EIENSKAPPE VAN ‘N DISSIPEL

Die Bybel leer vir ons spesifieke eienskappe van iemand wat ‘n dissipel van Jesus is. Is hierdie eienskappe deel van jou lewe?

Eienskappe van 'n dissipel

In Mattheus 28:18-20 lees ons ‘n baie belangrike opdrag van Jesus.

Hierdie opdrag is gegee net voor Hy opgevaar het na die hemel, so dit is een van die laaste dinge wat Hy vir Sy dissipels gesê het.

Kom ons lees dit saam: “Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Het jy opgelet dat Jesus sê ons moet dissipels maak van mense en dan moet ons hulle leer om te onderhou wat Hy beveel het?

Ongelukkig is ons meeste van die tyd net gefokus daarom dat mense gered word.

En wanneer Jesus aanneem as Verlosser, beweeg ons aan die volgende persoon. Ons los die nuwe bekeerling sommer so op sy eie om maar self reg te kom.

Dit beteken ons maak nie regtig dissipels nie, net bekeerlinge.

Maar wat beteken dit nou eintlik om ‘n dissipel te wees? Hoe weet ek dat ek ‘n dissipel is?

Kom ons kyk ‘n bietjie na wat Jesus oor ‘n dissipel gesê het.

‘N DISSIPEL IS GEHOORSAAM.

Soos ons hierbo gesien het, sê Jesus die volgende in Mattheus 28:20a: “Julle moet vir hulle leer om gehoorsaam te wees aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Die Bybel Vir Almal).

‘n Dissipel spandeer tyd in die Woord om te leer hoe God dinge doen.

Uit die Woord leer sy ook hoe God dink en praat.

En dan gehoorsaam sy wat sy geleer het.

GETROUHEID AAN DIE WOORD.

In Johannes 8:31-32 lees ons: “Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: ‘As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak'”.

‘n Dissipel van die Here is ernstig oor die Woord van God.

Sy bly getrou aan wat die Here haar geleer het.

Sy spandeer genoeg tyd in die Woord sodat sy dit regtig ken. En dit is nie maar net kop-kennis nie.

Nee, dit is ‘n daaglikse ervaring van alles wat Jesus vir haar aan die kruis gedoen het.

‘n Dissipel ken die waarheid, en dit maak haar vry.

DIE DRA VAN BAIE VRUG.

In Johannes 15 noem Jesus Homself die Wingerdstok en ons die lote.

In verse 7-8 sê Hy: “As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en My dissipels is”.

‘n Dissipel dra vrug.

Nie net ‘n bietjie nie, maar baie.

En, soos die dissipel die pad saam met die Here stap, word die vrug wat sy dra al hoe meer.

Die vrug is ‘n uiterlike teken van ‘n innerlike verandering, en dit verheerlik die Vader.

LEES OOK: HOE OM VRUG TE DRA IN CHRISTUS

Dissipel dra vrug

DIE HERE ALTYD EERSTE.

In Lukas 14:25 lees ons dat ‘n groot menigte saam met Jesus gereis het.

Hy draai toe om en sê vir hulle: “As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aan kom nie, kan nie my dissipel wees nie… So kan niemand van julle My dissipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie” (Lukas 14:25-27;33).

‘n Dissipel stel die Here eerste.

Altyd.

Haar verhouding met die Here is vir haar belangriker as enige ander verhouding.

Sy is gewillig om wat sy wil doen en wat sy begeer vir die Here te gee sodat sy Hom kan gehoorsaam.

Die Here se plan is altyd vir haar belangriker as haar eie planne.

En sy weet die Here se plan is in elk geval altyd beter as haar eie.

LEEF LIEFDE UIT.

In Johannes 13:34-35 lees ons die nuwe gebod wat Jesus vir ons gee: “Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

‘n Dissipel van die Here is elke dag besig om liefde teenoor ander uit te leef.

Sy het die Here lief met haar hele hart, siel krag en verstand.

Sy het haar broers en suster in Christus lief soos Jesus haar liefhet (Johannes 13:34).

En sy het haar naaste – dit is nou diegene wat nog nie deel is van die familie van God nie – ook lief. Sy het hulle so lief soos sy haarself het.

IS JY ‘N DISSIPEL?

Hierdie is maar net ‘n paar opmerkings wat Jesus gemaak het oor ‘n dissipel van Hom.

Kyk ‘n bietjie weer na al die verse en wees eerlik met jouself.

Leef jy hierdie eienskappe van ‘n dissipel op ‘n gereelde basis uit?

Daar gaan dae wees wat ek en jy nie die paal gaan haal nie, en waar ons gaan moet erken dat ons nie ons dissipelskap uitgeleef het nie.

Maar gelukkig beteken dit nie dat ons ophou om dissipels te wees nie!

Petrus het ‘n paar keer foute begaan en steeds ‘n dissipel van Jesus gebly. Sy hart was op die regte plek, en stadig maar seker het sy gedrag en woorde ook die regte plek gehaal.

Net so kan ek en jy ook, as ons die dag ‘n fout begaan, na die Here toe kom en bely dat ons verkeerd was.

Hy is getrou en regverdig en vergewe ons.

Deur die werking van die Heilige Gees word ons meer en meer na Sy beeld verander.

En, net soos Petrus, gaan ons vind dat ons met verloop van tyd ook die eienskappe van ‘n dissipel op ‘n gereelder basis uitleef.

Mag die Here vir jou en my help om ware dissipels van Hom te wees!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *