DIE HEILIGE GEES EN SY ROL IN JOU LEWE

Voor Jesus gekruisig is, het Hy vir die dissipels gesê: “En Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ‘n ander Parakleet gee, sodat Hy vir ewig by julle kan wees” (Johannes 14:16). Dis dan ook presies wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees.

Die belofte wat Jesus oor die Heilige Gees gemaak het, was nie net vir die dissipels nie. Dis vir elkeen van ons wat vandag in Jesus glo.

En ons weet dit.

Ons weet Hy woon in ons, want ons ken die versie wat sê dat ons die tempel van die Heilige Gees is.

Maar weet ons regtig wat Hy nóg alles in ons en vir ons wil doen?

Die Heilige Gees en Sy rol in jou lewe

DIE PARAKLEET.

En dis wat die Heilige Gees vir ons is.

In Johannes 14:16 word die Heilige Gees die Parakleet genoem. Dis ‘n Griekse woord wat verwys na iemand wat geroep is om bystand te verleen. Dis ‘n helper, ‘n voorspraak, ‘n pleitbesorger, ‘n trooster.

Maar dis nie al wat die Bybel sê die Heilige Gees vir ons wil wees en wil doen nie.

Kom ons kyk na nog ‘n paar verse uit Johannes en kyk wat ons oor die Heilige Gees kan leer.

DIE HEILIGE GEES IS ALTYD BY ONS.

In Johannes 14:16 staan dat die Heilige Gees vir ewig by ons gaan wees.

Vir ewig.

Nie net vir die rukkie wat ons hier op aarde is nie.

Maar vir ewig.

Dit beteken dat ons nooit sonder die Gees gaan wees nie.

Ons hoef dus nooit bang te wees dat Hy op ‘n dag gaan besluit Hy is moeg vir ons en dat Hy gaan teruggaan hemel toe nie.

Nee, Hy het gekom om te bly.

DIE HEILIGE GEES ONDERRIG EN HERINNER.

Die Bybel is nie moeilik om te verstaan nie. Maar dit beteken nie dat ons dit sonder enige hulp kan verstaan nie!

Een van die dinge wat die Heilige Gees vir ons doen, is om ons te onderrig. Wanneer ons die Bybel lees, help Hy ons om waarhede raak te sien. Hy help ons om daardie waarhede te verstaan.

En, wanneer ons die dag nodig het om te onthou wat Hy ons geleer het, herinner Hy ons daaraan.

Johannes 14:26: “Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat Ek vir julle gesê het.”

DIE HEILIGE GEES GETUIG OOR JESUS.

In Johannes 15:26-27 lees ons: “Wanneer die Parakleet kom wat Ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. En julle moet ook getuig, omdat julle van die begin af by My is.”

Die Heilige Gees het Jesus se werk hier op aarde voortgesit deur die dissipels en die getuienis wat hulle oor Jesus gehad het. Hy het hulle getuienenis moontlik gemaak en gedra.

Op dieselfde manier gebruik Hy ons ook deur ons getuienis oor Jesus moontlik te maak en ons te help om oor Hom te getuig.

DIE HEILIGE GEES BRING OORTUIGING.

In Johannes 16:7-11 sê Jesus: “Ek vertel julle egter die waarheid: Dit is voordelig vir julle dat Ek weggaan. As Ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie. As Ek egter weggaan, sal Ek Hom na julle stuur. En wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: Van sonde, omdat hulle nie in My glo nie; van geregtigheid, omdat Ek na die Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is.”

Uit hierdie verse leer ons dat die Heilige Gees drie belangrike take het:

  • Hy oortuig die wêreld van sonde en roep mense om hulle te bekeer;
  • Hy oortuig die wêreld dat Jesus die Verlosser is wat God gestuur het;
  • en Hy wys dat Jesus deur Sy dood en opstanding die duiwel geoordeel en oorwin het.

Hy leer nie nuwe waarhede nie, maar bevestig wat God reeds deur Jesus gedoen het.

DIE GEES VAN DIE WAARHEID.

In Johannes 16:13 noem Jesus die Heilige Gees die Gees van die waarheid.

In die vers staan: “Maar wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die volle waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself praat nie, maar Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak.”

Die Heilige Gees word die Gees van die waarheid genoem omdat Hy ons meer oor Jesus, die waarheid van God, vertel.

Hy getuig ook oor wat die kruisiging en opstanding van Jesus beteken.

Dis dan ook die Gees van die waarheid wat die Goeie Nuus aan die apostels bevestig het. Hulle het dit neergeskryf en dis hierdie geskrifte wat ons vandag die Nuwe Testament noem.

ONS HELPER, TROOSTER, RAADGEWER, EN NOG MEER.

Onthou jy ek het bietjie vroeër genoem dat die woord Parakleet ‘n Griekse woord is wat verwys na iemand wat bystand verleen?

In die Amplified Bible word dié woord só verduidelik: “But the Comforter (Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, Standby), the Holy Spirit, Whom the Father will send in My name…”

Hier sien ons die Heilige Gees is ons Trooster, ons Helper, ons Raadgewer en nog meer.

In hierdie video gesels ons oor elkeen van dié woorde en wat die Gees in ons vir ons wil doen wanneer Hy hierdie rol vervul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *