WAT OM TE DOEN WANNEER JY EENSAAM VOEL

Voel jy vandag eensaam? Jy is nie die enigste een nie. Daar is baie mense wat elke dag alleen voel. Sommige is regtig alleen. Ander sukkel met ‘n gevoel van eensaamheid selfs al is daar ander mense rondom hulle.

Maar as jy ‘n kind van God is, dan is daar hoop!

Hoewel God se Woord nie regtig iewers praat oor eensaamheid nie, beteken dit nie dat ons nie die Woord kan gebruik om te help wanneer ons eensaam voel nie. In hierdie artikel gaan ons kyk na ‘n paar dinge wat jy kan doen wanneer jy eensaam voel. Ons gaan ook kyk na van die verse in die Bybel waarop jy kan fokus waneer jy voel jy is alleen in die wêreld.

wat om te doen wanneer jy eensaam voel

FOKUS OP GOD.

Die belangrikste ding om te doen wanneer ‘n mens eensaam voel, is om op God te fokus.

Dis so maklik om in sak en as te wil gaan sit en jouself te bejammer. Maar dit gaan niks aan jou gevoel van eensaamheid verander nie.

God het jou lief en Hy het belowe om jou nooit te verlaat nie. Jy is dalk nie heeltyd van Sy teenwoordigheid bewus nie, maar dit beteken nie Hy is nie by jou nie.

Mattheus 1:23: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem – wat, as dit vertaal word, beteken ‘God is met ons.’

Johannes 14:16-17: En Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ‘n ander Parakleet gee, sodat Hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld Hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken Hom egter, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Mattheus 28:20: …en hulle te leer om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae, tot aan die voleinding van die tyd.

Psalm 145:18: Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom in waarheid aanroep.

FOKUS OP DIE DINGE DAARBO.

Dis nou maar eenmaal so dat, wanneer ‘n mens eensaam, hartseer of teleurgesteld voel, jou kop op daardie gevoel vassteek.

Wees versigtig hiervoor. As jy bly dink aan hoe jy voel, gaan dit jou net nog slegter laat voel.

God weet ons is geneig om hierdie malende gedagtes te hê, daarom sê Hy vir ons waaraan ons eintlik moet dink en op moet fokus.

Filippense 4:8: Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees: rig julle gedagtes daarop.

Kolossense 3:1-2: As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie.

Hebreërs 12:2-3: …die oog gerig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, Hy wat ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan Hom wat so ‘n vyandigheid van die kant van sondaars teen Hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie.

REIK UIT NA ANDER.

Wanneer ‘n mens eensaam voel, is dit nie altyd maklik om uit te reik na ander nie. Maar dis juis wat jy in hierdie geval moet doen!

Moenie sit en wag vir ander om na jou toe uit te reik nie. Dit gaan dalk nooit gebeur nie en jy gaan alleen bly voel.

Maak dus ‘n punt daarvan om iemand te soek na wie jý kan uitreik. Weet jy van iemand wat hulp nodig het? Gaan help hom. Ken jy iemand anders wat ook alleen is? Gaan kuier vir haar.

Dit kos nie veel om van jou kant af uit te reik na iemand anders nie. Maar dit kan jou eensaamheid verlig en jou die geleentheid gee om iemand, wat dit dalk baie nodig het, by te staan en te help.

Galasiërs 6:2: Dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus.

Johannes 15:13: Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende.

Filippense 2:2-4: …maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees – een in liefde, een van gees, een in denke; deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself; deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na dié van ander.

RAAK BETROKKE IN JOU GEMEENTE.

Om deel te wees van die Liggaam van Christus is die beste medisyne vir eensaamheid.

God het ons as ‘n eenheid saamgebind. Ons mag nou wel verskil op sommige gebiede, maar ons is steeds die Liggaam van Christus en daarom het ons verbonde aan mekaar selfs wanneer ons eensaam en alleen voel.

As deel van die Liggaam van Christus, het God vir jou ‘n spesifieke taak wat jy moet verrig. Weet jy wat daardie taak is? As jy nie weet nie, raak betrokke by jou gemeente en vind uit! Gee dan jou beste en wees getrou in die taak wat God jou gegee het. Jy sal sien hoe dit jou lewe verander en jou help om nie meer eensaam te voel nie.

Romeine 12:4-5: Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus, en individueel lede van mekaar.

1 Korinthiërs 12:12: Want soos die liggaam ‘n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus.

Efesiërs 4:11-13: En Hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot ‘n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus.

‘N LAASTE GEDAGTE.

Ek weet nie waarom jy eensaam voel nie. Maar ek weet dat jy nie regtig alleen is nie, want God is by jou.

Wanneer jy volgende keer weer eensaam voel, word vir ‘n rukkie stil by Hom. Sê vir Hom hoe jy voel en vra Hom om jou daarmee te help.

Die Heilige Gees word nie verniet die Trooster genoem nie! Hy sal jou vertroos en jou help. Jy kan Hom vertrou!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *