KEN GOD: DIE GOEIE HERDER

God is, in Jesus, die Goeie Herder wat ons versorg, ons beskerm, vir ons voorsien, ons lei en altyd na ons soek. Ken jy Hom as jou Herder? Die Bybel is ‘n boek oor God. Daardeur leer ons Hom ken. Die Bybel leer ons meer oor God se karakter – die dinge waarvan Hy hou […]