OM GOD SE BELOFTES TE BID

Verander jou gebedslewe! Memoriseer en bid God se beloftes. Hy belowe om jou gebede te beantwoord as jy volgens Sy wil bid, en Sy beloftes is Sy wil!

Bid God se beloftes - verander jou gebedslewe

In sy boek, Woordbeloftes Vir Elke Dag, vertel Bennie Mostert van die dag toe sy begrip van gebed heeltemal verander het.

Vroeg in sy bediening het ‘n ouerige man met die naam Ambrose Whaley, een aand hulle gemeente se biduur bygewoon.

Ambrose het opgestaan en begin bid, en dit het Bennie aan die hart gegryp.

Hy het nog nooit iemand so hoor bid nie.

Die Heilige Gees was teenwoordig, besig om Ambrose te verseker van die antwoord terwyl hy nog besig was om te bid.

Bennie het nie dieselfde ervaring gehad nie. Wanneer hý gebid het, was God ver. Hy was iewers op ‘n afstand besig om te luister. Die antwoord was gewoonlik ook maar vaag en daar ver iewers.

Leer meer oor ons gebedsbediening en skryf sommer in vir die gebedsbrief sodat jy ook saam kan bid!

GOD SE BELOFTES: OOM AM SE GEHEIM.

Bennie het geweet hy moet uitvind wat die man geheim is. Dus het hy hom gaan besoek.

Sommer met die intrapslag kom Bennie dadelik tot die punt, “Oom Am, ek wil saam met oom bid. “

Oom Am het opgestaan en Bennie na buite geneem. Saam is hulle na ‘n rooi skuur en teen ‘n leer op tot op die hooisolder.

Tussen die hooi het daar twee Bybels gelê.

Bennie het eerste gebid.

Hy het sy hart voor die Here uitgestort en gebid vir sy behoeftes, sy laste, en alles wat hy nog in die lewe wou bereik.

Daarna het Oom Am gebid.

En weer was die verskil baie merkbaar.

Na Oom Am klaar was met sy gebed, het Bennie gevra, “Oom Am, wat is jou gebedsgeheim? Deel dit asseblief met my!”

Die oom het hom met groot erns aangekyk en gesê, “Bennie, jy moet leer om die beloftes van God te pleit!”

GELOOF IN GOD SE BELOFTES.

Daar word dikwels gesê dat gebed die sleutel tot die hemel is, maar dat geloof die deur oopsluit.

Jesus het dit só gesê, “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.”

Oom Am het God se Woord geken. Hy het geweet wat die Here alles belowe het en hy het dit geglo.

In sy gebede het hy die Here herinner aan Sy beloftes en hy het geweet, geglo, dat die Here sy gebed hoor en dat dit reeds verhoor is.

God het dit immers in Sy Woord belowe! In 1 Johannes 5:14-15 staan: “En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra.”

God se beloftes en Sy Woord is Sy wil.

Wanneer ons dus Sy beloftes en Sy Woord bid, dan weet ons dat Hy ons hoor en dat ons kry wat ons gevra het.

PRAKTIESE WENK.

Die Bybel is vol beloftes van God.

Dit maak nie saak wat jou behoefte, probleem of las is nie, jy kan verseker weet dat daar iewers in die Bybel ‘n belofte is wat daarmee verband hou.

Jy kan dus net na hierdie beloftes in jou Bybel gaan soek en dit tot God bid.

Maar wat nou gemaak wanneer jy nié tyd het om eers die beloftes te gaan naslaan nie?

Die beste ding wat jy kan doen, is om God se beloftes só goed te ken, dat dit sommer by jou mond uitborrel wanneer jy begin bid.

Bennie Mostert gee ‘n praktiese wenk om jou daarmee te help.

Gebruik ‘n blou pen om al die beloftes wat jy in die Bybel raaklees, te onderstreep.

Gebruik dan ‘n rooi pen om die opdragte, voorwaardes en bevele vir die beloftes te onderstreep. (Soms is daar nie voorwaardes en opdragte aan ‘n belofte verbonde nie, ander kere wel.)

Maak dan ‘n punt daarvan om die beloftes te memoriseer.

Op dié manier sal jy God se beloftes kan bid sonder dat jy eers jou Bybel gaan nodig hê.

LEES OOK: 15 BELOFTES VIR MOEILIKE DAE

WAT GOD ALLES BELOWE.

Hier is ‘n paar beloftes van God wat jy sommer nou kan onderstreep en begin memoriseer en bid.

VOORSIENING.

Filippense 4:19: “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”

Filippense 4:6-7: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”

Mattheus 6:31-33: “Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Lukas 6:38: “Gee, en vir julle sal gegee word: ‘n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word.”

Leer meer oor ons gebedsbediening en skryf sommer in vir die gebedsbrief sodat jy ook saam kan bid!

BESKERMING.

Psalm 91:9-12: “Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen ‘n klip sal stamp nie.”

Psalm 91:14-16: “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm. Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. ‘n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly.”

Psalm 121:7-8: “Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd.”

Filippense 1:6: “Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.”

LEES OOK: PSALM 91: GOD SE BELOFTES VAN BESKERMING

GENESING.

Psalm 103:3: “Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees…”

Jakobus 5:14-15: “As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word.”

1 Petrus 2:24: “Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees.”

Noudat jy klaar hierdie beloftes in jou Bybel onderstreep het, begin self soek na nog beloftes. Memoriseer dit en bid dit tot God.

Dit mag dalk net jou gebedslewe ook verander!

3 thoughts on “OM GOD SE BELOFTES TE BID

 1. Thelma Smit

  Goeiemore
  Ek het die boek Die werk van gebed. Ons Bybelstudie is besig met die werk van God en ons wil die name van God loof en prys in ons gebed. Dit is in hierdie boek, maar ek wil dit nie kopieer sonder toestemming nie.

  Is dit moontlik dat ek hierdie lys van julle af mag kry, asseblief?

  Baie dankie byvoorbaat,

  God se seen on Jesus Naam.

  • Hennie Fourie

   Is dit moontlik dat ek hierdie lys van julle af mag kry, asseblief

   • Risa Cronje

    Hennie, ek stuur vir jou na jou e-pos adres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *