MATTHEUS 14: ‘N LES OOR DANKBAARHEID

In Mattheus 14:13-21 lees ons die verhaal van die dag toe Jesus vyfduisend mense kos gegee het.

Jesus het pas gehoor dat Johannes in die tronk onthoof is. Hy het in ‘n boot na ‘n verlate plek vertrek sodat Hy ‘n bietjie op Sy eie kon wees.

Maar die mense het gehoor waarheen Hy op pad is en toe Hy daar kom, was daar reeds ‘n groot skare bymekaar.

Tipies Jesus kry Hy hulle jammer en begin die siekes onder hulle gesond maak.

Toe dit begin laat word, besluit die dissipels dat die skare darem nou regtig moet huistoe gaan.

Hulle gaan dadelik na Jesus toe en vra Hom om die skare weg te stuur sodat hulle in die dorpies daar naby, vir hulle kan gaan kos koop.

Maar Jesus het ander planne.

Hy antwoord dat die mense nie hoef weg te gaan nie, maar dat die dissipels vir hulle moet kos gee.

Ek kan my net voorstel hoe ontsteld die dissipels daaroor was! Waar moes hulle kos vandaan kry vir so baie mense? Hulle laat dan ook nie op hulle wag nie en vertel dadelik vir Jesus dat hulle net vyf broodjies en twee vissies het.

Sy idee dat hulle vir die mense moes kos gee, was dus, volgens hulle, ‘n onmoontlike taak.

Maar dan sê Jesus dat hulle die mense op die gras moet laat sit. Hy neem die vyf broodjies en twee vissies en dank die Vader daarvoor. Dan begin Hy dit breek en aan die dissipels uitdeel, wat dit weer aan die skare uitdeel.

En met net vyf broodjies en twee vissies, gee Jesus ‘n hele skare mense kos.

Daar is ‘n paar dinge wat ons uit hierdie gedeelte kan leer.

Mattheus 14 dankbaarheid

Val dit jou ook op dat die dissipels bekommerd was oor die feit dat hulle so min kos gehad het en dat daar ‘n hele skare mense voor hulle gesit het? Onthou, daar was eintlik meer as vyfduisend mense, omdat hulle net die mans getel het en nie die vrouens en kinders ook nie.

Maar Jesus was nie bekommerd nie.

Hy vat eenvoudig die vyf broodjies en twee vissies, sê vir die Vader dankie daarvoor, en begin dit uitdeel.

Die mense wat Hy het hierdie klein etetjie kos gegee het, het meer as genoeg gehad om te eet. Om die waarheid te sê, daar was soveel kos, dat daar nog twaalf mandjies vol brokstukke oorgebly het!

Jesus was nie net nié bekommerd oor die feit dat daar net ‘n bietjie kos was nie, Hy was ook dankbaar vir dat wat daar was.

Oral in die Bybel sê God vir ons dat ons dankbaar moet wees.

In 1 Thessalonisense 5:16-18 lees ons: “Wees altyd bly; bid sonder ophou; wees in alle omstandighede dankbaar; want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus.”

En in Kolossense 3:17 staan: “En wat julle ok al doen, in woord of daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur Hom dank.”

Dan is daar ook Filippense 4:6: “Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend.”

Dit is wanneer ons dankbaar is vir dit wat ons het, of dit nou baie of bietjie is, wat ons God eer. En dis ook dan wanneer Hy die bietjie wat ons het, kan vermeerder sodat daar baie is!

In die gedeelte in Mattheus 14, sien ons dat die dissipels meer as een keer gekla het.

Hulle kla oor die mense wat vroegaand steeds by Jesus wil wees. Dan kla hulle ook omdat hulle dink daar is nie genoeg kos om die skare te voed nie.

Jesus het egter nooit gekla nie. Al wat ons by Hom sien, is dankbaarheid en geloof.

Jy sien, Jesus se fokus was op God – Sy goedheid, Sy almag, Sy voorsiening.

Wanneer ek en jy dieselfde doen en fokus op God en wat Hy al voorheen in ons lewens gedoen het, sal ons ophou om te kla. Ons sal leer om altyd net dankbaar te wees omdat ons weet wat God voorheen gedoen het, kan Hy weer doen.

God het al soveel vir elkeen van ons gedoen. En ons sien elke dag nóg meer dinge wat Hy doen en gee.

Hoe kan ‘n mens dan anders as om dankbaar te wees vir wat Hy reeds gedoen het, steeds doen en in die toekoms gaan doen?

So, moenie langer bekommerd wees as dit lyk of jy nie genoeg het nie. Moet ook nie kla oor die bietjie wat jy wél het nie. Wees dankbaar en sê ook vir God dankie. Jy sal dalk net ook ‘n wonderwerk in jou lewe sien as jy van dankbaarheid ‘n lewenswyse maak, soos Jesus gedoen het.

One thought on “MATTHEUS 14: ‘N LES OOR DANKBAARHEID

  1. Goeiemore Risa dankie vr Nader in eenvoud Dankie dat u my weereens Kom bewus maak Om dankbaar te wees met die bkie wat Ek het Bje dankie vr die geestelike Reis Saam met Nader in Eenvoud Geseend Risa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *