RIGLYNE VIR GEBED

Ons is hierdie maand besig met ‘n reeks oor vas en gebed. Dié twee geestelike dissiplines loop hand aan hand en daarom is dit belangrik dat ons meer oor altwee leer. Sover het ons eintlik nog net oor die vas-gedeelte gesels. Maar vandag gaan ons kyk na beginsels of riglyne vir gebed. Hou hierdie riglyne in gedagte wanneer jy tydens jou vastyd bid.

RIGLYN 1: BID GEDURIG.

In 1 Thessalonisense 5:17 lees ons dat ons gedurig moet bid.

Dit beteken eenvoudig dat ons altyd bewus is van God en van die feit dat ons Hom nodig het.

Jy kan dus enige tyd, enige plek met God praat. Jy kan Hom vra vir hulp, vir wysheid, of jy kan bid vir iets wat jy of iemand anders nodig het. Dan kan jy God ook loof en prys vir wie Hy is en wat Hy doen. En natuurlik moet jy onthou om vir Hom dankie te sê vir alles wat Hy vir jou gee en doen!

Riglyne vir gebed

RIGLYN 2: BID OOR ALLES.

Die Bybel moedig ons aan om oor alles wat ons as ‘n behoefte sien, te bid.

In Jakobus 4:2 staan: “Julle kry nie, omdat julle nie bid nie.”

Dwarsdeur die Bybel lees ons dat God se kinders Hom gevra het vir dié dinge wat hulle nodig gehad het.

Hulle het gevra dat Hy hulle beskerm en hulle verlos van hulle vyande.

Daar is mense wat gevra het vir wysheid, vir moed, vir leiding en vir insig in God se Woord.

Dan is daar ook diegene wat gevra het dat God in hulle fisiese of geestelike behoeftes voorsien.

Mense het gevra dat God hulle fisies, emosioneel of geestelik gesond maak.

Onthou ook Johannes 14:14, waar Jesus sê: “As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Bid dus oor alles in jou lewe.

RIGLYN 3: BID IN GELOOF.

In Markus 11:24 staan: “Daarom sê Ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur.”

En in Jakobus 5:15-16 lees ons: “Die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word, en die Here sal hom weer oprig. En as hy sonde gedoen het, sal hy vergewe word. Bely dan julle sondes teenoor mekaar, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van ‘n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking.”

Dis gebed wat in geloof gebid word, wat krag dra.

Daarom moet ons altyd in geloof bid en glo dat ons, wat ons vra, reeds van God ontvang het.

As ons nié in geloof bid nie, waarsku Jakobus 1:6-8 ons, moet ons nie dink dat ons iets van God gaan ontvang nie.

Geloof is soos die hand wat jy uitsteek om te vat wat God reeds na jou toe uithou.

RIGLYN 4: BID MET FOKUS.

Wanneer ons vas en bid, is dit gewoonlik omdat ons ‘n spesifieke behoefte het waaroor ons God wil soek.

Daarom is dit belangrik om te weet wat die fokus vir jou vas is, sodat jy gefokusde gebede kan bid.

Dit gebeur soms dat ‘n mens eers agterkom wat jy regtig van God wil hê wanneer jy daaroor begin bid.

RIGLYN 5: BID MET VRYMOEDIGHEID.

In Hebreërs 4:16 staan: “Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word.”

God se kinders het altyd toegang tot Hom. Ons kan enige tyd met vrymoedigheid na Hom toe kom en met Hom praat oor wat ons ookal op die hart het.

Wanneer jy bid, kom dus met vrymoedigheid en vra God om op ‘n kragtige manier in jou of in iemand anders se lewe op te tree.

RIGLYN 6: BID MET PASSIE.

Volgens die HAT beteken die woord passie ‘drif, hartstog, onweerstaanbare drang‘.

Drif beteken weer ‘heftige begeerte, drang, hartstog‘.

Uit hierdie woorde leer ons dat ons met ‘n heftige begeerte moet bid. Dit wat ons van God wil hê moet so ‘n onweerstaanbare drang wees, dat ons nie anders kan as om daaroor te bid nie.

En ons moet aanhou bid daaroor totdat ons dit ‘n werklikheid in ons lewens sien word.

Dit beteken nie noodwendig dat ons bly vra vir wat ons nodig het nie, maar dat ons God begin dank dat Hy ons gehoor het en dat Hy antwoord.

RIGLYN 7: BID VOLGENS GOD SE WIL.

In 1 Johannes 5:14 leer ons dat God ons gebede verhoor as ons enige iets volgens Sy wil vra.

Nou is die vraag, hoe weet ons wat God se wil is?

Die antwoord is sommer baie maklik. God vertel vir ons wat Sy wil is deur die Bybel.

Elke belofte wat God maak, is Sy wil vir ons. Elke opdrag wat Hy gee, is Sy wil vir ons. Soms staan daar selfs in ‘n gedeelte, ‘Want dit is God se wil vir julle’!

Ons kan dus God se wil bid deur te bid wat die Bybel sê.

Maar wat nou as dit waaroor jy wil bid, nie iets is wat in die Bybel genoem word nie? (God sê byvoorbeeld nie in die Bybel vir jou met wie jy moet trou nie!) Bid dan en vra die Here om vir jou te wys wat Sy wil is. En wees bereid om jouself aan Sy wil te onderwerp. Dit beteken eenvoudig jy erken Hy is God en weet die beste en dan doen jy wat Hy sê.

RIGLYN 8: BID SAAM MET ANDERE.

In Mattheus 18:19-20 staan: “Verder, amen, Ek sê vir julle: As twee van julle op aarde saamstem oor enigiets wat julle vra, sal my Vader in die hemele dit aan julle toestaan. Want waar twee of drie in my Naam byeen is, daar is Ek in hulle midde.”

Uit hierdie gedeelte leer ons hoe belangrik dit is om saam met ander mense te bid.

Wanneer jy weet wat God se wil in enige situasie is, bid saam met ander daaroor.

Stem saam met mekaar dat dit God se wil is en bid vir mekaar en saam met mekaar.

Elke gebed wat ons bid is ‘n saadjie wat ons saai om iewers in die toekoms ‘n groot oes te ontvang. Moet dus nie nalaat om saad te saai deur saam met mekaar en vir mekaar te bid nie.

‘n Mens weet nooit watter wonderwerk die Here gaan doen as gevolg van hierdie gebede nie.

RIGLYN 9: BID SOOS DIE GEES LEI.

Die Heilige Gees wil ons altyd help wanneer ons bid. Maar dit gebeur gewoonlik eers wanneer ons besig is om te bid.

Terwyl jy besig is om te bid, wees sensitief vir dinge wat in jou gedagtes opkom.

Dit kan mense se name wees. Of jy kan skielik onthou van iets wat die Here vir jou gedoen het, waarvoor jy nog nie dankie gesê het nie.

Dit kan probleemsituasies wees waaraan jy herinner word of jy kan die begeerte kry om God te loof en prys vir wie Hy is.

Vra altyd vir die Heilige Gees om jou te lei terwyl jy bid. Vertrou Hom dan om dit te doen.

RIGLYN 10: BID MET DEERNIS.

Die beste manier om vir iemand te wys jy het deernis of medelye met hom, is om aan hom te vat terwyl jy bid.

As jy saam met iemand anders bid, sit jou arm om die persoon. Jy kan ook sy hand vashou of jou hand op sy skouer of arm sit.

Maar voor jy dit doen, maak net eers seker die persoon is gemaklik daarmee dat jy aan hom vat. Meeste mense het nie ‘n probleem daarmee nie, maar vra liewer net eers.

As jy alleen is en jy bid vir iemand, sit jou hand op jou hart. Herinner jouself so daaraan dat jy medelye en deernis met die persoon het en dat jy wil hê sy moet God se liefde in haar lewe ervaar.

WANNEER JY BID.

Hierdie riglyne vir gebed is nie net belangrik wanneer jy vas en bid nie.

Dis riglyne wat altyd belangrik is en wat ons altyd, wanneer ons bid, in gedagte moet hou.

Ek wil jou dus aanmoedig om hierdie artikel elke nou en dan te kom lees, sodat jy kan onthou wat die tien riglyne vir gebed is.

Maak dan ook seker dat jy daarvolgens bid en vertrou die Here dat Hy jou gebede hoor en dit sal antwoord.

TEMA VIR VAS EN GEBED.

Volgende week se artikel is die laaste een in die reeks.

In die artikel oor die praktiese beplanning vir ‘n 21-dae vas, het ek genoem dat dit ‘n goeie idee is om ‘n fokustema en Bybelverse vir elke dag van jou vas te hê.

In die laaste artikel gaan ek vir jou idees gee van sulke fokustemas en ook verse wat daarmee saamgaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *