WAT OM TE DOEN TERWYL JY OP GOD WAG

Is jy in ‘n tyd waar jy op God wag? Hier is ‘n paar dinge wat jy kan doen om jou in hierdie wagperiode te help.

Op pad om haar kinders by die skool te gaan haal, gaan staan ‘n vrou se motor by ‘n stopstraat. Sy klim uit, maak die enjinkap oop en begin in die enjin rondkrap.

Agter haar motor begin die verkeer ophoop. Die man in die motor direk agter hare raak naderhand geïrriteerd. Eers druk hy net die toeter so liggies, maar naderhand lê hy behoorlik daarop.

Die volgende oomblik stap die vrou ewe liefies na sy motor toe en met ‘n glimlag sê sy: “Meneer, ek het nie ‘n idee waarom my motor nie wil vat nie. Maar jy is welkom om te gaan kyk of jy die probleem kan opspoor. Ek sal solank in jou motor wag en die toeter namens jou druk!”

Wat om te doen terwyl jy op God wag

WAG IS DEEL VAN DIE LEWE.

Niemand hou daarvan om te wag nie.

Ons leef in ‘n kits-eeu waar sekere dinge met die druk van ‘n knoppie binne sekondes, minute of hoogstens ‘n uur hulle opwagting by ons maak.

Dit veroorsaak dat ons nog minder daarvan hou om te wag.

Maar om te wag is deel van die lewe, of ons nou daarvan hou of nie.

Ons wag in die ry by die bank, in die tandarts se spreekkamer, in die verkeer, vir die kinders by die skool, vir die geboorte van ‘n baba, ‘n verhoging, ‘n ander werk, ensovoorts, ensovoorts.

En dan is daar nog die tye wat ons wag op God om iets vir ons te doen of te voorsien.

WAT OM TE DOEN WANNEER JY WAG.

Dit mag lyk asof ‘n mens sit en niks doen wanneer jy op God wag nie, maar dis nie waar nie.

Daar is verskeie dinge wat ek en jy kan en moet doen wanneer ons wag op God. Kom ons kyk na drie mense wat gewag het op God en wat hulle in die wagtyd gedoen het.

ABRAHAM.

Die verhaal van Abraham en Sara is seker een van die bekendste verhale in die Bybel. Meeste van ons weet dat hulle nie kinders gehad het nie en dat God vir hulle ‘n seun belowe het. Om die waarheid te sê, Hy het belowe dat hulle nageslag so baie soos die sterre aan die hemel sou wees!

Dit het na iets onmoontliks geklink, want albei was reeds oud en Sara was verby die ouderdom waar ‘n vrou kinders kon hê.

Maar God is ‘n God van die onmoontlike en toe Abraham 100 jaar en Sara ongeveer 90 jaar is, word Isak gebore.

GELOOF TEN SPYTE VAN OMSTANDIGHEDE.

In Romeine 4 lees ons wat Abraham gedoen het terwyl hy gewag het dat God Sy belofte nakom.

In verse 18-21 staan: “Hy [Abraham] het teen alle verwagting in bly hoop, en geglo dat hy die vader van baie nasies sou word, soos gesê is: “Só sal jou nageslag wees.” Sy geloof het nie verswak nie, al het hy besef dat sy eie liggaam reeds so te sê dood was – hy was reeds ongeveer 100 jaar oud – en dat Sara se moederskoot ook reeds dood was. Met die belofte van God in gedagte, het hy nie in ongeloof verval en begin twyfel nie; trouens, hy het sterker geword in die geloof, en het die eer aan God gegee. Hy was vas daarvan oortuig dat God dit wat Hy beloof het, ook kan doen.”

Abraham het geweet hy en Sara is te oud om kinders te hê. Maar dit het hom nie gekeer om te glo wat God belowe het nie. Hy het nie toegelaat dat sy oë en sy verstand vir hom voorsê wat hy moet glo nie. Inteendeel, hy het vas geglo dat God kon en sou doen wat Hy beloof het.

Dis ook wat ek en jy moet doen wanneer ons wag.

Ons moenie toelaat dat omstandighede vir ons voorsê wat ons moet glo nie. Ons moenie glo wat mense vir ons sê nie. En ons moet veral nie glo wat die duiwel ons wil wysmaak nie.

Ons moet, soos Abraham, gefokus bly op God en Sy beloftes. ‘n Mens doen dit deur, onder andere, gereeld tyd met God te spandeer in Sy Woord en gebed. Daardeur bou ons ons geloof op.

Onthou, om te glo is nie net werk nie, dis soms ook ‘n stryd (1 Timotheus 6:12). Maar as ons God se beloftes in ons lewens wil sien waar word, sal ons die goeie stryd van die geloof stry, net soos Abraham gedoen het.

MOSES.

As jy nog die storie van Moses onthou, sal jy weet dat hy ‘n Hebreër was wat in die Farao se paleis grootgeword het.

Op ‘n dag het hy uitgegaan na waar sy volksgenote besig was met dwangarbeid. Daar sien hy toe ‘n Egiptenaar wat ‘n Hebreeuse man slaan. In sy woede slaan hy die Egiptenaar dood en begrawe hom in die sand.

Die Farao het van die saak te hore gekom en wou vir Moses laat doodmaak. Toe vlug hy en gaan woon in die land Midian, waar hy met die priester se dogter trou en sy skoonpa se skape begin oppas.

Vir veertig jaar is dit wat Moses doen. Maar dan verskyn God aan hom in die brandende doringbos en roep hom om die Israeliete uit Egipte te lei na die Beloofde Land toe.

VOORBEREIDING VIR ‘N TAAK.

Vir ons mag dit lyk asof hierdie veertig jaar vermorste tyd is.

Hoekom het God nie sommer, toe hy nog in Egipte was, vir hom die opdrag gegee en Sy volk laat trek nie?

Want dit was nog nie die regte tyd nie en Moses was nog nie die mens wat hy moes wees om die taak te kon verrig nie.

In daardie veertig jaar het God hom op verskeie maniere voorberei vir dit wat hy later moes doen. Ek twyfel of Moses enigsins besef het dis wat God besig was om te doen.

Dag vir dag het hy sy skoonpa se skape opgepas. Elke dag het hy getrou sy dagtaak afgehandel.

En dis presies wat ek en jy moet doen wanneer ons in ‘n wagperiode is.

Ons moet getrou doen wat God ons gegee het om te doen. Ons weet nie altyd waarmee Hy in ons lewens besig is en hoe dit wat ons elke dag doen, ons dalk voorberei vir later in ons lewens nie.

DAWID.

In 1 Samuel lees ons dat die volk gevra het dat God vir hulle ‘n koning gee. Hy voldoen aan hulle versoek en Saul word die eerste koning.

Hy is egter nie getrou aan God nie en God verwerp hom en laat vir Dawid salf as die volgende koning.

Maar Dawid word nie dadelik koning nie. Dit neem ongeveer 15 jaar voor hy koning word.

VERTROU GOD SE TYD.

In die 15 jaar wat Dawid gewag het om koning te word, het Saul hom aanhoudend probeer doodmaak.

Hy het ook self twee keer die geleentheid gehad om Saul dood te maak. Dit was die ideale geleenthede om van Saul ontslae te raak sodat hy uiteindelik sy plek as koning kon inneem.

Maar hy doen dit nie.

Hoewel dit sekerlik nie vir hom maklik was nie, wag hy geduldig dat God die tyd kies vir hom om koning te word.

Hy vertrou dat God die beste weet en dat Sy tyd die regte tyd is.

Dis dan ook wat ek en jy moet doen terwyl ons wag.

Ons moet God se tydlyn vertrou en wag dat Hý dinge maak gebeur. Ons moenie ons eie plannetjies maak en dinge op ons eie manier probeer aanjaag en laat gebeur nie. As ons dít doen, gaan ons net in die moeilikheid beland en gaan ons dalk nóg langer wag.

Leer meer oor die gelykenisse wat Jesus vertel het deur die Gelykenisse Van Jesus Bybelstudie te gebruik. Die stappe wat jy in die studie volg, gaan jou ook leer hoe om self Bybelstudie te doen.

GOD WERK IN JOU WAGTYD.

Wanneer ons wag is God ook besig om ‘n werk in ons te doen. Dis in die wagproses waar ons die mense word wat God bedoel het ons moet wees.

In hierdie video gesels ons oor vyf dinge wat God doen wanneer ons wag.

NOG DINGE OM TE DOEN TERWYL JY WAG.

Die dinge waaroor ons hierbo gesels het, is net ‘n paar van die dinge wat jy kan doen terwyl jy op God wag.

Hier is nog ‘n paar idees:

  1. Hou aan bid. Moenie moed opgee wanneer dit lyk asof jou gebede nie beantwoord word nie.
  2. Doen ‘n Bybelstudie oor karakters in die Bybel wat ‘n wagperiode ervaar het. Wat kan jy uit hulle verhale leer? Is daar iets wat jou bemoedig of jou hoop gee? Het hulle iets gedoen, wat jy ook kan doen?
  3. Doen ‘n Bybelstudie oor gedeeltes in die Bybel wat wagtyd as ‘n tema het. Psalm 13; Psalm 27:13-14; Psalm 62:1-9 en Klaagliedere 3:22-25. Wat leer jy oor God uit hierdie gedeeltes? Wat stel die gedeeltes voor moet ‘n mens doen terwyl jy wag? (Kyk hier ook na wat die teks impliseer, nie net wat die skrywers skryf nie.) Hoe kan jy dit wat jy geleer het, in jou lewe toepas?
  4. Loof en prys die Here vir wie Hy is en vir wat Hy al vir jou gedoen het. Dit sal jou help om Sy getrouheid raak te sien en jou daaraan herinner dat Hy kan en sal doen wat Hy beloof het.
  5. Bemoedig iemand anders wat ook in ‘n wagperiode is. Wanneer ons ander ondersteun en bystaan, vergeet ons so ‘n bietjie van onsself en ons eie probleme.

As jy vandag in ‘n wagperiode is, dan wil ek jou bemoedig met Psalm 38:16 uit die Ou Afrikaanse Vertaling: “…want op U, Here, wag ek; Ú sal verhoor, Here my God!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *