EIENSKAPPE VAN ‘N DISSIPEL

Die Bybel leer vir ons spesifieke eienskappe van iemand wat ‘n dissipel van Jesus is. Is hierdie eienskappe deel van jou lewe? In Mattheus 28:18-20 lees ons ‘n baie belangrike opdrag van Jesus. Hierdie opdrag is gegee net voor Hy opgevaar het na die hemel, so dit is een van die laaste dinge wat Hy […]