HOE OM DIE BYBEL TE BESTUDEER – DIE OORDENKINGSMETODE.

Ons het verlede week gesels oor verskillende hulpmiddels wat jy kan gebruik wanneer jy Bybelstudie doen. Ons het ook gekyk na ‘n kort oorsig van die twaalf metodes wat Rick Warren in sy boek, Rick Warren’s Bible Study Methods, bespreek.

Vandag gaan ons in meer diepte kyk na die eerste metode, wat ook die heel eenvoudigste is. Maar moenie dat die feit dat dit eenvoudig is jou flous nie! Die tegnieke wat jy in hierdie metode leer, word in al die ander metodes gebruik. Dit is dus baie belangrik dat jy genoeg tyd aan hierdie metode spandeer om dit mooi onder die knie te kry. Een voordeel van die Oordenkingsmetode is dat dit met sukses in jou stiltetyd gebruik kan word, wat dit makliker maak om dit gereeld te bruik sodat jy geoefen raak daarin. Jy het ook net ‘n Bybel, ‘n notaboek en ‘n pen nodig, wat dit maklik maak om die metode te gebruik wanneer jy reis of vakansie hou en nie by die huis is waar jy al jou ander hulpmiddels byderhand het nie.

Die doel van Bybelstudie.

Die doel van Bybelstudie is nie net om te leer wat in die Bybel staan nie, maar om dit wat jy leer, in jou lewe toe te pas. In Jakobus 1:22 lees ons: “Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself.”

Die Bybel wys ons dat ons ‘n verhouding met God kan hê. Dit wys ons hoe om ons lewens op Sy manier te leef. Dit verander ons na die beeld van Christus. Dan skryf Paulus ook in 2 Timotheus 3:16-17 dat die Woord ons in waarheid onderrig, dwaling bestry, verkeerdhede regstel en ons help om ‘n regte lewenswyse te kweek sodat ons voorberei en toegerus is vir die goeie werk wat God wil hê ons moet doen. 

God wil ons verander deur Sy Woord, daarom is dit belangrik dat ons leer hoe om dit toe te pas in ons lewens.

Definisie van die Oordenkingsmetode.

Neem ‘n gedeelte uit Byble – kort of lank. Oordink dit biddend tot die Heilige Gees jou wys hoe om dit toe te pas. Toepassing is persoonlik, prakties, uitvoerbaar en bewysbaar.

Hoe om die metode prakties te gebruik.

Kies ‘n stuk uit die Woord wat jy wil bestudeer.

Vra die Heilige Gees om jou te wys hoe om die stuk in jou lewe toe te pas. Wat wil God hê moet jý doen? Onthou, ons is almal uniek en in omstandighede wat van mekaar verskil. Jy kan dus nie sommer in jou lewe toepas wat God vir iemand anders gewys het om te doen nie. Jy moet by Hom hoor hoe jý dit moet toepas.

Oordink die vers/verse wat jy studeer. Jy sal vind dat daar ‘n vers of ‘n frase of ‘n woord uitstaan in die gedeelte wat jy studeer. Dit is die Heilige Gees wat dit vir jou uitlig, want dit is waaroor Hy met jou wil gesels. Neem daardie vers, frase of woord en dink daaroor. Rol dit rond in jou gedagtes en bekyk dit van alle kante.

Nadat jy die stuk goed oordink het en jy weet hoe om dit toe te pas, skryf die toepassing neer. Dit is belangrik om dit neer te skryf, sodat jy nie vergeet nie. As jy nog nie iets kan neerskryf nie, het jy dit nog nie goed genoeg deurdink nie. Hou aan om dit in jou gedagtes rond te rol tot die Heilige Gees jou wys hoe jy dit in jóú lewe moet toepas.

Die toepassing moet aan vier vereistes voldoen:

Dit moet persoonlik wees. Skryf dit in die eerste persoon, gebruik woorde soos ek, my, myne.

Dit moet prakties wees, met ander woorde, jy moet dit kan doen. Skryf ‘n definitiewe plan van aksie neer. Maak jou toepassing so spesifiek as moontlik anders gaan jy nie weet hoe om dit uit te voer nie.

Dit moet uitvoerbaar wees. Jy moet weet dat jy dit sal regkry om jou plan van aksie uit te voer, anders gaan jy moed verloor.

Dit moet meetbaar wees. Jy moet kan opvolg om te sien of jy sukses behaal het of nie. Jou toepassing moet dus meetbaar wees, sodat jy kan weet jy het dit gedoen. Dit beteken jy gaan ‘n ‘n tydsbeperking op die toepassing moet sit. 

‘n Vinnige voorbeeld uit Rick Warren se boek om hierdie vier vereistes vir jou te illustreer: In Prediker 6:7 staan: “Die mens sloof hom af vir kos, maar sy honger word nooit gestil nie.”

Persoonlik: Ek moet….

Prakties: Ek moet gewig verloor.

Uitvoerbaar: Ek moet vyf kilogram verloor.

Meetbaar: Ek moet vyf kilogram voor die einde van die maand verloor.

As jy ‘n toepassing vind wat jy nie nou in jou lewe kan gebruik nie, skryf dit in elk geval neer. Jy gaan dit dalk vorentoe in jou lewe nodig hê. God kan jou ook gebruik om die toepassing met iemand anders te deel wat hom/haar tans in die situasie bevind waar die toepassing gebruik kan word.

Volgende gaan jy die sleutelvers wat die Here uitgelig het, of waarin die frase of woord is wat Hy uitgelig het, memoriseer. Dit help jou om die vers te bly oordink en herinner jou om dit in jou lewe toe te pas.

Laastens kan jy gedurende die week notas neem van hoe jy vorder met die toepassing.

Om ‘n toepassing te vind is harde werk. Dit kan tyd neem om ‘n vers of gedagte biddend te oordink tot jy die toepassing vind. Moet dus nie moedeloos raak as dit nie binne vyf minute gebeur nie. Bly biddend voor die Here tot die Heilige Gees jou wys hoe om dit toe te pas.

Opsomming.

Die doel van Bybelstudie is om ons meer soos Jesus te maak. Van elke toepassing moet ons dus vra: “Gaan hierdie toepassing my help om meer soos Jesus te word?”

Studie sonder toepassing veroorsaak ‘n harde hart en ‘n dowe oor vir die Heilige Gees se oortuigingswerk in ons lewens. Om te doen wat die Woord sê, dit toe te pas, is van kardinale belang vir ons geestelike gesondheid en om te groei tot geestelike volwassenheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *