BEMOEDIGENDE BYBELVERSE.

As jy ons weeklikse nuusbrief ontvang, sal jy weet dat ons hierdie week gesels het oor verskillende dinge wat ‘n mens kan doen om mense rondom jou te bemoedig. Dit sluit dinge in soos om vir hulle te bid – en vir hulle te sê jy bid vir hulle – om te luister wanneer hulle wil praat en om hulle met ‘n vers uit die Woord te bemoedig. Vandag wil ek ‘n paar bemoedigende Bybelverse met jou deel, wat jy kan gebruik om iemand te bemoedig.

Bemoedigende Bybelverse

ANGSTIGHEID EN WANHOOP.

Hier is vyf bemoedigende Bybelverse wat jy kan gebruik wanneer jy iemand ken wat angstig of wanhopig is.

Psalm 50:15: Roep My aan in ‘n tyd van nood; Ek sal jou red, en jy sal My eer.

2 Samuel 22:7: In my benoudheid het ek na die Here bly roep; na my God het ek geroep. In sy paleis het Hy my stem gehoor; my hulpgeroep het sy ore bereik.

2 Konings 6:16-17: Maar hy het geantwoord: “Moenie bang wees nie, want hulle wat by ons is, is meer as dié wat by hulle is.” Elisa het toe gebid en gesê: “Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien!” Daarop het die Here die dienaar se oë oopgemaak, en hy sien toe – sowaar, die berg rondom Elisa is vol perde, en strydwaens van vuur!

Psalm 56:4-5: Die dag wanneer ek bang is, vertrou ek op U. Op God – ek loof sy woord – op God vertrou ek. Ek sal nie bang wees nie; wat kan vlees en bloed aan my doen?

Psalm 55:23: Werp jou las op die Here; Hy sal jou versorg, Hy sal nooit toelaat dat die regverdige wankel nie.

BESKERMING EN VEILIGHEID.

Gebruik hierdie vyf bemoedigende Bybelverse wanneer jy iemand wil bemoedig wat onveilig voel.

Psalm 4:9: In vrede kan ek gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want net U, Here, laat my veilig woon.

Deuteronomium 33:27a: Die God van die voortyd is ‘n skuilplek, en onder jou is ewige arms.

Psalm 9:10-11: Die Here sal ‘n toevlugsoord wees vir die onderdrukte, ‘n toevlugsoord in tye van nood. Wie u Naam ken, kan op U vertrou, want U laat hulle wat U soek nie in die steek nie, Here.

Spreuke 18:10: ‘n Sterk toring is die Naam van die Here; die regverdige hardloop dit binne, en is onbereikbaar.

Psalm 91:11-12: …want Hy sal sy engele oor jou opdrag gee om jou te beskerm op al jou paaie. Op die hande sal hulle jou dra, sodat jou voet nie teen ‘n klip stamp nie.

DEPRESSIEF.

Daar is baie mense wat depressief is. As jy so iemand ken en jy wil hom bemoedig, kan jy hierdie verse gebruik.

Psalm 34:6: Verdruktes kyk op na Hom en hulle straal; hulle gesigte hoef nie rooi van skaamte te wees nie.

2 Samuel 22:17: Uit die hoogte het Hy sy hand uitgestrek, my gegryp, my uit die watermassa opgetrek.

Psalm 34:19: Die Here is na aan hulle wat gebroke harte het; wie se gees verpletter is, verlos Hy.

Psalm 43:5: Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom, my God, weer dank vir die verlossing wat Hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring.

Psalm 40:2: Ek het op die Here bly wag, Hy het na my afgebuig en my hulpgeroep gehoor.

EENSAAM.

Net soos daar baie mense is wat depressief is, is daar ook baie wat eensaam voel. Hier is vyf bemoedigende Bybelverse wat jy in só ‘n situasie kan gebruik.

Deuteronomium 31:8: Die Here is die Een wat voor jou uitgaan; Hy is by jou, Hy sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Moenie bang wees nie en moet jou nie laat afskrik nie.

Psalm 16:8: Ek hou die Here altyd voor oë; omdat Hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie.

Psalm 23:4: Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is u staf en u stok wat my gerusstel.

Psalm 27:10: Selfs al verlaat my vader en moeder my, die Here sal my aanneem.

Jesaja 49:15: Kan ‘n vrou haar suigeling vergeet, haar nie ontferm oor die seun van haar moederskoot nie? Selfs al sou hulle vergeet, Ek, ja, Ek sal jou nie vergeet nie.

EMOSIONELE PYN.

Ken jy iemand wat emosionele pyn het? Gebruik hierdie verse om haar te bemoedig.

Psalm 56:9-10: U het self my lotgevalle opgeteken. Hou tog my trane in u leersak. Staan dit nie in u boekrol nie? Dan sal my vyande terugdeins op die dag wanneer ek roep. Dit weet ek: God is vir my.

Psalm 147:3: Dit is Hy wat dié met gebroke harte genees, wat hulle wonde verbind…

Openbaring 21:4: Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog. En die dood sal nie meer daar wees nie; ook nie rou of ‘n gehuil of pyn sal meer bestaan nie; want die eerste dinge het verbygegaan.

Psalm 34:19: Die Here is na aan hulle wat gebroke harte het; wie se gees verpletter is, verlos Hy.

Jesaja 61:1a: Die Gees van my Heer, die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Hy het my gestuur om ‘n goeie boodskap te bring aan magteloses, om dié met gebroke harte se wonde te verbind…

VOORSIEN IN BEHOEFTES.

Hier is vyf bemoedigende Bybelverse vir mense wat op God wag om in hulle behoeftes te voorsien.

Psalm 84:12: Ja, ‘n son en skild is die Here God; genade en eer is wat die Here skenk. Hy hou wat goed is nie terug van hulle wat onberispelik leef nie.

Psalm 111:5: Hy het kos gegee aan wie vir Hom ontsag het. Hy hou vir ewig sy verbond in gedagte.

Mattheus 6:31-33: Moet julle daarom nie bekommer en vra, ‘Wat sal ons eet?’ of ‘Wat sal ons drink?’ of ‘Wat sal ons aantrek?’ nie. Dit is immers alles dinge waarna die heidennasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Lukas 12:24: Let op die kraaie: Hulle saai nie en hulle maai nie, hulle het nie ‘n stoorkamer of ‘n skuur nie. Tog sorg God vir hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie!

Filippense 4:19: En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus.

HULPELOOS VOEL.

As jy iemand wil bemoedig wat hulpeloos voel, kan jy een van hierdie vyf bemoedigende Bybelsverse gebruik.

Psalm 9:10: Die Here sal ‘n toevlugsoord wees vir die onderdrukte, ‘n toevlugsoord in tye van nood.

Jesaja 41:13: Want Ek, die Here jou God, gryp jou regterhand vas, Ek wat vir jou sê, ‘Moenie bang wees nie – Ek is die Een wat jou help.’

Romeine 8:26: So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie; maar die Gees tree self vir ons in met versugtinge wat nie verwoord kan word nie.

Hebreërs 4:16: Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word.

Hebreërs 13:6: …sodat ons met vertroue kan sê: “Die Here is vir my ‘n helper – ek sal nie bang wees nie. Wat sal ‘n mens aan my doen?”

VERWERPING.

Daar is baie mense wat voel dat iemand in hulle lewens hulle verwerp het. Gebruik een van hierdie bemoedigende Bybelverse om so ‘n persoon daaraan te herinner dat God haar nooit sal verwerp nie.

Psalm 27:10: Selfs al verlaat my vader en moeder my, die Here sal my aanneem.

Psalm 94:14: Ja, die Here sal sy volk nie in die steek laat nie; sy erfdeel sal Hy nie laat vaar nie.

Jesaja 49:15: Kan ‘n vrou haar suigeling vergeet, haar nie ontferm oor die seun van haar moederskoot nie? Selfs al sou hulle vergeet, Ek, ja, Ek sal jou nie vergeet nie.

1 Samuel 12:22: Want die Here sal sy volk nie in die steek laat nie, ter wille van sy groot Naam. Die Here het immers besluit om julle sy volk te maak.

Daar is soveel verskillende situasies waar ‘n persoon bemoediging nodig gaan hê. Ek kan nie naastenby al daardie situasies in hierdie artikel aanraak nie, maar ek vertrou dat die bemoedigende Bybelverse wat ek hierbo gegee het, jou gaan help wanneer jy weer iemand wat wat bemoediging nodig het, wil bemoedig.

O ja, en as jy nog nie ingeteken het om ons weeklikse nuusbrief te ontvang nie, vul dan net jou inligting hieronder in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *