BYBELVERSE VIR MOEDERSDAG 2023

Dit lyk nie vir my of dit maklik is om kinders groot te maak nie! Ek het self nie kinders nie, so ek kan nie uit ondervinding praat nie, maar as ek so na mense met kinders kyk, dan lyk dit vir my na ‘n moeilike taak. As jy besig is om kinders groot te maak en jy het so ‘n bietjie aanmoediging nodig, lees dan verder. In hierdie artikel kyk ons na 9 Bybelverse oor ma’s, gesinne en kinders grootmaak, spesiaal vir Moedersdag 2023.

Bybelverse vir Moedersdag 2023

SPREUKE 31:10-12.

‘n Knap vrou, wie sal haar vind? Ver bo korale is haar waarde. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan besittings sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen goed aan hom en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe.

Hierdie verse kom uit die bekende gedeelte in Spreuke oor die ideale vrou. Jy kan gerus die hele hoofstuk gaan lees. Maar moenie dat hierdie vrou en alles wat sy doen jou laat sleg voel oor jouself nie. Sy is nie ‘n voorbeeld wat jy moet volg nie. Sy moet jou eerder inspireer om jou volle potensiaal te bereik.

Onthou, ons krag en waarde kom nie uit dit wat ons in die lewe bereik nie. Dit kom vanuit ons verhouding met God. So kyk na hierdie vrou en haar karaktereienskappe en leer by haar wat jy kan.

1 PETRUS 3:3-4.

Julle skoonheid moet nie op uiterlike dinge berus nie – soos die vleg van hare, die dra van goue juwele, of die aantrek van elegante klere nie; maar op dit wat in die mens se hart verborge is – die onverganklike skoonheid van ‘n saggeaarde en rustige gees, wat in God se oë baie kosbaar is.

As jy die gedeelte oor die vrou in Spreuke 31 gelees het, sou jy gesien het dat daar niks oor haar uiterlike geskryf is nie. Dis omdat haar skoonheid nie van buite gekom het nie, maar van binne.

Ons lees dieselfde idee hier in 1 Petrus 3.

Maar dit beteken nie dat ons nooit mooi mag aantrek of ons hare mooi mag doen nie! Nee, ons moet na onsself kyk en onsself goed versorg. Maar ons moenie op hierdie dinge fokus en dink dit gaan mense na God toe aantrek nie. Dis wat van binne kom – by mans en vroue wat kinders van God is – wat vir mense wys hoe God is. Wanneer ons weergebore word, begin God om ons van binne te verander. En dis wanneer ons hierdie veranderinge na buite uitleef, wat ander God in ons sien en Hom graag beter wil leer ken.

PSALM 113:5-6; 9.

Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hier onder alles sien?… Aan die kinderlose skenk Hy ‘n huisgesin, sy word ‘n gelukkige moeder van kinders. Prys die Here!

Daar is baie vrouens wat sukkel om kinders te hê. As jy een van hulle is, dan wil ek jou met hierdie verse hierbo bemoedig. God sien jou seer en Hy kan dit omdraai soos Hy met Sara en Hanna en Ragel in die Bybel gedoen het. Gaan lees weer hulle verhale en kyk wat God vir hulle gedoen het. Vertrou Hom dan om dieselfde vir jou te doen.

En as dit gebeur dat jy nooit kinders van jou eie het nie, vra dan vir die Here om vir jou geestelike kinders te gee na wie jy kan omsien.

SPREUKE 6:20-22.

My seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf; wat jou moeder jou leer, moet jy nie in die wind slaan nie. Dit moet jou altyd bybly, daarmee moet jy saamleef; dit sal vir jou leiding gee in wat jy doen, dit sal jou beskerm as jy slaap en jou lei sodra jy wakker word.

Daar is baie dinge wat ouers vir hulle kinders kan en moet leer. Dis veral belangrik om ons kinders meer oor God en Sy Woord te leer. Hierdie dinge wat ons hulle leer kan hulle lewens verander en hulle help om altyd die regte pad te stap.

SPREUKE 23:22-25.

Wees gehoorsaam aan jou vader en moeder, jy is hulle kind; en moet hulle nie verag as hulle oud geword het nie. Hou by die waarheid, moet daar nie van afstand doen nie; hou by wysheid, by selfbeheersing, by insig. ‘n Vader van ‘n kind wat reg doen, voel baie gelukkig; ‘n wyse seun verskaf sy vader groot vreugde. Mag ook jóú vader dié vreugde hê, mag ook jóú moeder wat jou in die wêreld gebring het, so gelukkig wees!

Ons lees gereeld in die Bybel dat kinders na hulle ouers moet kyk wanneer hulle oud word. Dit was in die Bybelse tyd veral belangrik dat kinders na hulle ma’s moes kyk. Vrouens het in daardie tyd maar gesukkel om na hulleself om te sien as daar nie ‘n man en volwasse kinders was wat daarmee kon help nie.

Maar hierdie verse was nie net belangrik toe dit geskryf is nie. Dis vandag steeds belangrik. Ons ouers het na ons gekyk en vir ons gesorg toe ons kinders was. Nou kan en moet ons dieselfde vir hulle doen.

JOHANNES 19:25-27.

By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, asook die dissipel vir wie Hy lief was, wat by haar staan, sê Hy vir sy moeder: “Vrou, kyk, daar is u seun!” Daarna sê Hy vir die dissipel: “Kyk, daar is jou moeder!” En van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem.

Ons het nou net daaroor gesels dat kinders na hulle ouers moet omsien. In dié gedeelte sien ons hoe Jesus dit gedoen het.

‘n Mens lees nie van Josef, Jesus se aardse pa, in die gedeeltes oor Sy kruisiging nie. Dit beteken tien teen een dat Josef toe nie meer geleef het nie. En hoewel Jesus broers en susters gehad het wat na Sy ma kon kyk, maak Hy seker sy is versorg. Hy gee vir Johannes die opdrag om na haar om te sien. Johannes neem dan ook die opdrag ernstig op en doen wat Jesus gevra het.

Net so kan ek en jy ook na vrouens, wat dalk nie kinders het om na hulle te kyk nie, omsien en vir hulle sorg.

As jy meer wil weet oor die gelykenisse van Jesus, dan is die Gelykenisse van Jesus Bybelstudie net waarna jy op soek is. Dis ‘n selfstudie, waar jy nie net meer gaan leer oor Jesus se gelykenisse nie, maar ook oor die lesse wat Jesus deur die gelykenisse vir ons wil leer. Die stappe wat jy volg gaan jou ook help om te leer hoe om self Bybelstudie te doen.

EFESIëRS 6:1-4.

Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. “Eer jou vader en jou moeder,” dit is die eerste gebod met ‘n belofte, “sodat dit met jou goed mag gaan, en jy ‘n lang lewe op aarde sal hê.” En vaders: Moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here.

Dit is die plig van gelowige ouers om hulle kinders met liefde groot te maak. Selfs wanneer jou kinders die tienerstadium bereik, en dit dalk met tye nie so maklik is om van hulle te hou nie, moet jy hulle steeds liefhê en met liefde behandel.

Dit is ook die plig van gelowige kinders om hulle ouers met eerbied en respek te behandel. Jy moet dit selfs doen as dit sou gebeur dat jou ouers nié gelowiges is nie. Dit sal vir hulle ‘n voorbeeld wees, wat hulle dalk net sover kan bring om ook hulle harte vir die Here oop te maak.

TITUS 2:1-5.

Maar jy, verkondig jy wat pas by die gesonde leer. Ouer mans moet nugter wees, waardig, verstandig – gesond in geloof, liefde en standvastigheid. Net so moet ouer vroue se optrede wees soos dit heiliges betaam. Hulle moet nie kwaadpraters wees, of verslaaf aan wyn nie, maar moet onderrig gee in wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig, kuis, toegewy aan hulle huishoudings, goedaardig, onderdanig aan hulle mans, sodat die woord van God nie belaster word nie.

In dié gedeelte herinner Paulus ons daaraan dat daar ‘n groot verantwoordelikheid op ouer gelowiges rus. Hoekom? Want die jonger gelowiges kyk op na hulle en volg baie keer hulle voorbeeld.

Daarom moet ouer gelowiges, mans en vrouens, seker maak hulle lewe so ‘n lewe dat ander dit maar kan navolg.

SPREUKE 22:6.

Rig die jongmens af ooreenkomstig die pad wat hy moet loop; selfs wanneer hy oud geword het, sal hy nie daarvan afwyk nie.

Iemand skryf oor hierdie vers, dat daar baie ouers is wat hulle kinders se besluite namens hulle wil neem. Hulle is bang dat die kind ‘n verkeerde besluit kan neem en dink dat hulle daardeur hulle kinders gaan beskerm.

Maar dis nooit ‘n goeie idee nie, want oor die lang termyn is dit net nadelig vir so ‘n kind.

Dis beter om jou kinders te leer om verstandige besluite te neem. Op dié manier hoef jy nooit bang te wees vir elke tree wat hulle in die toekoms gaan neem nie. Jy sal weet dat jy hulle geleer het om goeie besluite te neem en dat hulle daarom op die regte pad sal bly.

‘N GEBED VIR MOEDERSDAG.

Hierdie is maar net ‘n paar verse in die Bybel oor ma’s, gesinne en kinders grootmaak.

Ek wil die artikel afsluit met ‘n gebed, wat jy vir alle ma’s kan bid, want ma’s (en pa’s!) het verseker gebed nodig.

Hemelse Vader, vandag sê ons dankie vir ons ma’s en vir elke vrou at U gebruik het on ‘n lewe in die wêreld te bring.

Help hulle om saam met U die taak van kinders grootmaak aan te pak.

Gee hulle die krag om lief te hê en om liefde van ander te ontvang.

Ons bid vir geliefdes, familie en vriende wat hulle ondersteun terwyl hulle omsien na hulle kinders se fisiese en geestelike groei.

Ons bid dat hulle kinders vir hulle ‘n vruegde sal wees en dat hulle die tyd saam met hulle kinders sal uitkoop en elke oomblik saam met hulle geniet.

Verder vra ons dat U vir hulle wysheid sal gee en hulle sal versterk deur U Gees.

Ons bid U seën oor elke ma en vra dat U hulle tot seën in ander se lewens sal maak.

Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *