GOD SAL VOORSIEN ONGEAG JOU BEHOEFTE.

God belowe in Sy Woord dat Hy in jou behoeftes sal voorsien. Dit maak nie saak waaraan jy ‘n behoefte het nie, God sal voorsien!

God sal voorsien ongeag jou behoefte

Ons leef in ‘n tyd waar daar baie mense is wat in nood is. Sommige het behoefte aan die basiese dinge om van te leef – kos, water, skuiling. Ander het weer ‘n behoefte aan iets anders soos wysheid of God se leiding. Dan is daar diegene wat ‘n behoefte het aan finansies, genesing, beskerming, en nog meer.

Dit maak egter nie saak wat ons behoefte is nie, God weet daarvan. In Hom vind ons alles wat ons ooit mag nodig kry, en daarom kan ons Hom vertrou om vir ons te voorsien.

Die Bybel gee dan ook vir ons baie voorbeelde om vir ons te wys hoe God in mense se behoeftes voorsien het.

Omdat baie mense een of ander fisiese behoefte het, gaan ons vandag kyk na drie gevalle in die Bybel waar God in mense se fisiese behoeftes voorsien het.

LEES OOK: LAAT GOD JOU BEHOEFTES BEVREDIG

GOD VOORSIEN KOS VIR DIE ISRAELIETE.

In Eksodus 16 lees ons dat die Israeliete tydens hulle tog uit Egipte, by die Sinwoestyn gekom het.

In die woestyn het hulle teenoor Moses en Aäron begin kla oor hulle gebrek aan kos.

“Ag, as ons tog maar liewer in Egipte gebly het! Daar kon ons lekker by die vleispotte sit en ons het oorgenoeg gehad om te eet. Maar hier….! Hier in hierdie woestyn gaan ons nog doodgaan van die honger.” So kerm en kla hulle by Moses en Aäron.

En God hoor hulle gekla.

Hy sê vir Moses dat Hy van daardie dag af elke dag vir hulle kos uit die hemel sal laat reën. Hulle moes elke dag genoeg vir die dag optel. Op die sesde dag moes hulle dubbel soveel optel, want op die sewende dag sou daar niks wees nie.

Daardie aand stuur God kwartels wat die kamp vol sit. Die mense vang en eet.

Die volgende dag is daar ‘n wolk rondom die kamp. Toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn, wit vlokkies – manna.

So voorsien God vir die Israeliete, ten spyte van die feit dat hulle gekla het eerder as om Hom te vra om te voorsien.

GOD VOORSIEN VIR ELIA.

Later lees ons van Elia.

In 1 Konings 17 lees ons dat hy ‘n droogte aangekondig het, wat ‘n paar jaar sou aanhou.

God gee hom egter opdrag om na die Kritspruit te gaan. Daar sou hy kon water drink uit die spruit en die kraaie sou vir hom brood en vleis bring.

Dag na dag gebeur dit net soos God gesê het dit sou.

Maar dan droog die spruit op.

Hierdie keer beveel God vir Elia om na Sarfat toe te gaan. Daar was ‘n weduwee by wie hy moes bly, wat vir hom sou sorg.

Die weduwee het net ‘n handvol meel en ‘n bietjie olie, maar God doen ‘n wonderwerk. Die meel het nie opgeraak en die olie nie minder geword tot die Here dit weer laat reën het nie.

God voorsien genoeg sodat Elia, die weduwee en haar seuntjie kos het tydens die hele droogte.

JESUS VOED VYFDUISEND MENSE.

In die Nuwe Testament lees ons hoe Jesus twee keer ‘n wonderwerk gedoen het om vir mense, wat honger was, kos te gee.

Die eerste verhaal vind ons in Markus 6.

‘n Skare mense was dié dag saam met Jesus.

Toe dit aand word, kom vra die dissipels vir Jesus om die mense weg te stuur, sodat hulle vir hulleself kon gaan kos koop.

Jesus het egter ander planne – Hy sê vir die dissipels dat húlle vir die mense moet kos gee.

Dis ietwat van ‘n probleem. Hulle het nie naastenby genoeg geld om vir al die mense kos te koop nie.

Dan vra Jesus, “Hoeveel brood het julle? Gaan kyk.”

Die dissipels gaan stel gou ondersoek in en kom agter dat daar darem vyf broodjies en twee vissies is.

Jesus neem die skamele ete, vra die seën en begin die brood en vis breek en vir die dissipels gee. Hulle deel dit weer aan die skare uit.

Almal kry genoeg en daar bly nog 12 mandjies vol brokstukke oor.

DIE BELOFTE IN MATTHEUS 6:33.

In Mattheus 6:25-33 leer Jesus ons dat ons nie bekommerd moet wees oor ons lewe, wat ons gaan eet, drink of aantrek nie. Dít is dinge waaroor die ongelowiges bekommerd is.

Jesus sê ons moet kyk na die wilde voëls en na die lelies van die veld.

Die voëls saai nie, oes nie, en maak nie in skure bymekaar nie. En hulle bekommer hulle ook nie oor wat hulle gaan eet nie, want hulle weet, God sal voorsien.

Die lelies van die veld swoeg nie en maak nie klere nie. En tog word hulle pragtig versier, want God voorsien.

In plaas daarvan om ons te bekommer, moet ons as kinders van God ons beywer vir Sy Koninkryk en vir Sy wil. As ons dít doen, dan het ons die belofte dat God sal voorsien!

NOG ‘N BELOFTE IN FILIPPENSE 4:19.

Ons kry ‘n soortgelyke belofte in Filippense 4:19.

In die voorafgaande gedeelte lees ons dat die gelowiges van Filippi vir Paulus ‘n liefdesgawe gestuur het om hom te ondersteun en te help.

Hy bedank hulle daarvoor en sê hierdie gawe is voor God ‘n offer met ‘n lieflike geur. Dit is vir Hom aanneemlik en welgevallig.

En dan lees ons dat God ryklik in al hulle behoeftes sal voorsien volgens Sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus (vs.19).

Hierdie belofte was nie net vir die gelowiges in Filippi nie, maar is vir elke kind van God.

WAT LEER ONS?

Nou mag jy dalk wonder wat ons kan leer uit hierdie gedeeltes waaroor ons gesels het.

Die eerste ding wat ons moet leer, is dat God sal voorsien.

Hy is die bron van alle dinge, en ons kan Hom vertrou om te gee wat ons ookal nodig het.

Die tweede ding wat ons moet leer, is dat God nie aan bande gelê word deur skaarste nie.

Daar was nie kos in die woestyn nie, maar dit was nie vir God ‘n probleem nie. Hy reën manna uit die hemel en stuur kwartels die kamp in sodat die mense kan eet.

Daar was ook nie kos tydens die droogte nie. Maar weereens is dit nie vir God ‘n probleem nie. Hy gee eers die kraaie opdrag om vir Elia te sorg. En toe doen Hy ‘n wonderwerk, sodat die meel en olie nie opraak nie.

En toe meer as 5000 mense die aand honger is, en daar niks behalwe twee vissies en vyf broodjies is om hulle mee te voed nie, doen Jesus ‘n wonderwerk om die kos te vermeerder en almal kry genoeg.

Dit maak nie saak wat jou behoefte is nie, God sal voorsien. Niks is vir Hom onmoontlik nie. Hy kan ryklik in al jou behoeftes voorsien, selfs wanneer dit lyk asof daar ‘n ernstige skaarste is.

BID EN GLO.

Ek weet nie wat jou behoefte op die stadium is nie, maar ek wil jou aanmoedig om die volgende te doen:

Neem jou behoefte na God toe. Hy weet klaar wat jy nodig het, maar word stil by Hom en vra Hom vir wat jy nodig het.

Soek vir jou beloftes in die Woord, wat te doen het met jou spesifieke behoefte. Lees dié beloftes elke dag ‘n paar keer hardop vir jouself om jou geloof te versterk.

Vertrou die Here dat Hy Sy beloftes sal nakom, en ryklik sal voorsien in al jou behoeftes volgens Sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus!

As jy ‘n finansiële behoefte het, teken in op ons nuusbrief sodat jy toegang kry tot die Bybel Biblioteek. Daar sal jy die “Vyf Dae Van Gebed Vir Finansies”-hulpmiddel kry om jou te help bid vir jou finansies.

6 thoughts on “GOD SAL VOORSIEN ONGEAG JOU BEHOEFTE.

 1. Gerbrand

  more,
  my naam is Gerbrand, en ek is n alkoholis wat nou al 2 jaar nugter is.
  Ek sit nou by n kruispad vi my lewe, lings of regs, en wil graag binne di wil van God bly
  al 2 opsies lyk goed en ek moet n keuse maak ….

 2. Cornel

  Finansiele deurbraak
  Roep alle gelde eat gesteel is van ins 7 voudig terug.
  Amen

 3. Willem

  Ek glo met my hele hart dat die Here God die groot voorsiener is. Soos Dawid het ek die “leeu en beervelle in my tent” (bewyse dat die Here deur die jare nog altyd vir my voorsien het). Nou is ek weer op n plek waar ek dringend inkomste moet genereer, bid asb saam met my dat die Jere my sal lei in wat en hoe.

  • Risa Cronje

   Willem, ons bid en vertrou saam met jou. Die Here was nog altyd getrou, en Hy sal jou nie nou in die steek laat nie.

 4. Estelle

  Bud asb vir obs finansies en redding van kinders se siele

 5. Joy Pretorius

  Bid asb vir ons finansies. Baie dankie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *