GEBEDE VIR JOU VERHOUDINGS

Om vir jou geliefdes te bid is een manier om mekaar te dien. Dis ook ‘n manier om liefde aan iemand te bewys, selfs al weet die persoon nie jy bid vir hom of haar nie.

Vandag gaan ons kyk na ‘n paar gebede vir jou verhoudings. Gebruk hierdie gebede om vir jou geliefdes te bid. Jy kan die gebede net so bid, of jy kan dit gebruik om jou idees te gee van dinge waarvoor jy kan bid.

GEBED VIR LIEFDE.

‘n Huwelik sonder liefde is nie ‘n huwelik nie. Jy kan hierdie gebed vir liefde in julle huwelik op jou eie bid, of julle kan dit saam bid.

Hemelse Vader, dankie dat ons mekaar kan liefhê omdat U ons eerste liefgehad het. Help ons om mekaar lief te hê met die liefde wat U in ons harte uitgestort het.

U liefde is geduldig. Help ons om geduldig te wees met mekaar. U liefde gee om. Help ons om regtig om te gee vir mekaar. U liefde is nie jaloers nie. Help ons om mekaar te vertrou en nie jaloers te wees nie. U liefde spog nie en is nie verwaand nie. Mag ons liefde gebou wees op nederigheid.

U liefde tree nie onbehoorlik op nie. Help ons om mekaar te alle tye met respek en eerbied te behandel. U liefde jaag nie eiebelang na nie. Mag ons mekaar altyd eerste stel en mekaar se behoeftes in ag neem. U liefde is nie liggeraak nie en hou nie boek van die kwaad nie. Help ons om mekaar te vergewe wanneer ons iets doen wat die ander een seermaak of benadeel.

U liefde faal nooit. Help ons om mekaar lief te hê soos U ons liefhet. In Jesusnaam. Amen.

Vrou wat bid - gebede vir jou verhoudings

GEBED VIR JOU HUWELIKSMAAT.

Bid hierdie gebed gereelde vir jou huweliksmaat. Dis geskryf asof die vrou dit vir die man bid, maar jy kan dit as man gebruik om vir jou vrou ook te bid.

Here, baie dankie dat U ____________ (naam van jou huweliksmaat) vir my gegee het as huweliksmaat. Dankie dat U ons vir mekaar uitgekies het en dat daar ‘n rede is waarom U ons saamgevoeg het.

Vandag bid ek vir my man, dat U hom sal seën in sy verhouding met U. Mag hy elke dag geestelik groei en U beter leer ken. Ek bid dat hy weet U het hom baie lief en dat hy die plan wat U vir sy lewe het, sal uitvoer. Help my om hom by te staan en my kant te bring om hom te ondersteun om die plan ‘n werklikheid te maak.

Seën hom met wysheid in alles wat hy doen. Help hom om besluite te neem wat binne U wil is. Dankie dat U Gees in hom woon en dat U hom deur die Gees sal reghelp as hy dalk iewers van die pad afdwaal.

Ek bid dat hy altyd eerlik sal wees en alles met integriteit sal doen. Ek bid vir sy werk. Help hom om met entoesiasme te werk en altyd net sy beste te gee. Gee vir hom goeie idees, insig, energie en ‘n liefde vir wat hy doen. Seën die werke van sy hande en mag sy harde werk raakgesien en beloon word.

Dan bid ek ook dat u my maat sal help om die man te wees wat U wil hê hy in ons huwelik moet wees. Help my ook om vir hom die vrou te wees wat U wil hê ek moet wees.

Seën my man vandag en elke dag. Ek bid dit in Jesusnaam. Amen.

GEBED OM ‘N GOEIE OUER TE WEES.

Ek is nie ‘n ma nie, maar ek het baie vriendinne wat kinders het. En ek sien dat ouerskap nie net maanskyn en rose is nie. Hier is ‘n gebed wat jy kan bid om God se hulp te vra om ‘n goeie ouer te wees.

Vader, dankie vir die kinders wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons hulle kan grootmaak om U te ken en om hulle plek in die wêreld vol te staan. Ons bid dat U ons sal help om dit te doen. Help ons om getrou te wees en hulle elke dag meer oor U te leer. En ons bid dat dit wat ons hulle oor U leer, hulle lewens sal aanraak en nader aan U sal trek. Help hulle om altyd te onthou wat ons hulle uit U Woord geleer het, en om hulle lewens daarvolgens te leef.

Ons bid dat U ons sal help om ‘n goeie ouers vir ons kinders te wees. Help ons om elke kind met liefde en respek te behandel. Help ons om hulle individualiteit raak te sien en nie te verwag dat die een soos die ander een moet wees en optree nie. Wys vir ons hoe ons ons kinders moet grootmaak sodat hulle die doel wat U vir hulle lewens het, kan bereik.

Bind ons as gesin saam en help ons om U te alle tye te verheerlik in alles wat ons sê, dink en doen. In Jesusnaam vra ons dit. Amen.

GEBED VIR JOU KINDERS.

Daar is baie dinge wat ‘n goeie ouer doen. Een hiervan is om vir sy kinders te bid. Gebruik hierdie gebed om vir jou kinders by God in te tree.

Hemelse Vader, ons is só dankbaar vir die wonderlike kinders wat U vir ons gegee het. Dankie dat U óns uitgekies het om hierdie spesiale kinders se ouers te wees. Vandag wil ons dan ook vir ons kinders bid.

Ons bid vir hulle verhouding met U. Mag hulle U altyd liefhê, U dien en U volg waar U hulle lei. En mag hulle die liefde wat hulle van U ontvang, weer aan ander gee.

Ons bid dat U ons kinders sal seën met wysheid en dat hulle sal toeneem in guns by U en by ander mense. Gee vir hulle goeie maats en help hulle om ook goeie maats te wees.

Dankie dat U ‘n plan het vir elkeen van ons kinders se lewens. Help ons om hulle groot te maak op só ‘n manier, dat hulle voorbereid sal wees vir dit wat U eendag deur hulle wil doen.

Ons bid dat U ons kinders sal beskerm, sodat hulle altyd veilig sal wees.

Dan bid ons ook dat U ons kinders sal help om met mekaar oor die weg te kom en altyd in vrede met mekaar te leef. Help hulle om, ook wanneer hulle groot en uit die huis is, steeds mekaar se ondersteuningsnetwerk te wees. Amen.

GEBED VIR ‘N VRIEND/VRIENDIN.

Almal van ons het vriende met wie ons ‘n pad stap. Sommige is vriende wat ons net nou en dan sien. Ander is ‘n beste vriend of vriendin. Dis iemand met wie ons regtig gemaklik is en wat meer van ons weet as ons ander vriende. Hier is ‘n gebed wat jy vir jou vriende kan bid.

Here, ek is so dankbaar dat U ____________ (naam van jou vriendin) vir my as vriendin gegee het. Dankie vir wat sy in my lewe beteken. Dankie dat ek op haar knoppie kan druk en kan weet sy is altyd daar vir my.

Ek bid vir hierdie vriendin van my. Seën haar asseblief in haar verhouding met U. Help haar om altyd naby U te leef en om fyn te luister, sodat sy U leiding kan volg. Ek bid dat sy geestelik sal groei en elke dag meer soos Jesus sal word.

Ek bid ook vir haar huwelik. Help haar om ‘n goeie vrou vir haar man te wees en om hom te ondersteun, te help en by te staan. Help haar om ‘n goeie ma vir haar kinders te wees en om hulle volgens U Woord groot te maak.

Ek bid ook vir haar werk. Seën haar in wat sy daar doen en help haar om ‘n aanwins vir die maatskappy te wees. Dankie dat U by haar is, soos U by Josef was, en dat ek daarom kan weet sy sal sukses behaal in alles wat sy doen.

Ek bid vir ons vriendskap. Help ons om mekaar te ondersteun en te help wanneer dit nodig is. Mag ons sommer nog baie lank vriende wees en U altyd in ons vrienskap verheerlik. Amen.

GEBED VIR ‘N PROBLEEM-VERHOUDING.

Dit is nou maar ongelukkig so dat verhoudings nie altyd vlot verloop nie. Soms gebeur daar dinge wat veroorsaak dat daar spanning in ‘n verhouding is. Hier is ‘n gebed wat jy kan gebruik om vir só ‘n verhouding te bid.

Here, ek sukkel in my verhouding met _____________ (naam van die persoon). U weet van alles wat tussen ons gebeur het. Ek erken my aandeel in die probleem en vra U vergifnis omdat ek seergemaak het. Ek kies ook om ____________ te vergewe omdat sy mý seergemaak het.

Help ons asseblief om hierdie probleem op te los. Wys ons elkeen wat ons moet doen om reg te maak waar ons verbrou het. Help ons om mekaar met liefde en respek te behandel wanneer ons oor die probleem praat. Wys ons ook wanneer die regte tyd is om daaroor te praat. Ek bid dat U ons altwee se harte sal voorberei vir ons gesprek en dat U die woorde wat ons moet sê, in ons monde sal lê.

Help ons om nie ons verhouding sommer net te verbreek terwyl daar nog ‘n kans is om dit te red nie. Ek bid dat U ons verhouding sal seën en dat U dit sal herstel. In Jesusnaam. Amen.

GEBEDE VIR ANDER ONDERWERPE.

Hierdie is maar ‘n paar idees van gebede vir jou verhoudings wat jy kan gebruik.

As jy op soek is na nog gebedsidees, kan jy dit gerus oorweeg om aan te sluit by ons sodat jy toegang kan kry toe die Bybel Biblioteek. Daar is onder andere hulpmiddele beskikbaar om jou te help bid vir jou huwelik, jou kinders en ook jou finansies.

Vul net jou inligting hieronder in en ek stuur vir jou ‘n e-pos met alles wat jy nodig het om te gaan kyk wat daar alles in die Bybel Biblioteek beskikbaar is.

One thought on “GEBEDE VIR JOU VERHOUDINGS

  1. Avtinmarkus

    ek wil graag he n gebed vi my eggenoot sy geld en skuld en dat ons eie huis kan koep en dat hy sy gesin moet raak sien in altye en vi hom wt net ni kan genog kry vn met vriende en drunk te sit ni hy s nu 11jr getroud twe kinders en n vrou wt hom lief het lat hy sy af tyd met ons as sy gesin mk bid dat hy noit moed op gee op ons of voel dat ons di problem si bid as hy sterk stan Sam sy vrou as ons deur diep waters gn so skuld en laat hy n gesin hart het vn vergewe en altyd sy ser en hart se plane met sy vrou deel en bid dat sy oe net op sy vrou gerig s en laat hy sien di waarde in wt sy vrou s en respek met liefde en kinders en dat hy n verhooging kry of n perment werk by transnet en sy vrou ook n werk by perment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *