15 BELOFTES VIR MOEILIKE DAE

Vyftien beloftes uit God se Woord om jou te bemoedig wanneer dinge moeilik gaan en jy nie lig in die tonnel vorentoe kan sien nie.

15 Beloftes vir moeilike dae

Die lewe is nie altyd maklik nie. Soms voel dit mos of jy skaars een probleem oorkom het, dan duik ‘n volgende een weer op.

In so ‘n geval is maklik om te begin dink dat jy heeltemal alleen staan teen al die aanslae wat jou tref, want dis juis in hierdie oomblikke dat die ou duiwel jou probeer oortuig dat God jou verlaat het en van jou vergeet het.

Dit is egter ‘n leuen.

Daar is nêrens in die Bybel ‘n belofte dat God se kinders nie probleme gaan ondervind nie. Inteendeel, Jesus het self gesê: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê…” (Johannes 16:33a).

Maar al het God nie belowe dat ons lewens probleemvry gaan wees nie, het Hy wel belowe dat Hy altyd by ons is en ons nooit sal verlaat nie. Hy het ook belowe dat Hy vir ons is en in ons is, en daarom kan ons die lewe en al sy probleme aandurf omdat ons weet ons doen dit nie alleen nie.

Dink vandag so ‘n bietjie oor hierdie woorde en beloftes van die Here. Laat dit jou bemoedig en jou geloof opbou.

GOD IS VIR JOU.

Romeine 8:31: “God is vír ons, wie kan dan teen ons wees?”

Efesiërs 3:12: “In ons verbondenheid met Hom en deur ons geloof in Hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan.”

Jeremia 20:11: “Maar U is by my, Here, en U is magtig en sterk: dit is dié wat my vervolg, wat sal val; hulle sal nie wen nie. Hulle sal teleurgestel staan, want hulle sal nie in hulle doel slaag nie. Die skande van hulle neerlaag sal nooit vergeet word nie.”

Hebreërs 13:5b-6: “God self het gesê: ‘Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.’ Daarom kan ons met vertroue sê: ‘Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ‘n mens aan my doen?'”

GOD IS BY JOU.

Mattheus 1:23: “‘Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.’ Die naam beteken God by ons.”  

Sefanja 3:17: “Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in Sy liefde. Hy jubel en juig oor jou…”

Joshua 1:9: “Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.”

Psalm 23:4: “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig.”

Jesaja 41:10: “Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met My eie hand red Ek jou.”

Deuteronomium 31:6: “Hou moed en wees dapper! Moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie.”

LEES OOK: PSALM 91: GOD SE BELOFTES VAN BESKERMING.

GOD IS IN JOU.

1 Korinthiërs 3:16: “Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?”

Romeine 8:9: “Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie.”

Efesiërs 2:21-22: “In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot ‘n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as ‘n geestelike huis waarin God woon.”

1 Korinthiërs 6:19: “Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie…”

1 Johannes 4:4: “Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is.”

Wat ookal vandag op jou pad kom, onthou God se beloftes dat Hy vir jou, by jou en in jou is.

Jesus het die wêreld klaar oorwin (Johannes 16:33), en jy is tot alles in staat deur Hom wat jou krag gee (Filippense 4:13). Jy is meer as oorwinnaar deur Hom wat jou liefhet (Romeine 8:37).

Leave a Reply

Your email address will not be published.