VYF VERSE OOR GEHOORSAAMHEID

God gee vir ons instruksies en voorskrifte in Sy Woord om ons te beskerm. Hier is vyf verse oor gehoorsaamheid aan God se Woord.

5 Verse oor gehoorsaamheid

Het jy al agtergekom dat mense nie baie van reëls hou nie?

Jy hoef net ‘n motor te bestuur om te sien hoe baie mense reëls verontagsaam.

Maar reëls is nodig sodat ons weet wat om te doen en wat om nie te doen nie.

Reëls is daar vir ons eie veiligheid.

‘N STORIE OOR HUISREëLS.

Iemand vertel nou die dag dat hulle vir hulle kinders wou leer waarom reëls in die huis belangrik is.

Pa en ma gaan hou toe met die kinders piekniek in die agterplaas.

‘n Sonsambreel word staangemaak en almal sit met hulle borde eetgoed onder die sonsambreel.

Pa vra of die kinders onthou dat hulle ook ‘n sonsambreel op die strand gehad het toe hulle laas by die see was?

Toe vra hy of hulle kan onthou waarom hulle ‘n sonsambreel gehad het?

Een van die kinders antwoord dat dit was om hulle teen die son te beskerm.

“Dis reg,” antwoord Pa. “Die sonsambreel se doel was om ons teen die son te beskerm. Maar die sambreel kon net sy werk doen as ons onder hom gesit het. Sodra ons onder hom uitgegaan het, kon hy ons nie meer teen die son beskerm nie.”

Die kinders beaam almal wat Pa sê.

“Dit is dieselfde met huisreëls,” gaan Pa voort. “Ons het huisreëls om ons almal te beskerm. Maar ons het elkeen ‘n keuse. Ons kan die reëls gehoorsaam of dit verontagsaam. As jy onder die sonsambreel uitgaan, kan die son jou seer brand en dis nie lekker nie. As jy nie gehoorsaam is aan die huisreëls nie, gaan daar ook gevolge wees waarvan jy nie gaan hou nie. Die reëls is daar vir ons almal se beswil.”

GEHOORSAAMHEID AAN DIE WOORD.

Op dieselfde manier het God vir ons voorskrifte in die Bybel laat opteken waaraan ons gehoorsaam moet wees.

Hierdie voorskifte of wette is nie daar om ons pret te bederf, soos só baie mense dink nie.

Dit is daar vir ons beskerming.

Dit help ons om te weet wat die regte ding is om te doen.

Wanneer ons God se Woord ernstig opneem en gehoorsaam is daaraan, verander dinge in ons lewens. Ons bly staande wanneer die lewensstorms woed. Ons ervaar vreugde en leef in vrede met ander mense.

Vandag wil ek met jou vyf verse oor gehoorsaamheid uit die Woord deel.

Dink na oor hierdie verse, en vra die Here om jou te wys hoe gehoorsaam jy aan Sy Woord is.

LEES OOK: GEHOORSAAMHEID AAN GOD – WAT IS JOU MOTIEF?

VYF VERSE OOR GEHOORSAAMHEID.

Mattheus 7:24: Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het.

Johannes 14:23a: Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, sal hy My woorde ter harte neem….”

Romeine 14:17: Die koninkryk van God is nie ‘n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee.

Jakobus 1:22: Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself.

1 Johannes 2:17: En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.