JOHANNES 3: JESUS EN NIKODEMUS

In Johannes 3 lees ons Jesus se gesprek met Nikodemus. Daar is sommer ‘n hele klomp waarhede wat ons daaruit kan leer.

Johannes 3: Jesus en Nikodemus

Johannes 3 is seker een van die bekendste gedeeltes in die Bybel. Selfs sommige mense wat niks van die Bybel af weet nie, weet wat staan in Johannes 3:16.

Johannes 3:1-21 vertel die verhaal van Nikodemus. Hy was ‘n Fariseer en ook lid van die Joodse Raad.

Een nag het hy na Jesus toe gekom om met Hom te gesels. Daardie aand het Jesus hom ‘n paar baie belangrike dinge geleer. Dit was nie net dinge wat vir Nikodemus belangrik was nie, maar vir elkeen van ons ook.

Vandag gaan ons ‘n bietjie na hierdie dinge kyk.

OM OPNUUT GEBORE TE WORD.

Nikodemus was ‘n Fariseer, wat beteken het hy het die Wet van Moses geken.

Hy sou hom ook streng daaraan gehou het om seker te maak dat hy in die regte verhouding met God staan.

Wanneer hy egter met Jesus begin gesels, is Sy eerste woorde aan hom, “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie” (vs.3).

Dit moes Nikodemus beslis verwar het. Nog al die jare is hy geleer dat ‘n mens God se wette en gebooie moet nakom. Dít was die manier waarop ‘n mens ‘n verhouding met God gehad het en verseker het jy sien die koninkryk van God wanneer jy die dag doodgaan. En, as jy ongehoorsaam was, het jy ‘n offer gebring om jou skuld te betaal en vergifnis te ontvang.

Nou kom Jesus en draai sy hele geloofsisteem op die kop!

Wat sou dit tog beteken om opnuut gebore te word? Al wat vir Nikodemus sin gemaak het, was natuurlike geboorte.

Hy vra dan ook vir Jesus hoe ‘n mens gebore kan word as hy al ‘n ou man is?

GEBORE UIT WATER EN GEES.

Op Nikodemus se vraag hoe ‘n mens ‘n tweede keer in jou moeder se skoot kan kom om weer gebore te word, gee Jesus nog ‘n antwoord wat hom verwar.

Jesus sê, “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees” (Johannes 3:5-6).

Jesus sê dat ‘n mens uit die Gees gebore moet word. Hy verwys dus nie na natuurlike geboorte nie, maar na ‘n geestelike geboorte.

Toe sonde in die wêreld gekom het, het die mens geestelik gesterf.

Elke mens wat nou gebore word is geestelik dood as gevolg van sy sondes en oortredings (Efesiërs 2:1).

Maar deur geloof in Jesus word ons weer gebore.

Dit beteken God gee ons ‘n splinternuwe gees wat dood is vir sonde maar vir Hom lewe (Lees Romeine 6 om meer hieroor te leer.)

DIE KOPERSLANG IN DIE WOESTYN.

Nikodemus verstaan steeds nie, dus verduidelik Jesus verder.

Hy sê, “Moses het die slang in die woestyn hoog op ‘n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê.”

Nikodemus het die geskiedenis van die slang in die woestyn goed geken.

Daar was ‘n tyd, toe die Israeliete deur die woestyn getrek het, waar hulle gekla het dat hulle nie kos en water het nie.

Hulle het nie die manna, die voedsel wat God vir hulle uit die hemel gegee het, waardeer nie. Hulle was só ondankbaar dat hulle sê hulle is “sat vir hierdie slegte kos” (Numeri 21:5).

Die Here stuur toe giftige slange tussen hulle in. Die slange het hulle gepik en baie is dood as gevolg daarvan.

Toe die mense egter bely dat hulle gesondig het, het Moses vir hulle gebid.

God gee hom toe opdrag om ‘n koperbeeld van ‘n giftige slang te maak en dit op ‘n paal te sit. Elkeen wat gepik is en na die koperslang opkyk, sou bly leef.

Hierdie koperslang verwys direk na Jesus. Hier sê Jesus dan ook vir Nikodemus dat Hy verhoog moet word en op ‘n kruis gesit moet word, net soos die slang op ‘n paal gesit is.

Elkeen wat na die koperslang opgekyk het, se lewe is gespaar.

Elkeen wat na Jesus opkyk en in Hom glo, sal gered word en die ewige lewe ontvang.

GOD GEE SY SEUN UIT LIEFDE.

Nou kom ons by die bekende Johannes 3:16. In verse 16 tot 18 staan daar: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.”

In hierdie verse sien ons baie duidelik God se hart vir die mens.

Ons sien dat Hy ons liefhet.

Omdat Hy ons liefhet, gee Hy Sy allerbeste – Sy enigste Seun.

Hy maak ‘n weg vir ons sodat ons weer met Hom versoen kan word.

Sy hart is nie om ons te veroordeel nie, maar te red.

Ons sien egter ook daar is net een manier waarop ‘n mens gered kan word.

Dit gebeur wanneer jy in Jesus glo.

En dié wat hardkoppig weier om te glo, is reeds veroordeel omdat hulle nie glo nie.

LEES OOK: WAT IS JESUS IN JOU LEWE?

DIE LIG VAN DIE WêRELD.

Jesus sluit Sy gesprek met Nikodemus af met hierdie woorde: “En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is” (vs.19-21).

Jesus is die Lig. Hy het gekom om vir ons lewe en lig te gee.

Ongelukkig is daar so baie mense wat die duisternis liewer het as wat hulle die lig het.

Ons sien hulle liefde vir die duisternis in hulle dade en hoor dit in hulle woorde.

Op dieselfde manier word ons liefde vir die Lig, Jesus, gesien in ons dade en gehoor in ons woorde.

WAT KIES JY?

Jesus het daardie aand vir Nikodemus ‘n klomp waarhede omtrent die Vader, Homself, geloof en die ewige lewe geleer.

Dit moes hom beslis diep geraak het, want later in Johannes 19 lees ons weer van hom.

Na Jesus se dood het hy en Josef van Arimatea Jesus se liggaam met geurolie behandel en in doeke toegedraai. Toe het hulle Hom in ‘n nuwe graf begrawe.

Hoewel die Bybel nie so sê nie, dink ek tog dat ‘n mens aan Nikodemus se dade kan agterkom dat hy in Jesus geglo het.

Die waarhede waaroor Jesus met hom gepraat het, is ook vir ons belangrik.

Jesus het klaar die prys betaal, sodat elkeen wat in Hom glo, gered kan word.

Ek weet nie waar jy is in jou reis met God nie.

Dalk het jy lankal vir Jesus as Verlosser in geloof aangeneem.

Maar dalk wik en weeg jy nog en is jy nie seker of jy die stap moet neem nie.

As die laaste sin jóú beskryf, dan wil ek jou aanmoedig om die video hieronder te kyk.

En, as jy na wat jy hier gelees en gesien het, besluit om Jesus ook jou Verlosser te maak, bid dan die gebed in die video saam met my.

God het jou baie lief, en dit is Sy hart dat jy ook gered word sodat jy een van Sy kinders kan wees!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *