JESUS – DIE PERFEKTE GESKENK

Daar word gesê dat die perfekte geskenk aan drie maatstawwe voldoen. In dié artikel kyk ons hoe Jesus aan al drie voldoen en dus die perfekte geskenk is.

Wanneer jy dink aan Kersfees, waaraan dink jy?

Party mense sou sê die kersboom en liggies, die geskenke, die lekker kos en die saamwees met jou geliefdes.

Ander sou dalk sê hulle dink aan die Kersverhaal – Josef en Maria en die Baba Jesus, die herders met hulle skape en die wyse manne wat vir Jesus geskenke bring.

Dit maak nie saak waaraan jy dink wanneer jy aan Kersfees dink nie, die idee van geskenke is altyd daar iewers.

Voor Kersdag is almal besig om geskenke te soek vir familie en vriende. Ons wil graag die ‘perfekte’ geskenk vir elkeen gee.

Daar word gesê dat die perfekte geskenk aan drie maatstawwe voldoen:

  1. Jy moet iets van die persoon wat die geskenk gee, in die geskenk kan sien.
  2. Die geskenk moet iets wees wat die persoon wat dit ontvang, nodig het of graag wil hê. Dit beteken ‘n mens moet die persoon goed ken – jy moet weet wat hy nodig het, waarvan hy hou, ensovoorts.
  3. Dan moet die geskenk ook iets wees wat met verloop van tyd sy waarde gaan behou.

Ek weet nie van jou nie, maar dis nie altyd maklik om ‘n geskenk te kry wat aan al drie hierdie dinge voldoen nie!

Daar is egter een geskenk wat perfek aan al drie dié maatstawwe voldoen en daarom ook die perfekte geskenk is.

Jesus!

Kom ons kyk hoe Hy aan al drie maatstawwe voldoen en daarom die perfekte geskenk is.

Jesus, die perfekte geskenk

IN JESUS SIEN ONS DIE VADER.

In Hebreërs 1:3a staan: “Hy [Jesus] is die uitstraling van God se heerlikheid, en die ewebeeld van sy wese.”

En in Kolossense 1:15a lees ons: “Die Seun is die beeld van die onsigbare God…”

Ons het gesien dat ‘n mens iets van die gewer in die perfekte geskenk kan sien.

In Jesus sien ons nie net iets van die Vader nie, maar alles van die Vader!

Ons hoor die Vader se woorde wanneer Jesus praat. Ons sien die Vader se liefde, genade en barmhartigheid in alles wat Jesus doen. Wanneer Jesus vir ander gee, sien ons die Vader se vrygewigheid.

Wat ons Jesus ookal sien doen of hoor sê, is presies wat die Vader doen en sê. Geen wonder Jesus sê vir Filippus, “Wie My gesien het, het die Vader gesien” nie (Johannes 14:9).

Jesus wys vir ons presies hoe die Vader is. Daarom is Hy die perfekte geskenk, want in Hom sien ons alles van die Een wat Hom gegee het.

ONS HET JESUS NODIG.

Die tweede maatstaf waaraan die perfekte geskenk moet voldoen, is dat dit iets moet wees wat die een wat dit ontvang, nodig het of graag wil hê.

God die Vader het geweet wat ons nodig het.

Hy het geweet ons het ‘n Verlosser nodig. Self kon ons nie die prys vir ons sonde betaal nie. Slegs Jesus, die perfekte Lam van God, kon daardie prys betaal. In Hom was daar lewe en deur geloof in Hom, het ons ook nou daardie lewe in ons.

Die Vader het geweet ons het genesing nodig – of dit nou fisiese, emosionele of geestelike genesing is. In Jesus kry ons daardie genesing (1 Petrus 2:24).

Dan het die Vader ook geweet ons het versorging en voorsiening nodig. In Jesus kry ons ook al hierdie dinge. Hy is die Goeie Herder, wat omsien na Sy skape (Johannes 10; Psalm 23).

Dit maak nie saak wat ons nodig het nie, ons kry dit in en deur Jesus.

Die Vader het geweet wat ons alles nodig het, en daarom is Jesus die perfekte geskenk.

‘N GESKENK WAT BLY GEE.

Die laaste maatstaf waaraan die perfekte geskenk voldoen, is dat dit nooit waarde verloor nie. Dis ‘n geskenk wat eintlik altyd net bly gee.

En dis presies wat Jesus is – die Geskenk wat altyd bly gee.

Iemand skryf dat Jesus nie ‘n ‘best before’ datum op het nie. Hy, en dit wat Hy vir ons gedoen het, word nooit sleg nie en mens hoef dit nooit weg te gooi nie. En, al dink party mense so, raak Jesus nooit uit die mode nie. Jy hoef Hom dus nooit in te ruil vir ‘n nuwer model nie!

Jesus verloor nooit waarde nie. Dit maak nie saak hoe oud die aarde word en hoeveel generasies hier leef nie, Jesus sal altyd die perfekte geskenk wees wat bly gee en gee.

JESUS, DIE PERFEKTE GESKENK.

In Jesus kry ons die perfekte geskenk.

Ons kan Hom nie verdien nie en ons kan nie vir Hom werk nie.

God gee Hom as Geskenk vir elkeen wat bereid is om Hom in geloof te aanvaar.

Het jy al hierdie perfekte Geskenk van God ontvang?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *