WAT GOD Sê OOR JOU HART

Jou hart is vir God baie belangrik. Dis belangrik wanneer dit kom by verlossing, jou reis deur die lewe met God, jou emosies, ensovoorts.

Ek het iewers gelees dat die hart so amper ‘n duisend keer in die Bybel genoem word. Ek weet nie hoe waar dit is nie, maar dit is so dat God sommer heelwat oor die hart praat.

In hierdie artikel gaan ons kyk na net ‘n paar van die dinge wat God oor jou hart sê.

Wat God sê oor jou hart

DIE HART SONDER GOD.

Die eerste keer wat ons in die Bybel van die hart lees, is in Genesis 6.

In vers 5-6 staan: Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot is, en dat alles wat hy in sy hart bedink, altyd net sleg is, was die Here jammer dat Hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het Hom tot in Sy hart gegrief.

Hier sien ons dat die mens wat sonder God is, se hart boos is. Ons lees dit ook op ander plekke in die Bybel:

Jeremia 17:9: Die hart is bedriegliker as alles; dit is ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan?

Genesis 8:21: Die Here het die geurige offer geruik, en die Here het in sy hart gesê: “Ek sal nooit weer die grond vervloek vanweë die mens nie, alhoewel die mens se hart van sy jeug af neig na wat boos is. Ek sal nooit weer alles wat lewe tref, soos Ek gedoen het nie.

Spreuke 19:3: Die sotheid van ‘n mens gooi sy lewenspad omver, maar sy hart tier teen die Here.

Prediker 9:3: Dit is die slegte by alles wat onder die son gebeur: dat daar een lot is vir almal; ook dat die hart van mense vol boosheid is, en dat domheid in hulle harte is gedurende hulle lewe; en daarna – na die dooies!

Dis dan geen wonder dat ongelowiges aanhou om dinge te doen wat nie in God se wil is nie. Hulle kan nie anders nie, want hulle harte is vol boosheid en daar is niks wat hulle self daaraan kan doen nie.

Maar gelukkig is die saak nie totaal verlore nie.

‘N NUWE HART.

Wanneer iemand in Jesus glo, haal God die bose hart uit hom uit en gee hom ‘n nuwe hart.

Esegiël 36:25-27a: Ek sal rein water oor julle sprinkel, en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal Ek julle reinig. Ek sal vir julle ‘n nuwe hart gee, ‘n nuwe gees sal Ek in julle binneste gee; Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle ‘n hart van vlees gee. My Gees sal Ek in julle binneste gee.

Jeremia 31:33: “Nee, dít is die verbond wat Ek ná daardie dae met die huis van Israel sal sluit,” is die uitspraak van die Here: “Ek sal my wet in hulle binneste gee, en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.”

Esegiël 11:19-20: Ek sal vir hulle ‘n onverdeelde hart gee. ‘n Nuwe gees sal Ek in hulle binneste laat posvat. Ek sal die hart van klip uit hulle liggame verwyder, en Ek sal vir hulle ‘n hart van vlees gee, sodat hulle my vaste voorskrifte sal volg en my beslissings sal nakom en uitvoer. Hulle sal vir My ‘n volk wees en Ek sal vir hulle ‘n God wees.

As kinders van God het ek en jy nuwe harte. Ons harte is nou nie meer vol boosheid nie, maar vol goeie dinge. En, met die hulp van die Heilige Gees, kan ons daardie goeie dinge uitleef na buite toe en God daarmee verheerlik.

BESKERM JOU HART.

In Spreuke 4:23 lees ons: Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe.

Noudat ons nuwe harte het, moet ons hulle beskerm.

Die Here sê nie net vir ons dat ons ons harte moet bewaar nie, maar ook waarom.

Want uit die hart ontspring die lewe.

Ons lees dit ook in Jesus se woorde in Mattheus 12:34-35: Addergeslag! Hoe kan julle iets goeds sê as julle sleg is? Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring uit die goeie skatkamer goeie dinge na vore, en die slegte mens bring uit die slegte skatkamer slegte dinge na vore.

Dit wat in die hart is, gaan op een of ander stadium by jou mond uitkom. En as dit nie by jou mond uitkom nie, gaan dit in jou gedrag uitkom.

So maak seker jy bewaar jou hart.

Let op waarna jy kyk en wat jy hoor, want dit wat jy deur jou ore en oë inneem, gaan direk na jou hart toe.

En, soos jy in Jesus se woorde sien, beïnvloed dit jou hele lewe.

‘N HART WAT VER VAN GOD IS.

In Markus 7 lees ons van al die tradisies wat die Fariseërs en skrifkenners onderhou het. Al hierdie dinge was veronderstel om hulle te help om ‘rein’ te bly sodat hulle kon tempel toe gaan en voor God verskyn.

Maar dan kom Jesus en Hy sê dat al hierdie tradisies hulle niks help nie. Om die waarheid te sê, dit vat hulle al verder van God af weg.

Hulle was so behep daarmee om die oorgelewerde tradisies te onderhou, omdat hulle gedink het dit bring hulle in die regte verhouding met God. Maar hulle harte was ver van Hom af en hulle het Sy wette geïgnoreer.

Ek en jy moet versigtig wees dat ons nie in dieselfde slaggat trap nie. Ons moet seker maak ons is nie ook besig om ons op te hou met menslike tradisies in plaas van met die waarheid van God nie.

Want as ons dít doen, gaan ons harte ook ver van Hom af wees en gaan Sy Woord geen effek in ons lewens hê nie.

GOD KEN JOU HART.

In 1 Samuel 16 lees ons hoe Samuel vir Dawid gesalf het as die volgende koning van Israel.

God gee Samuel opdrag om na Betlehem toe te gaan en daar een van Isai se seuns as koning te salf. Daar aangekom laat Isai elkeen van sy seuns voor Samuel verbygaan. Toe Samuel die eerste seun, Eliab, sien, het hy gedink dis verseker die een wat God gekies het om die volgende koning te wees.

Maar dan sê God vir hom: “Maar die Here het vir Samuel gesê: “Moenie na sy voorkoms en sy rysige gestalte kyk nie, want Ek het hom afgekeur. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want: ‘Die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart'” (1 Samuel 16:7).

God is nie soos ons mense, wat ons blindstaar teen dit wat ons kan sien nie.

Dis so maklik om mense ‘n rat voor die oë te draai, en voor te gee jy is iets wat jy nie is nie.

Maar God weet wat in jou hart aangaan. Hy weet of jou binnekant, jou innerlike, ooreenstem met dit wat jy aan die buitekant doen en sê.

Later sien ons dat Dawid ‘n ‘man na God se hart’ was (1 Samuel 13:14; Handelinge 13:22).

Hoekom?

Want Dawid se hart was reg teenoor God. Uit die dinge wat hy geskryf het, kan ons sien watter tipe hart hy gehad het.

Ons gaan in die volgende artikel daarna kyk.

One thought on “WAT GOD Sê OOR JOU HART

  1. Vincent cupido

    Hi send me your bible version

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *