LEWE IN OORWINNING DEUR JESUS

Jesus het gesterf om van diegene wat in Hom glo, meer as oorwinnaars te maak. Lewe in oorwinning deur jou geloof in Jesus Christus.

Lewe in oorwinning deur Jesus

GOD BELOWE OORWINNING.

Jesaja 54:17: “Geen wapen wat gesmee word om jou aan te val, sal iets uitrig nie; elkeen wat vals teen jou getuig, sal gestraf word. Dit is hoe Ek, die Here, vir my dienaars sorg. Ek laat geregtigheid aan hulle geskied, sê die Here.”

Johannes 16:33: “Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.”

2 Korinthiërs 2:14: “Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ‘n aangename geur.”

1 Johannes 5:4: “…want enigeen wat ‘n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof.”

Goeie Nuus: In Jesus Christus het ons reeds die oorwinning behaal. Ons kan elke dag, deur Hom, lewe in oorwinning!

OORWINNING OOR SONDE.

Romeine 6:11-18:

“Julle moet dus altyd onthou dat ook júlle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus.

Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie.

Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as ‘n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil.

Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade.

Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie maar onder die genade? Beslis nie.

Julle weet tog: as julle julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van dié een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood; as dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe.

Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos julle dit deur die oorlewering ontvang het.

Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen.”

Goeie Nuus: Deur geloof in Jesus is ons dood vir die sonde en lewe vir God. Die sonde voer nie meer heerskappy oor ons nie. Deur Jesus kan ons lewe in oorwinning en die wil van God doen.

MEER AS OORWINNAARS.

Romeine 8:31-32;35;37:

Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees?

Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?

Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.

Goeie Nuus: Dit maak nie saak wat die lewe ons kan toe gooi nie, niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Deur Hom kan ons lewe in oorwinning, want ons is meer as oorwinnaars!

LEES OOK: MEER AS OORWINNAARS

GOD SE WAPENRUSTING.

Efesiërs 6:10-18:

Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.

Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.

Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.

Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.

Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,

en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.

Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.

Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.

Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.

Goeie Nuus: God het vir ons ‘n volle wapenrusting gegee. Ons moet dit elke dag aantrek sodat ons die duiwel kan teenstaan en oorwinning behaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.