5 ‘MAAR GOD’ VERSE IN DIE BYBEL

Het jy al opgelet hoeveel ‘Maar God’ verse daar in die Bybel is?

Elke nou en dan lees ‘n mens een raak, en raak jy net weer bewus van God en van alles wat Hy elke dag in mense se lewens doen.

Vandag gaan ons so ‘n bietjie gesels oor ‘n paar ‘Maar God’ verse.

5 "Maar God" verse in die Bybel

GOD RED ONS DEUR SY GROOT LIEFDE EN GENADE.

Die eerste ‘Maar God’ vers kom uit Efesiërs 2.

Vir ‘n bietjie konteks lees ons vanaf vers 3 tot 7: “So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het.”

Die hele gedeelte is eintlik baie mooi, maar ek dink die mooiste twee woorde is die woorde, ‘maar God’.

Ek en jy het is voorheen deur ons sondige begeertes oorheers, en ons het gedoen net waarvoor ons lus was en wat in ons gedagtes opgekom het.

Maar God…

Hy het gedoen wat nie een van ons kon doen nie, al probeer sommige steeds om dit op hulle eie reg te kry.

Sy barmhartigheid en liefde vir ons was so groot, dat Hy ons, wat dood was as gevolg van al ons sondes en oortredings, saam met Christus lewend gemaak het.

Hy het ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons selfs saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee.

Hoekom?

Sodat ons Sy goedheid in Jesus kon beleef en besef hoe groot Sy genade is.

LEES OOK: VRYDAG VERSE: DIE LIEFDE VAN GOD

GOD MAAK DIE VERSKIL.

Die volgende “Maar God” vers waarna ons gaan kyk, staan in die heel eerste boek van die Bybel.

In Genesis 50:20 lees ons: “Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat ‘n groot volk nou in die lewe gebly het.”

Dit is Josef wat hier met sy broers praat.

Onthou jy dat hulle hom as slaaf verkoop het? Potifar het hom gekoop, maar hom in die tronk gegooi na sy vrou hom beskuldig het dat hy haar wou verkrag. Dit was ‘n leuen, maar Potifar het haar geglo.

In die tronk het Josef die drome van die skinker en die bakker uitgelê. Die skinker is vrygelaat, die bakker doodgemaak, net soos Josef gesê het gaan gebeur. Twee jaar later het die Farao ook ‘n droom gehad. Dié droom het hom gepla, maar niemand kon dit vir hom uitlê nie. Uiteindelik het die skinker van Josef onthou. Hy het die Farao se droom ook uitgelê en die gevolg was dat hy onderkoning van die land geword het.

GOEIE UIT DIE KWAAD.

Terwyl Josef as onderkoning regeer het, het hy weer sy broers ontmoet. Toe hulle besef dit is hy, was hulle bang oor wat hy moontlik aan hulle mag doen. Kan jy jou voorstel wat se skrikwekkende dinge hy as onderkoning kon doen om hulle terug te betaal?

Maar Josef het nie kwaad met kwaad vergeld nie. Hy het die hand van God in Sy lewe gesien en geweet God se teenwoordigheid het ‘n verskil in sy lewe gemaak.

Sy broers het hom verkoop om van hom ontslae te raak. Hulle wou hom kwaad aandoen.

Maar God…

Dit het na die einde gelyk, maar God draai dit om en maak daarvan ‘n wonderlike begin.

Sy broers wou hom kwaad aandoen, maar God gebruik dit en laat iets goeds daaruit voortspruit, en ‘n hele volk word gered.

God maak die verskil.

GOD GEE DIE OORWINNING.

Die volgende “Maar God” verse kry ons in 2 Kronieke 20. In vers 15 staan daar: “…en sê: ‘Luister, mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat! So sê die Here vir julle: Moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie ‘n saak vir julle nie, maar vir God.'”

Arme koning Josafat. ‘n Klomp van sy vyande het met mekaar saamgespan en kom nou teen hom oorlog maak. Toe hy hoor hoe groot die weermag is wat op pad is, word hy bang.

Maar te midde van sy vrees doen hy iets wat baie vergeet om te doen wanneer hulle bang is: hy gaan na God. Hy roep dadelik ‘n vasdag uit en beveel almal in Juda om saam met hom die hulp van die Here te soek.

Jy kan sy hele gebed in 2 Kronieke 20:6-12 lees, maar ek wil vers 12 vir jou uitlig: “Ons God, sal U hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek, te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig.”

Josafat se woorde laat my dink aan 1 Petrus 5:5, waar daar staan God weerstaan die hoogmoediges, maar Hy gee genade aan die nederiges. Hier sien ons ‘n koning wat nie te trots was om te erken hy het nie ‘n idee wat om te doen nie.

GOD VEG DIE GEVEG.

In Sy ewige liefde en genade laat God Sy Gees oor Jagasiël kom en hy gee vir die koning en sy weermag hierdie wonderlike boodskap: “Moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie ‘n saak vir julle nie, maar vir God.”

God gee nog verder opdragte, en die volgende dag doen Josafat en sy weermag presies soos God hulle beveel het.

Hy laat sangers, wat God loof, voor die gewapende manne loop. Die Bybel sê net toe die sangers “met die lofprysing en gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Seïrberge wat teen Juda opgetrek het, en hulle het die een neerlaag na die ander gely.” Hulle het mekaar aangeval en op die ou end was daar nie ‘n lewende oor nie.

Koning Josafat en sy weermag het nie ‘n vinger gelig in die geveg nie; God het alles gedoen.

God is aan ons kant. Soms, wanneer ons in die moeilikheid is, sal Hy ook vir ons sê om terug te sit en net te kyk hoe Hy die geveg namens ons veg en wen. Ander kere sal Hy weer vir ons ander instruksies gee. Maar wat Hy ookal vir ons sê om te doen, ons hoef nooit bang te wees nie. Ons moet net ons oë op Hom hou.

Hy gee altyd die oorwinning!

GOD MAAK DIE DOOIES LEWENDIG.

Die volgende “Maar God” verse waarna ons gaan kyk, kom uit 13:29b-30: “Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het wat van Hom in die Skrif geskrywe staan, is Hy van die kruis afgehaal en begrawe. Maar God het Hom uit die dood opgewek.”

Ons het vroeër die maand Paasfees gevier, en weer onthou wat Jesus alles vir ons gedoen het sodat ons gered kon word.

Die dag toe Jesus aan die kruis vasgespyker is, het die duiwel gedink hy het gewen. Hy het gedink hy het uiteindelik God se plan in die wiele gery. Van die dag wat God daar in die Tuin van Eden vir hom gesê het daar gaan Iemand kom wat sy kop gaan vermorsel, het hy probeer om die plan te keer.

Hy het een ding na die ander probeer, maar alles tevergeefs. Na Jesus se geboorte het hy selfs met Herodes se kop gesmokkel sodat hy besluit het om alle seuntjies twee jaar en onder te laat doodmaak. Die duiwel het gehoop dat hy só van die beloofde Messias ontslae kon raak.

Maar weereens het dit nie gewerk nie. Toe kom hy met sy finale plan.

Hy werk in die harte van die Skrifgeleerdes en Farisseers. Hulle raak só jaloers op Jesus dat hulle besluit om Hom dood te maak.

Nadat Hy gekruisig is, haal hulle Hom van die kruis af en begrawe Hom.

Kan jy sien waarom die duiwel gedink het hy kan begin partytjie hou om sy oorwinning te vier?

MAAR GOD…

Maar toe verskyn God op die toneel, en dinge verander op ‘n manier wat die duiwel nooit verwag het nie.

God die Vader wek Jesus op uit die dood.

Nou is die duiwel nie die oorwinnaar, soos hy gedink het nie. Nee, Jesus is die Oorwinnaar, en Hy het presies gedoen wat God in die Tuin van Eden gesê ht Hy gaan doen.

Maar God hou toe nie daar op nie. In Efesiërs 2:4-6, die eerste ‘Maar God’ verse waarna ons gekyk het, staan daar: “Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee…”

God het Jesus uit die dood opgewek. Toe het Hy ons saam met Hom opgewek en ons saam met Hom lewend gemaak.

Wanneer God op die toneel verskyn, verander dinge.

Jesus het gesê Hy het gekom sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. En omdat “Maar God het Hom uit die dood opgewek…”, is dit presies wat ons het – lewe in oorvloed!

GOD BEWYS SY LIEFDE.

Die laaste “Maar God” verse waarna ons gaan kyk, staan in Romeine 5:7-8: “‘n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir ‘n regverdige nie. Ja tog, vir ‘n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”

Jy het seker ook al stories gehoor van mense wat hulle lewens verloor het terwyl hulle besig was om iemand anders s’n te red. Elke keer wat ons so ‘n storie hoor, weet ons dat die persoon wat sy lewe gegee het, nie van plan was om dood te gaan nie. Hy of sy wou net iemand anders, wat hulp nodig gehad het, help, nie in die proses doodgaan nie.

En tog is dit presies wat Jesus gedoen het.

Hy het ons geken en geweet presies hoe ons is die dag toe Hy na die aarde toe gekom het as ons Verlosser.

Hy het geweet ons is nie lief vir God nie, dat ons opstandig is, ons eie ding doen, en ons eie begeertes volg.

Maar ten spyte van al hierdie dinge, maak Hy steeds die keuse en kom aarde toe. Hy word ‘n mens en leef hier as ‘n mens. Toe neem Hy al die sonde van die mensdom op Hom en sterf in ons plek sodat ons gered kan word.

Hoekom het Hy dit gedoen?

Omdat Hy ons baie liefhet.

NOU KAN ONS OOK LIEFHê.

Ons “Maar God” vers sê: “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”

Dit is ‘n baie goeie vers om te onthou wanneer jy die dag voel dat God jou nie liefhet nie.

Ons het niks gedoen om God se liefde te verdien nie. Hy is lief vir ons omdat dit is wie Hy is – Liefde.

Nou kan ons Hom liefhê omdat Hy ons eerste liefgehad het (1 Johannes 4:1).

Ons was sondaars, maar God wys vir ons hoe lief Hy ons het deur Sy Seun te stuur om vir ons te sterf. En, omdat Hy ons eerste lief gehad het, kan ons Sy opdrag gehoorsaam en Hom asook diegene rondom ons, liefhê.

Daar is nog baie ander “Maar God” verse in die Bybel waar ons sien hoe God die verskil in enige situasie maak. Ek is seker dat jy ook al dinge beleef het waar jy gesien het hoe dinge verander wanneer God op die toneel verskyn.

Hoe het God al ‘n verskil in jou lewe gemaak? Deel dit met ons in die kommentaar hieronder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *