VYF LESSE UIT HISKIA SE LEWE

Hiskia was ‘n goeie koning wat baie goeie dinge gedoen het. Maar hy het ook foute gemaak. Hier is vyf lesse wat ons uit Hiskia se lewe kan leer.

In 2 Konings 18-20 lees ons van Hiskia, ‘n goeie en getrou koning wat oor Juda regeer het.

Vyf lesse uit Hiskia se lewe

Ons kan ‘n paar lesse uit Hiskia se lewe leer.

Daar is vier dinge wat hy gedoen het, wat goed was in God se oë.

Daar was egter ook een ding wat hy gedoen het, wat nie reg was voor God nie.

Kom ons kyk vandag na hierdie vyf lesse uit Hiskia se lewe.

GOD ALTYD EERSTE.

Hiskia het nie ‘n maklike taak gehad toe hy die dag koning geword het nie.

Jy sien, op daardie stadium het die mense nie die Here met hulle hele hart gevolg nie.

Gedurende die heerskappy van die vorige konings het die mense van Juda weggedraai van God af en afgode begin aanbid.

Toe Hiskia egter aan bewind kom, het dinge verander.

In 2 Konings 18:4 lees ons: “Hiskia het die hoogtes laat verwoes, die klippilare laat stukkend slaan en die gewyde pale laat afkap. Hy het ook die koperslang wat destyds deur Moses gemaak is, laat stukkend slaan, want tot nou toe het die Israeliete die koperslang met offers vereer. Die slang is Negustan genoem.”

Hiskia het die Here gevolg. Hy het ontslae geraak van die afgode en die plekke waar die mense die afgode aanbid het.

Hy het God dus eerste gestel in sy en sy volk se lewens.

VERTROU OP GOD.

In 2 Konings 18:5 lees ons: “Hiskia het op die Here die God van Israel vertrou. Nie een van al die konings van Juda voor of na Hiskia was soos hy nie.”

Hiskia het nie sy vertrou geplaas in die konings van die nasies rondom hom nie.

Hy het nie vertrou op sy weermag, sy perde en sy strydwaens nie.

Hy het ook nie sy vertrou gestel in die mense oor wie hy regeer het nie.

Sy vertrou was in God en in Hom alleen.

WEES GETROU AAN DIE HERE.

Die Woord sê Hiskia was getrou aan die Here; hy het nie van Hom af weggedraai nie (18:6a).

Om getrou te wees aan die Here beteken om ons oë op Hom gerig te hou.

Dit beteken ons volg Hom wanneer dit goed gaan, maar ook wanneer dit sleg gaan.

VOLG HOM IN GEHOORSAAMHEID.

Hiskia was nie net getrou aan die Here nie, hy was ook gehoorsaam aan Hom.

In 2 Konings 18:6b lees ons: “Hiskia was gehoorsaam aan die gebooie wat die Here aan Moses gegee het.”

God het vir ons Sy Woord gegee en Hy verwag dat ons gehoorsaam moet wees daaraan.

Onthou, ons is nie gehoorsaam om God te probeer beïndruk of iets van Hom te kry of te verdien nie.

Nee, ons is gehoorsaam omdat ons Hom liefhet en weet Sy manier van doen is altyd die regte manier.

WAT ONS BY HISKIA LEER.

Ons as God se kinders moet leer uit hierdie dinge in Hiskia se lewe.

Toe hy koning geword het, het hy ontslae geraak van die afgode en God eerste gestel in sy lewe.

Ons moet gereeld ons lewens ondersoek om seker te maak dat daar nie iewers ‘n afgod in ons harte wegkruip nie.

Enige iets wat vir ons belangriker is as God, is ‘n afgod.

En dit hoef nie iets te wees wat sondig is nie – selfs goeie dinge kan afgode word.

As jy besef daar is ‘n afgod in jou lewe, doen wat Hiskia gedoen het en raak daarvan ontslae.

Verder moet ons die Here vertrou met ons hele hart.

Hy is die Bron van alles wat ons ooit mag nodig hê – gees, siel en liggaam.

Net God kan vir ons die wysheid gee wat ons nodig het om enige iets wat ons kant toe kom, korrek te hanteer.

God alleen kan ons red, ons genees, ons verlos, ons beskerm, in al ons behoeftes voorsien, ensovoorts.

Ons moet Hom ten volle vertrou.

Wanneer die lewe versoekinge oor ons pad stuur, en ons van die Here wil wegdraai, moet ons die versoeking in Sy krag weerstaan. Ons moet op Hom gefokus bly en Hom in gehoorsaamheid bly volg.

LEES OOK: 23 BELANGRIKE VERSE OOR DIE HART

HISKIA SE FOUT.

Hiskia was ‘n goeie koning, maar hy het ook foute gemaak.

Op ‘n stadium het hy baie siek geword.

Die Here die profeet Jesaja na hom toe gestuur om vir hom te sê dat hy gaan sterf.

Hiskia het egter tot God gebid: “Ag, Here, neem tog in ag dat ek voor U in trou en met volle oorgawe geleef het en dat ek gedoen het wat reg is in u oë” (20:3).

Die Here stuur toe vir Jesaja terug na hom toe. Hierdie keer was die boodskap dat hy gesond sou word, en dat die Here nog 15 jaar by sy lewe gaan byvoeg.

Dan lees ons die volgende: “Hiskia het egter nie dankbaarheid betoon vir dié weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself, en dit het die toorn van die Here oor hom en oor Juda en Jerusalem gebring” (2 Kronieke 32:25).

Hierdie goeie en getroue koning maak die fout om toe te laat dat hoogmoed en trots sy hart binnesluip.

HOOGMOED – OOK ONS PROBLEEM.

Hoogmoed en trots behaag nie die Here nie.

Dit is hoogmoed en trots wat Satan se val veroorsaak het.

En, as ons eerlik moet wees, moet ons erken dat byna elke sonde wat ons doen ‘n wortel van hoogmoed en trots het.

Dis hartseer om te sê, maar ‘n mens met ‘n hoogmoedige hart, gaan nie die vier dinge doen waaroor ons hierbo gepraat het nie.

‘n Hart vol hoogmoed gaan veroorsaak dat ek wegdraai van die Here en myself of iemand of iets anders die eerste plek gee in my lewe.

So ‘n hart gaan veroorsaak dat ek op myself of op iemand of iets anders vertrou om in my behoeftes te voorsien.

‘n Hoogmoedige hart gaan veroorsaak dat ek nie meer getrou is aan die Here nie.

En ‘n hart vol hoogmoed gaan ook veroorsaak dat ek gaan ophou om die Here te volg.

Ek gaan nie meer gehoorsaam aan Hom wees nie, maar maak soos ek wil, wanneer ek wil en hoe ek wil.

Ek sal ook op my eie wysheid en insig vertrou.

BEWAAK JOU HART.

Die Bybel leer ons in Spreuke 4:23 in die Ou Vertaling: “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

Daar is baie dinge waarteen ons ons harte moet bewaak, maar hoogmoed is een van die belangrikste dinge waarteen ons moet waak.

Ons moet gereeld ons harte ondersoek om te sien of daar nie dalk hoogmoed iewers wegkruip nie.

En, as ons dit tog daar kry, moet ons doen wat Hiskia volgende gedoen het.

Die Bybel vertel ons dat hy berou gekry het oor sy hoogmoed en selfingenomenheid.

Die Ou Vertaling sê hy het hom verootmoedig.

En die Engelse vertalings sê hy het ‘gerepent’.

Die woord ‘repent’ beteken om terug te draai en in ‘n ander rigting te gaan.

Dit is wat Hiskia gedoen het.

Hy het weggedraai van die hoogmoed in sy hart en teruggedraai na God toe.

Wanneer ek en jy bewus raak van hoogmoed in ons harte, dan moet dit ook wees wat ons doen: om weg te draai van die hoogmoed in ons harte, en terug te draai na God. Ons moet ons in nederigheid onderwerp aan die kragtige hand van God (1 Petrus 5:6).

Hy sal ons op die tyd wat Hy bestem het, verhoog.

Ek vertrou dat jy vandag ‘n paar lesse uit Hiskia se lewe geleer het.

En ek vertrou ook dat jy sy voorbeeld gaan volg in al die goeie en getrou dinge wat hy gedoen het!

LEES OOK: DIE HART – WAT DIE BYBEL DAAROOR Sê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *