15 VERSE OOR GOD SE GUNS

Wanneer God se guns op ons as Sy kinders rus, verander dinge rondom ons. Dit kan mense se harte verander sodat hulle ons goedgesind is en aan ons goed doen.

15 Verse oor God se guns

GOD SE GUNS VERANDER HARTE.

Eksodus 3:21; 12:36: “Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van My, sodat, as julle uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal gaan nie… Die Here het gesorg dat die Egiptenaars aan sy volk goed doen, sodat hulle uit Egipte as buit kon wegdra wat hulle ook al geëis het.”

Daniël 1:9: “God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniël.”

Handelinge 7:9-10: “Uit jaloesie het die stamvaders vir Josef as slaaf verkoop, en so is hy Egipte toe. Maar God was by hom en het hom uit al sy ellende gered. God het aan Josef wysheid gegee, sodat hy in die guns van die farao, die koning van Egipte, gekom het. Die farao het hom as onderkoning van Egipte en as hoof van sy hele koninklike hof aangestel.”

Goeie Nuus: God kan selfs mense wat nog nie in Hom glo nie, se harte aanraak sodat hulle Sy kinders goedgesind is en aan hulle goed doen.

GOD SE GOEDHEID EN GUNS.

Job 10:12: “U het my die lewe gegee en my met liefde versorg, met sorg het U oor my gewaak.”

Psalm 5:12-13: “Maar laat almal wat by U skuil, bly wees, laat hulle altyd jubel. U beskerm dié wat u Naam liefhet, en hulle juig oor U. U laat dit goed gaan met die regverdige, Here, u goedheid beskerm hom soos ‘n skild.”

Psalm 30:6: “Waarlik, sy toorn duur net ‘n oomblik, maar Sy goedheid lewenslank. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek al weer.”

Psalm 106:4-5: “Dink aan my, Here, in u liefde vir u volk, sluit my ook in by u redding, dat ek die voorspoed van u uitverkorenes mag aanskou en mag deel in die blydskap van u volk, my mag verheug saam met dié wat aan U behoort.”

Psalm 44:3-4: “U het nasies met u eie hand verdryf, maar u volk ‘n vaste woonplek gegee. U het nasies se mag verbreek om aan u volk vryheid te gee. Dit is nie met die swaard dat u volk die land in besit geneem het nie, nie deur hulle eie mag dat hulle die oorwinning behaal het nie, maar deur u krag, u mag en u teenwoordigheid, omdat U hulle liefgehad het.”

Goeie Nuus: God is goed, en Sy goedheid duur lewenslank. Sy guns rus op al Sy kinders.

LEES OOK: 5 “MAAR GOD’ VERSE IN DIE BYBEL

DIE GUNS VAN GOD EN MENS.

Spreuke 3:1;4: “My seun, wat ek jou leer moet jy nie vergeet nie, hou vas aan wat ek jou voorskryf… So sal jy guns verwerf en byval vind by God en mens.”

1 Samuel 2:26: “Maar die seun Samuel het grootgeword en die Here en die mense was hom goedgesind.”

Spreuke 8:35: “Wie my [Wysheid] vind, vind die lewe self en geniet die guns van die Here.”

Handelinge 10:34-35: “Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: ‘Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat Hom vereer en doen wat reg is.'”

Spreuke 14:9: “Die skuldoffer wat deur dwase gebring word, maak hulle bespotlik; mense wat opreg lewe, geniet die guns van God.”

Handelinge 2:46-47: “Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

Spreuke 22:1: “‘n Goeie naam is meer werd as groot rykdom, die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud.”

Goeie Nuus: Wanneer God se guns op ons rus is nie net Hý ons goedgesind nie, maar ander mense ook.

3 thoughts on “15 VERSE OOR GOD SE GUNS

 1. Jenther

  Hello Risa,
  Ek wil graag iets met jou deel. Ek soek n paar verse oor die Here se guns en ek kom toe op jou blad af, ek het skaar begin lees en toe openbaar die Heilige gees 2 mense wat my en my vroutjie tenagekom het wat ek weer moet vergewe. Ek het hulle dadelik vry gespreek, vergewe en hulle los gemaak van ons af. Sal jy ASB vir ons bid, ons gaan n rowwe tyd deur. Mag Abba Vader jou reiklik seen.

 2. Reggie Januarie

  Ek wil my verhouding met God sterker bou dit voel my lampie gan dood

  • Risa Cronje

   Hi! Die beste raad wat ek jou kan gee is om elke dag tyd te maak om tyd saam met God in Sy Woord en in gebed te spandeer. Dis een van die beste maniere om Hom te leer ken en om aan jou verhouding met Hom te bou. Dis ook die manier om te verseker jou lampie het altyd lig. Maak ook tyd om kerk toe te gaan, want ander gelowiges kan jou ondersteun. Kyk ‘n bietjie rond op die blad. Daar is verskeie hulpmiddele wat jou kan help om ‘n sinvolle stiltetyd met God te begin en te hê, as jy nie een het nie en nie weet waar om te begin nie. Baie sterkte en baie seën vir jou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *