16 VERSE VIR MOEDERSDAG

Is jy op soek na ‘n vers wat jy Sondag in ‘n spesiale boodskap vir jou ma kan stuur of skryf? Hier is 16 verse vir Moedersdag waaruit jy kan kies!

16 Verse vir Moedersdag

Dit is Sondag sowaar alweer Moedersdag!

Vir baie is dit ‘n spesiale geleentheid, waar hulle moeite doen om ma, skoonma, ouma, en dalk nog ‘n paar ander dames wat belangrik is in hulle lewens, te bederf.

Dan is daar ook ander vir wie die dag nie só belangrik is nie, maar dit beteken nie hulle is nie lief vir hulle ma’s en ouma’s nie!

Ek deel vandag met jou 16 verse vir Moedersdag. As jy nog op soek is na ‘n spesiale Bybelvers om in jou ma se Moedersdagkaartjie te skryf, lees verder. Jy kry dalk net hier die vers waarna jy soek!

‘N MOEDER – DIE BEGIN VAN ELKE MENS.

Genesis 3:20: “Die mens het sy vrou Eva genoem; sy was die moeder van al die mense.”

Psalm 139:13-15: “U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker: geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.”

Jesaja 49:15a: “Kan ‘n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie?”

Jesaja 66:13a: “Soos ‘n moeder haar kind laat veilig voel, so laat Ek julle veilig voel.”

‘N MOEDER LEER HAAR KINDERS.

Deuteronomium 4:9: “Pas net op en wees baie versigtig om so lank julle leef, nie hierdie dinge wat julle gesien het, te vergeet of te verontagsaam nie. Julle moet dit alles vir julle kinders en julle kleinkinders inskerp.”

Deuteronomium 5:16: “Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy ‘n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee.”

Deuteronomium 6:6–7: ““Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.”

Spreuke 1:8-9: “My seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader jou gee; moenie wat jou moeder jou leer, verontagsaam nie: dit sal jou lewe versier soos ‘n krans jou kop en ‘n kettinkie jou hals.”

Spreuke 22:6: “Gee leiding aan ‘n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie.”

Spreuke 23:22-25: “Wees gehoorsaam aan jou vader en moeder, jy is hulle kind; en moet hulle nie verag as hulle oud geword het nie. Hou by die waarheid, moet daar nie van afstand doen nie; hou by wysheid, by selfbeheersing, by insig. ‘n Vader van ‘n kind wat reg doen, voel baie gelukkig; ‘n wyse seun verskaf sy vader groot vreugde. Mag ook jóú vader dié vreugde hê, mag ook jóú moeder wat jou in die wêreld gebring het, so gelukkig wees!”

LEES OOK: 4 MANIERE OM ANDER OP TE BOU MET JOU WOORDE

‘N MOEDER – MEER WERD AS EDELSTENE.

Spreuke 31:25: “Alles aan haar spreek van ‘n sterk en edel persoonlikheid; sy ken geen kommer oor die toekoms nie.”

Spreuke 31:26: “As sy praat, is dit met wysheid; as sy leiding gee, is dit met liefde.”

Spreuke 31:27: “Sy hou goeie toesig oor haar huishouding; lui is sy nie.”

Spreuke 31:28–29: “Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar: ‘Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal!'”

Spreuke 31:31: “Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen; laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte.”

1 Petrus 3:4: “Nee, julle skoonheid moet dié van die innerlike mens wees: blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde.”

GELUKKIGE MOEDERSDAG!

Ek vertrou dat jy iewers tussen hierdie 16 verse vir Moedersdag ‘n spesiale vers gekry het wat jy in ‘n kaartjie kan skryf of in ‘n teksboodskap kan stuur.

Aan almal wat moeders is – Baie gelukkig Moedersdag! Hoop julle word sommer baie bederf.

One thought on “16 VERSE VIR MOEDERSDAG

  1. Michael Horing

    baie dankie vir die boodskape dt is baie mooi en lieflik.en mag daar baie seenine op u pad kom?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *