15 VERSE OOR GOD SE GENADE

Leer meer oor God se genade. Hy gee dit sonder dat ons dit verdien, bloot omdat Hy ons liefhet. En dit is altyd meer as genoeg!

15 Verse oor God se genade

Dit is jammer dat ons in Afrikaans net een woord vir genade het.

In Engels kan ‘n mens so mooi onderskei tussen ‘mercy’ en ‘grace’.

Maar, al het ons nou net een woord in Afrikaans, kan ‘n mens tog meeste van die tyd uit die teks aflei of daar nou gepraat word van ‘mercy’ of van ‘grace’.

En gelukkig vertaal die vertalers ook soms die woord ‘mercy’ met barmhartigheid of ontferming!

God is so goed vir ons, dat Hy albei na ons toe uithou.

Hy gee vir ons genade (mercy), en behandel ons nie soos ons behandel moet word nie.

In plaas daarvan dat ons die prys betaal vir ons sonde en ongeregtigheid, stuur God Sy Seun en Jesus sterf in ons plek.

Sien jy die genade? Ons verdien die straf, maar in Sy groot genade laat die Vader ons straf op Sy Seun val.

God gee ook vir ons genade (grace), en gee vir ons wat ons nie verdien nie.

Ons verdien nie om Sy kinders te word nie. Maar wanneer ons in Jesus glo, is dit presies wat met ons gebeur.

Ek deel graag vandag op Verse Vrydag met jou verse oor die genade van God.

VERSE OOR GENADE (MERCY).

Psalm 86:5: “U is goed, Here, U vergewe altyd weer, U is getrou teenoor dié wat na U roep om hulp.”

Psalm 145:9: “Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat Hy geskep het.”

Efesiërs 2:4-5: “Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!”

Titus 3:4: “Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee.”

Efesiërs 2:8: “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God.”

Hebreërs 4:16: “Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.”

1 Petrus 1:3: “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons ‘n lewende hoop…”

LEES OOK: 14 VERSE OOR DIE BLOED VAN CHRISTUS

EN VERSE OOR GENADE (GRACE).

2 Timotheus 1:9: “Hy het ons gered en ons geroep om aan Hom toegewy te wees. Dit het Hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat Hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het.”

Johannes 1:14: “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.”

Efesiërs 1:7: “Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God.”

Handelinge 20:24: “Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaar maak: dit is om die evangelie van God se genade te verkondig.”

2 Korinthiërs 12:9: “Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.”

Hebreërs 4:16: “Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.”

Jakobus 4:6: “Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sê Hy: ‘God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade.'”

En laaste, maar nie die minste nie, wil ek jou seën met die woorde uit 2 Korinthiërs 13:13: “Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.”

God se genade is daar vir jou. Jy moet dit net in geloof ontvang!

3 thoughts on “15 VERSE OOR GOD SE GENADE

 1. Sanet Pelser

  Ek hou my oë vas gevestig op die Kruis wat my weg baan op hierdie wonderlike pad waarop Hy my geplaas het om Sy hande en voete te wees hier op aarde. Amen🌹

 2. Ek was vandag so terneergedruk oor my omstandighede. Finansies wil nie werk nie en als is deurmekaar. Tog bly die Here getrou.

 3. Emilia Kahavila

  Dit is wat ons almal nodig het, om die woord van God elke dag te kan hoor.
  Vir God het ons hom elke dag nodig.
  Die brood van die lewe het ons nodig.
  Gesalfdes van die Here ú hulle moet nie moeg word om die Evangelie te verkondig nie.
  Die tyd is nou .
  Die tyd van verdrukings is nou.
  God dienstige begin NOU.
  Die einde is naby.
  Vrede !!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *