SY EERSTE VIR JOU

Onthou jy die storie van Jerigo?

Nadat die Israeliete deur die Jordaanrivier getrek het, kom hulle by Jerigo. Die stad het ‘n yslike muur om gehad, en niemand het in- of uitgegaan nie. Op ‘n dag gee die Here vir Joshua ‘n aanvalsplan. Vir ses dae moes hulle elke dag in stilte een keer om die stad loop. Die sewende dag, moes hulle sewe keer om die stad loop. Na die sewende keer, moes die priesters op hulle ramshorings blaas en die manskappe moes die aanvalskreet skreeu. Dan sou die muur van die stad inmekaar stort en hulle kon die stad inneem. Die Here gee ook vir hulle nóg ‘n opdrag. Die hele stad en almal daarin moes verbrand word, maar die silwer, goud en die brons- en ystergoed moes in die skatkis van die Here kom. Die Israeliete mag niks wat in die stad was vir hulleself geneem het nie.

In hierdie storie sien ons ‘n beginsel wat regdeur die Bybel loop. Dit is die Beginsel van Eerste.

Jerigo was die eerste stad wat die Israeliete ingeneem het nadat hulle in die Beloofde Land ingekom het. Hulle moes al die silwer, goud en die brons- en ystergoed vir die Here gee, en die res verbrand. Hoekom moes hulle dit doen? Want daarmee het hulle God geëer en die res van die stede wat hulle sou inneem, losgekoop.

Ongelukkig het ‘n man met die naam Akan nie die Here se opdrag uitgevoer nie, en van die goed wat aan die Here behoort het, vir hom geneem. Die volgende stad wat hulle aangeval het, se naam was Ai, en dit was ‘n baie klein stadjie. Maar Akan se ongehoorsaamheid het veroorsaak dat die inwonders van Ai die Israeliete aanvanklik verslaan het. Nadat Akan egter erken het wat hy gedoen het, en die Here hom gestraf het vir sy ongehoorsaamheid, het die Israeliete ook vir Ai oorwin.

Ons lees ook van die Beginsel van Eerste in Eksodus 13, waar die Here die opdrag gee, dat elke manlike eersteling van mens en dier aan Hom behoort. Die rein diere, soos die lammers, moes geoffer word, en die onrein diere, soos die donkies, moes losgekoop of doodgemaak word. Seuns moes ook losgekoop word. Om ‘n mens of dier los te koop, is ‘n lam in sy plek geoffer.

Kan jy vir Jesus in hierdie gebeure sien?

Jesus is God se rein Lam, wat geoffer is om ons, wat onrein is, los te koop. In Jesus gee God vir ons Sy eerste en beste. Weereens die Beginsel van Eerste.

Verlede week het ons gesels oor die gee van ons tiende. Hierdie Beginsel van Eerste vorm ook deel van die gee van ons tiende.

God seën ons met die inkomste wat ons elke maand verdien. Net soos die manlike eerstelinge aan Hom behoort het, behoort die eerste van daardie inkomste ook aan Hom. Wanneer ons dit vir Hom gee, koop ons basies die res van ons inkomste los en word die oorblywende 90% geseën.

In Eksodus 13 lees ons ook dat, as latere generasies sou vra waarom hulle die eerstelinge aan God wy, dan moes hulle antwoord: “‘Met groot mag het die Here ons uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry, want toe die farao te hardkoppig was om ons te laat trek, het die Here al die eerstelinge van die Egiptenaars laat sterwe, mens en dier. Om hierdie rede offer ons die manlike eersteling van elke dier aan die Here, maar koop ons elke eersgebore seun los” (Eksodus 13:14-15).

Die Israeliete was slawe in Egipte, maar God laat wonderlike dinge gebeur en bevry hulle uit slawerny en uit die hand van farao.

Hierdie moet ook óns antwoord wees as iemand ons sou vra waarom ons God eer met die eerste 10% van ons inkomste. Ons was slawe van sonde en van die duiwel. Ons het na sy pype gedans sonder dat ons dit eers besef het. Maar God het ons só liefgehad, dat Hy Sy enigste Seun as offerlam gegee het om ons los te koop en ons vry te maak. In Kolossense 1:13 staan: “Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van Sy Seun wat Hy liefhet.”

Ons eer God met die eerste 10% van ons inkomste omdat ons dankbaar is. Ons is dankbaar vir ons verlossing in Christus Jesus, en ons is ook dankbaar vir God se sorg elke dag in ons lewens.

Dalk het jy nog nooit só aan die gee van jou tiende gedink nie, en daarom het jy dit nog nooit gegee nie. Maar dit is nie te laat nie. God is nie vir jou kwaad daaroor nie, maar noudat jy dalk beter verstaan waaroor dit gaan, en hoe jy God eer en dank bewys wanneer jy jou tiende gee, neem ‘n stap van geloof en begin om elke maand getrou die eerste 10% van jou inkomste aan God te wy.

Hy het reeds Sy eerste en beste gegee om jóú uit die mag van die duisternis te bevry en onder die heerskappy van Sy Seun te stel. Eer Hom nou deur jou eerste en beste vir Hóm te gee!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *