JESUS SE DOOD EN OPSTANDING

Aan die einde van hierdie week vier ons weer Paasfees. Dis deel van die heel belangrikste seisoen op die Kerkkalender, want sonder Jesus se kruisdood en opstanding, is ons geloof heeltemal nutteloos. Daardeur het Hy vir ons sondes betaal, die vyand en die dood oorwin, vrede tussen ons en God bewerkstelling, ensovoorts. In hierdie artikel wil ek jou dan ook herinner aan nog agt dinge wat Jesus se dood en opstanding vir ons beteken.

Wat Jesus se dood en opstanding vir ons beteken

God die Vader het Sy liefde vir jou bewys toe Jesus vir jou gesterf het toe jy nog ‘n sondaar was.

In Romeine 5:8 staan: “God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”

Jesus het ook Sy liefde bewys deur Homself oor te gee as ‘n offergawe aan God.

In Efesiërs 5:1-2 lees ons: “Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders, en leef in liefde, net soos Christus ons liefgehad, en Homself ter wille van ons oorgegee het as ‘n offergawe aan God, as ‘n offerande met ‘n aangename geur.”

Deur Jesus is jy nou versoen met God en is daar vrede tussen Hom en jou.

2 Korinthiërs 5:17-18 sê: “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan – kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met Homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het.”

En Romeine 5:1 leer ons: “Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus.”

Die bloed van Jesus wat vir jou gestort is, is die waarborg dat jou sondes vergewe is.

In Efesiërs 1:7-8 lees ons: “In Hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat Hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig.”

Jy is nou nie maar ‘n slaaf van die sonde nie. Dit het nie meer ‘n houvas op jou nie.

In Romeine 6:6-7 staan: “Dit weet ons: dat ons ou mens saam met Hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde.”

Omdat jy vrygemaak is van sonde, kan jy nou lewe vir God.

Romeine 6:11 leer: “Beskou julleself dan so dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God.”

God het jou in Christus geskep om die goeie werke, wat Hy vir jou beplan het, te doen.

Efesiërs 2:10 sê: “Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het, te doen, en daarvolgens te leef.”

Deur die Heilige Gees is God besig om jou te verander sodat jy al meer soos Jesus lyk.

In 2 Korinthiërs 3:18 lees ons: “En ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in ‘n spieël, word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees.”

Hierdie is maar net ‘n paar dinge wat Jesus se dood en opstanding vir elkeen van ons wat in Hom glo, beteken. Ek vertrou dat dit jou hart met vreugde en dankbaarheid vul vir wat Jesus vir jou gedoen het. Word sommer nou, net daar waar jy is, voor Hom stil en sê vir Hom dankie daarvoor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *