KEN GOD: DIE GOEIE HERDER

God is, in Jesus, die Goeie Herder wat ons versorg, ons beskerm, vir ons voorsien, ons lei en altyd na ons soek. Ken jy Hom as jou Herder?

Die Bybel is ‘n boek oor God. Daardeur leer ons Hom ken.

Die Bybel leer ons meer oor God se karakter – die dinge waarvan Hy hou en nie hou nie. Dit leer ons meer oor Sy manier van doen en soms ook waarom Hy dinge op ‘n sekere manier doen.

In kort, die Bybel help ons om ‘n God, wat ons nie met ons fisiese oë kan sien nie, te leer ken.

Een van die dinge wat die Bybel ons leer oor God, is dat Hy soos ‘n herder is.

Om God te ken: die Goeie Herder

DAWID, DIE HERDER.

As daar nou een mens was wat alles oor herders geweet het, dan was dit sekerlik Dawid.

Hy was as jong seun dag in en dag uit in die veld besig om sy pa se kleinvee op te pas (1 Samuel 16:11).

‘n Herder lei sy skape na die beste plekke waar hulle kan vreet. Hy lei hulle na drinkplekke, waar hulle hulle dors kan les. Hy beskerm hulle teen gevaar. En wanneer een van die skape wegraak, soek die herder hom totdat hy hom kry.

Terwyl Dawid in die veld na die skape omgesien het, het hy besef God kyk na hom soos hy na die skape kyk.

GOD, ONS HERDER WAT SORG.

God sorg vir ons net soos ‘n herder vir sy skape sorg.

Ons kom niks kort nie, want die Goeie Herder voorsien wat ons ookal nodig het. Om die waarheid te sê, Hy het reeds vir ons alles gegee wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien (2 Petrus 1:3).

Elke goeie en volmaakte geskenk kom van Hom af. Hy doen net wat goed is in ons lewens. Hy voorsien, vertroos, versorg en seën. Sy goedheid en guns volg ons altyd, maak nie saak waar ons is nie.

Hy gee ons rus, vrede en krag.

En Hy lei ons altyd op die regte pad.

DIE GOEIE HERDER.

Die Here, ons Herder, is altyd by ons. Selfs al voel ons nie Sy Teenwoordigheid op ‘n spesiale manier nie, weet ons Hy is altyd daar.

Hy beskerm ons net soos ‘n herder sy skape beskerm.

Ons kan by Hom skuiling vind (Psalm 91:1). Ons kan Hom vertrou om vir ons ‘n toevlug en ‘n veilige vesting te wees (vs.2).

Dan sal die Goeie Herder ook nie toelaat dat Sy skape van Hom af wegdwaal nie. Hy sal altyd na ons kom soek wanneer ons die pad byster raak en in ‘n ander rigting gaan as wat Hy aangedui het.

Verder help Hy ons om oorwinning oor die vyand te behaal. Hy salf ons en stel ons in staat om die doel wat Hy vir ons lewens het, te bereik.

TYD SAAM MET GOD.

Ken jy vir God as jou Herder?

As jou antwoord “Nee” is, doen dan die moeite om gereeld tyd met Hom in die Woord te spandeer.

Vertrou Hom om jou daardeur te leer wie Hy is en wat Hy doen.

En as jy nie weet wat om te doen om te begin om tyd met God te spandeer nie, kyk dié video, wat jou daarmee kan help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *