12 BYBELVERSE OOR WYSHEID EN GOD

Die Bybel leer vir ons baie oor wysheid en God. Wysheid begin met die dien van die Here. As ons wysheid nodig het, kry ons dit by Hom.

12 Bybelverse oor wysheid en God

WYSHEID BEHOORT AAN GOD.

Job 12:13: By God is wysheid en krag, by Hom is raad en insig.

Psalm 111:10: “Wysheid begin met die dien van die Here; almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand.”

Daniël 2:20-22: “Daniël het gesê: ‘Mag die Naam van God altyd geprys word, Hy aan wie die wysheid en die mag behoort, Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne die wysheid gee en die verstand aan dié wat insig het, wat ondeurgrondelike en verborge dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is; by Hom is die lig.”

1 Korinthiërs 1:30: “Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom: die vryspraak, die heiliging en die verlossing.”

LEES OOK: JESUS, DIE WYSHEID VAN GOD

GOD GEE VIR ONS WYSHEID.

Spreuke 2:6-7: “Dit is die Here wat die wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en die insig. Hy laat eerlike mense sukses behaal en Hy beskerm dié wat onberispelik lewe.”

Prediker 2:26a: “Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee Hy wysheid, kennis en blydskap.”

Efesiërs 1:16-17: “Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken.”

Jakobus 1:5: “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.”

WYSHEID KOM EERSTE.

Spreuke 4:5-6: “Sorg dat jy wysheid bekom, en insig! Moenie my woorde vergeet en daarvan afwyk nie; maak die wysheid jou metgesel, dit sal jou beskerm; as jy dit liefhet, sal dit jou veilig bewaar.”

Spreuke 4:7-8: “Die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom, gee alles wat jy het, om insig te kry! Slaan dit hoog aan, dan sal dit aan jou aansien gee. Dit sal jou ‘n man van betekenis maak as jy dit vasgryp.”

Spreuke 8:11-12: “Ek, Wysheid, is kosbaarder as edelstene; wat jy ook al as baie werd beskou, teen my weeg dit nie op nie. Ek, Wysheid, het die verstand, ek het die kennis en die skranderheid.”

Jakobus 3:17-18: “Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *