HARDLOOP MET VOLHARDING SAAM MET JESUS

Elke mens is besig met die wedloop van die lewe. Jesus is by God se kinders om ons te help om die wedloop met volharding te hardloop. Hebreërs 12:1: “Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, […]