OM TE BLY VOLHARD

Aan die begin van elke jaar maak ons planne vir die jaar wat voorlê. Ons dink aan alles wat ons deur die jaar wil bereik. Ons skryf dalk selfs ‘n klomp aksiestappe neer wat ons gaan help om daardie dinge te bereik. Ongelukkig is dit waar meeste van ons – ek ook! – gewoonlik ophou.

Ons is goed daarmee om doelwitte uit te dink en planne te maak van hoe ons dit gaan regkry om ons doelwitte te bereik. Maar min van ons volhard en doen getrou wat ons ons voorgeneem het om te doen.

Die uiteinde is dat ons aan die einde van die jaar terugkyk en sien ons het steeds nie ons doelwitte bereik nie. Dan stel ons maar dieselfde doelwitte vir die volgende jaar, net om hulle – gewoonlik – weer nie te bereik nie.

Om te bly volhard

VOLHARDING EN DOELGERIGTHEID.

In die Bybel lees ons keer op keer dat ons moet volhard en nie tou opgooi nie.

Hier is ‘n paar verse wat ons daaraan herinner:

2 Kronieke 15:7: Maar julle, wees dapper en moenie moed verloor nie, want daar is ‘n beloning vir julle werk.

Romeine 12:12: Verbly julle in die hoop; wees standvastig wanneer julle swaarkry; volhard in die gebed.

Hebreërs 10:23: Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want Hy wat die belofte gemaak het, is getrou.

Galatiërs 6:9: Laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes.

Hebreërs 10:36: Julle het inderdaad volharding nodig, sodat julle, wanneer julle die wil van God gedoen het, die belofte kan verkry.

2 Thessalonisense 3:13: Maar julle, broers, julle moenie moeg word om goed te doen nie.

Hebreërs 12:1-2: Daarom, terwyl ons ook so ‘n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, Hy wat ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het.

‘N DOELWIT, ‘N PLAN EN ‘N BELONING.

Het jy opgelet dat daar meer as een vers hierbo is wat praat van ‘n beloning?

God het nooit belowe dat die lewe van ‘n gelowige ‘n maklike een gaan wees nie. Maar Hy hét belowe dat ons ‘n beloning gaan kry as ons volhard wanneer dinge moeilik gaan.

En dis nie al nie.

God gee ook vir ons die doelwit waarna ons moet streef en die plan wat ons moet gebruik om dit te bereik.

Ons het dus nie ‘n verskoning nie. Ons het alles wat nodig is om ‘n lewe te leef wat op die ou end die beloning waardig is. Dis nou as ons volhard en die plan getrou bly volg.

Nou wonder jy dalk wat is die doelwit en plan? Ek is bly jy vra!

HARDLOOP DIE WEDLOOP.

Die eerste doelwit, plan en belofte van ‘n beloning kry ons in 1 Korinthiërs 9:24-27.

Daar staan: Weet julle nie dat die atlete wat in ‘n stadion aan ‘n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle dit ontvang. Almal wat deelneem, pas in alle opsigte dissipline toe – hulle nogal om ‘n verganklike oorwinningskrans te ontvang, maar ons ‘n onverganklike. Ek hardloop daarom so, dat dit nie doelloos is nie; ek boks so, dat ek nie in die lug slaan nie. Maar ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar, sodat ek nie, terwyl ek vir ander gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word nie.

Die doelwit wat God vir ons gee is dat ons die wedloop so moet hardloop dat ons dit kan wen. Ons moet dus reguit na die wenstreep toe hardloop.

Hoe doen ons dit?

Die plan kry ons ook in die verse hierbo.

Ons doen dit ons te weerhou van enige iets wat die potensiaal het om nadelig vir ons te wees. Ons identifiseer daardie dinge en sny hulle uit ons lewens.

Dan dissiplineer ons ook ons liggame deur dit diensbaar te maak. Ons doen wat Jesus ons beveel het en dien mekaar in liefde. Ons stel ander bo onsself en sien ook om na hulle belange.

As ons hierin volhard, sal ons ‘n ewige beloning kry wat niks en niemand ooit van ons af kan wegneem nie.

DOEN GOED.

Die tweede doelwit, plan en belofte van ‘n beloning kry ons in Galasiërs 6:7-10.

Daar staan: Moet julle nie laat mislei nie – God laat Hom nie bespot nie! Wat die mens ook al saai, sal hy maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees vernietiging oes, maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe oes. Laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar veral aan die huisgesin van die geloof.

In hierdie geval is daar eintlik drie doelwitte.

In die eerste plek moet ons nie moeg word om te doen wat reg is nie. Dan moet ons ook nie moedeloos raak en tou opgooi nie. En laastens moet ons altyd vriendelik wees teenoor almal wat ons pad kruis.

Ons doen dit deur die goeie dinge van die Gees te saai en, byvoorbeeld, die vrug van die Gees uit te leef. Ons lees daarvan in Galasiërs 6:22-2. Dit is dinge soos liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

As ons hierin volhard, is die oes wat ons gaan kry die ewige lewe.

TREK AAN VIR DIE GEVEG.

Die derde doelwit, plan en belofte van ‘n beloning kry ons in Efesiërs 6:10-20.

Hierdie is ‘n lang gedeelte en daarom plaas ek net verse 13-18, maar gaan lees gerus al 10 verse.

In verse 13-18 staan: Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied en, nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsplaat van geregtigheid, en deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek, en by dit alles die skild van die geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vurige pyle van die Bose te blus. Dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees – dit is die woord van God. By elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees, deur volhardend te pleit vir al die heiliges.

Hier het ons ook twee doelwitte. Eerstens is ons doelwit om die volle wapenrusting van God aan te trek. Ons tweede doelwit is om sonder ophou te bid.

Die plan van aksie is om al die dele van die wapenrusting wat God ons gegee het, te gebruik. In hierdie video gesels oor hoe ‘n mens dit doen.

As ons volhard hierin, sal ons staande bly en veilig wees wanneer die duiwel sy aanvalle teen ons loods. Dít is ons beloning.

KYK VORENTOE.

Die vierde doelwit, plan en belofte van ‘n beloning kry ons in Filippense 3:12-14.

Daar staan: Nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek: Ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voorlê. Ek beur voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Laat ons, wat geestelik volwasse is, so hieroor dink; maar as julle anders.

Hier gee Paulus vir ons die doelwit dat ons moet werk vir die dag wanneer ons sal wees wat God wil hê ons moet wees. Ons doen dit deur te vergeet van die verlede en deur vorentoe te kyk.

En ons beloning as ons volhard hierin? Dis die hemelse prys waartoe God ons roep.

HOU VAS AAN JOU GELOOF.

Die vyfde doelwit, plan en belofte van ‘n beloning kry ons in 2 Timotheus 2:3-13.

Ek deel verse 2-6 met jou. Lees asseblief die hele gedeelte in jou Bybel.

In verse 2-6 staan: …en dra dit wat jy deur baie getuies van my gehoor het, oor aan betroubare mense wat bekwaam sal wees om ook ander te onderrig. Verduur jou deel van die ontbering, soos ‘n goeie soldaat van Christus Jesus. ‘n Soldaat raak nie verstrik in sake van die alledaagse lewe nie, sodat hy sy bevelvoerder tevrede kan stel. Verder word ‘n atleet wat aan ‘n wedloop deelneem, nie bekroon as hy nie volgens die reëls meeding nie. Die landbouer wat die harde werk doen, moet eerste van die oes kry.

In hierdie gedeelte het ons weer twee doelwitte. Die eerste is om die waarhede wat God ons leer, weer vir ander te leer. Hulle moet dit dan weer vir ander leer. So word God se waarhede oral verkonding.

Die tweede doelwit is om vas te hou aan ons geloof. Selfs al voel dit asof ons te swak is om te glo, moet ons steeds aan ons geloof vashou.

Ons plan van aksie is hier die volgende:

Dra lyding in jou lewe soos ‘n soldaat. Moenie in die dinge van die wêreld verstrengel raak nie.

Volg die reëls wat God gegee het. ‘n Atleet moet die baanreëls volg as hy wil wen. Ons moet ook God se reëls volg as ons wil wen.

Die derde deel van die plan is dat ons hard moet werk. ‘n Boer werk hard om sy lande vir die oes gereed te maak. Ons moet dieselfde doen.

As prys sal ons die volgende ontvang: ons sal by Christus wees en saam met Hom regeer. Hy is getrou en kom altyd Sy beloftes na.

MET DIE HULP VAN DIE HEILIGE GEES.

Hierdie is maar net ‘n paar doelwitte waarvan ons in die Bybel lees.

God gee vir ons die doelwit en die plan. Hy sê ook vir ons wat die prys of beloning is as ons die doelwit bereik.

Gelukkig hoef ons dit nie op ons eie, in ons eie krag, te doen nie.

Saam met die doelwit en plan gee God ook vir ons die Helper, die Heilige Gees, om ons te help om te volhard en die doelwitte te bereik.

Die Heilige Gees gee ons die krag om die plan uit te voer. Hy gee ons ook die vermoë om dit te doen.

En as ons moedeloos raak en wil moed opgee, versterk en bemoedig Hy ons sodat ons kan bly volhard.

Vandag wil ek jou aanmoedig om te bly volhard en elke doelwit waarvan jy in die Bybel lees, met die hulp van die Heilige Gees te bereik.

Onthou, jy het God se belofte van ‘n beloning of prys as jy volhard. En Hy kom altyd Sy beloftes na!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *