GOD IS BY JOU; JY IS NOOIT ALLEEN NIE

Jy mag dalk vandag alleen voel, maar jy is nooit regtig alleen nie, want God is by jou. Deur Sy Gees is Hy nie net by jou nie, maar ook in jou!

God is by jou; jy is nooit alleen nie.

Meeste oggende begin ek my stiltetyd deur vir die Here dankie te sê dat ek weer ‘n oggend in Sy teenwoordigheid kan begin. Dit is so ‘n voorreg om in Sy teenwoordigheid te kan wees, om na Sy genadetroon te kan kom en met Hom te gesels en te hoor wat Hy vir my wil sê.

So ‘n week gelede tref dit my een oggend dat ek nie net in God se teenwoordigheid is wanneer ek besig is met my stiltetyd nie. Ja, dit is ‘n tyd wat ek net op Hom fokus, sonder enige onderbrekings, maar dit is nie die enigste tyd wat ek in Sy teenwoordigheid is nie.

GOD IS ALTYD BY JOU.

Ek, en jy, is elke oomblik van elke dag in die Here se teenwoordigheid. Ons onthou dit dalk nie altyd nie, want ‘n mens raak besig en dan vergeet jy soms so ‘n bietjie van die Here en dat Hy by jou is. Maar dit beteken nie dat Hy jou verlaat wanneer jy nie aan Hom dink of van Hom bewus is nie.

Vandag wil ek ‘n paar verse uit die Bybel met jou deel, wat duidelik vir ons wys dat God altyd by ons is. Ons weet dit. Baie van ons het dit geleer toe ons nog klein kindertjies was. Maar ons vergeet. In Filippense 3:1 skryf Paulus: “Om dieselfde dinge aan julle te skrywe, is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid.” Selfs hý het oor en oor dieselfde waarhede vir die gelowiges geskryf om hulle daaraan te herinner.

Kom ons herinner onsself vandag daaraan dat God altyd met ons is. Ons hoef nie Sy teenwoordigheid op een of ander tasbare manier te voel om dit waar te maak nie; Hy is by ons want Hy het gesê dat Hy altyd by ons sal wees.

LEES OOK: WEES BEWUS VAN GOD SE TEENWOORDIGHEID

AGT VERSE OM JOU TE HERINNER.

Mattheus 1:22-23: “Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur Sy profeet gesê het, vervul sou word: ‘Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.’ Die naam beteken God by ons.”

Johannes 14:16-17: “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.”

1 Korinthiërs 3:16: “Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?”

Psalm 16:8-9: “Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig.”

Psalm 23:4: “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig.”

Jesaja 43:2: “As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie…”

Mattheus 28:20b: “En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Hebreërs 13:5b-6: “God self het gesê: ‘Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.’ Daarom kan ons met vertroue sê: ‘Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ‘n mens aan my doen?’”

LEES OOK: JESUS IS BY JOU IN DIE VALLEIE

BY JOU MAAR OOK IN JOU.

In die Ou Testament was God net by Sy kinders, maar, soos jy in die verse wat ek uit die Nuwe Testament aangehaal het kan sien, is Hy nou deur die Heilige Gees in ons. En Hy het belowe om ons nooit te verlaat nie.

Jy is dus nooit alleen nie, maar altyd in God se teenwoordigheid. Hy is altyd in jou en by jou.

MAAK DIT PRAKTIES.

Stel vandag die alarm op jou foon om elke uur te lui. Wanneer die alarm lui, herinner jouself weer daaraan dat God in jou en by jou is, en dank Hom vir Sy teenwoordigheid in jou lewe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *