GEBEDE OM ELKE DAG TE BID

Ons is besig met ‘n reeks oor gebed. Sover het ons gesels oor wat elke gelowige moet weet oor gebed en ook oor die Onse Vader gebedsmodel. Vandag gaan ons kyk na gebede om elke dag te bid.

Gebede om elke dag te bid

PAULUS SE GEBEDE.

Daar is soveel wat ons kan leer uit die dinge wat Paulus geskryf het. Een daarvan is gebede wat ons elke dag kan, en moet, bid.

God wil hê dat ons bid vir dinge soos beskerming, voorsiening en leiding. Hy sê nie verniet dat ons oor niks besorg moet wees, maar alles in gebed, smeking en met danksegging aan Hom bekend moet maak nie!

Maar daar is heelwat geestelike dinge waaroor ons ook moet bid. Ongelukkig vergeet ons meeste van die tyd so ‘n bietjie van hulle!

In verskeie van Paulus se briewe lees ons die gebede wat hy vir die gemeentes gebid het.

Een van hierdie gebede kry ons in Kolossense 1:9-12.

PAULUS SE GEBED VIR DIE GEMEENTE IN KOLOSSE.

Paulus skryf nie net vir die gelowiges in Kolosse wat hy vir hulle bid nie. Hy skryf ook wat met hulle gaan gebeur as gevolg van hierdie gebede.

Hierdie gebede van Paulus is nie sommer net in die Bybel opgeteken om die hoofstukke langer te maak nie. Nee, dis daar vir ons. Dit wys ons wat se gebede om elke dag te bid vir onsself, maar ook vir ander gelowiges.

Kom ons lees wat bid Paulus:

Daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om ‘n lewe te lei wat die Here waardig is, en Hom in alles tevrede te stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk, en groei in die kennis van God, en deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, omdat Hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig.

WAARVOOR ONS MOET BID.

Paulus spel presies uit waarvoor hy bid. Dit is dan ook waarvoor ons moet bid.

 1. Om gevul te word met die volle kennis van God se wil.
 2. Dat die Gees ons Wysheid en insig sal gee.
 3. Om krag te ontvang deur die mag van Sy heerlikheid.
 4. Om met vreugde gevul te word.
 5. Laastens moet ons die Vader dank omdat Hy ons geskik gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges.

Die eerste twee is goeie gebede om elke dag te bid voor jy tyd in jou Bybel spandeer. Daarmee vra jy vir God om jou te vul met Sy wil (onthou, Sy Woord is Sy wil) en om jou te help om dit te verstaan. Jy vra Hom ook om jou te help om te weet hoe jy Sy Woord in jou lewe moet toepas.

WAT HIERDIE DINGE DOEN.

Paulus skryf nie net waarvoor hy bid nie, maar ook wat die gevolg van sy gebede gaan wees. As ons sy voorbeeld volg, en ook vir hierdie dinge bid, sal dieselfde dinge ook in ons lewens gebeur.

 1. Die manier hoe ek leef sal God waardig wees en Hom tevrede stel.
 2. Ek sal vrug dra deur elke goeie werk.
 3. Ek sal groei in die kennis van God en Hom beter leer ken.
 4. En ek sal geduld hê om in alles te volhard.

NOG VAN PAULUS SE GEBEDE.

Soos ek gesê het, kry ons in meer as een van Paulus se briewe van sy gebede. Van die ander kry ons in Efesiërs 1 en 3.

Ook hierdie is gebede om elke dag te bid vir onsself en vir ons boeties en sussies in Christus.

Hierdie gebede sluit in:

 1. Dat die Vader vir ons geestelike wysheid en openbaring sal gee, sodat ons Hom beter kan leer ken.
 2. Dat die oë van ons harte verlig mag wees, sodat ons:
  a. die hoop van Sy roeping kan verstaan.
  b. mag verstaan wat die rykdom van Sy erfenis vir die heiliges alles behels.
  c. die onvergelykbare grootheid van Sy mag kan verstaan.
 3. Ook dat God se Gees ons innerlike mens met krag sal versterk.
 4. Dat ons in die liefde gewortel en gegrond sal wees.
 5. Dat ons God se liefde vir ons sal leer ken en verstaan.
 6. En dat ons gevul mag word met die volheid van God.

KOM ONS MAAK DIT EENVOUDIG.

Die gebede hierbo kom uit die 2020 Bybelvertaling.

Soms maak die bewoording in die Bybel dit ‘n bietjie moeilik om te verstaan. As dit wat ek hierbo geskryf het vir jou moeilik klink en jy sukkel om te verstaan waarvoor jy moet bid, kom ons maak dit eenvoudig:

Bid:

 1. Om God beter te leer ken.
 2. Dat jy die dinge van God sal verstaan.
 3. Dat jy mag verstaan waar jy inpas in God se planne.
 4. Ook dat jy jou waarde in Christus mag verstaan.
 5. En bid laastens dat jy God se groot mag, en Sy gewilligheid om dit in jou lewe te gebruik, ook mag verstaan.

BID DIT ELKE DAG.

Kan jy jou indink hoe ons lewens gaan verander as ons begin om hierdie gebede om elke dag te bid?

Dit gaan ons verander, maar dit gaan ons ook meer bruikbaar in God se hande maak. Hy sal ons dan kan gebruik om diegene rondom ons, se lewens ook te verander.

In Sy groot genade het God Paulus geïnspireer om die gebede wat hy vir die liggaam van Christus gebid het, neer te skryf. Dit is dan ook God se plan dat ons daardie gebede gebruik om vir onsself. En dan is dit gebede om elke dag te bid vir die liggaam van Christus.

Maak sommer nou ‘n lysie van die verskillende gebede en begin om dit elke dag te bid.

Bid hulle vir jouself en vir jou familie en vriende.

Maak ook ‘n punt daarvan om dit ook elke dag te bid vir God se ander kinders.

God se Woord is Sy wil. Daarom weet ons dit is Sy wil dat ons vir hierdie dinge bid. En ons kan verseker weet dat Hy ons gebede sal antwoord!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *