JESUS EN DIE RYK JONG MAN

In Mattheus 19:16-30 lees ons van Jesus en die ryk jong man. Kom ons lees wat daar staan, voor ons ‘n bietjie daaroor gesels.

En kyk, iemand het na Jesus gekom en gevra: “Meester, watter goeie ding moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan verkry?”

Hy het hom geantwoord: “Hoekom vra jy My uit oor wat goed is? Daar is net Een wat goed is. As jy die lewe wil binnegaan, moet jy die gebooie nakom.”

Hy vra Hom: “Watter?” Jesus antwoord: “Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, 19eer jou vader en jou moeder,” en “jy moet jou naaste liefhê soos jouself.”

Die jong man sê vir Hom: “Dit alles het ek nagekom – wat kom ek dan nog kort?”

Jesus het vir hom gesê: “As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee dit vir die armes, en jy sal ‘n skat in die hemele hê. En jy, kom hier, volg My.” Toe die jong man egter hierdie antwoord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad.

Jesus het toe vir sy dissipels gesê: “Amen, Ek sê vir julle: ‘n Ryke sal moeilik in die koninkryk van die hemele ingaan.

Ek sê weer vir julle, dit is makliker vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te gaan as vir ‘n ryk mens om in die koninkryk van God in te gaan.”

Toe die dissipels dit hoor, was hulle heeltemal uit die veld geslaan en het gesê: “Wie kan dan gered word?”

Maar Jesus het stip na hulle gekyk en vir hulle gesê: “By mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik.”

Toe vra Petrus Hom: “Kyk, ons het alles agtergelaat en U gevolg. Wat sal ons dan daarvoor kry?”

Jesus het vir hulle gesê: “Amen, Ek sê vir julle: In die nuwe bedeling, wanneer die Seun van die Mens op sy glansryke troon sit, sal julle wat My gevolg het, ook op twaalf trone sit en oor die twaalf stamme van Israel regspreek.

En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of grond agterlaat ter wille van my Naam, sal honderd maal soveel ontvang, en die ewige lewe erf.
Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.”

Jesus en die ryk jong man

Hierdie jong man kom na Jesus toe met ‘n vraag. Hy wou baie graag die versekering hê dat hy die ewige lewe sou kry. Nou vra hy vir Jesus wat hy moet doen, sodat hy kan weet die ewige lewe is syne.

Jesus begin deur hom daarop te wys dat hy homself nie kan red nie. Net God kan ons red.

Dan gaan Jesus verder en sê dat hy die gebooie van God moet onderhou. Hy fokus op ses van die tien gebooie wat handel oor ons verhouding met ander mense.

Dit maak die jong man se hart bly, want hy is oortuig daarvan dat hy elkeen van die gebooie elke dag nakom.

Maar dan slaan Jesus hom vir ‘n ses en sê hy kort nog een ding. Hy moet al sy besittings verkoop en die geld vir die armes gee.

Nou is die jong man nie meer so selfversekerd nie. Hierdie versoek van Jesus bring sy swakheid duidelik na vore.

Jy sien, sy geld was sy god. Hy wou dit ten alle koste behou en het hartseer van Jesus af weggegaan.

Wil Jesus in dié gedeelte vir ons sê dat ons almal al ons besittings moet verkoop en die geld vir die armes gee? Nee, want ons moet vir ons gesinne sorg en ook in ons eie behoeftes voorsien. En hoe kan ons help om in ander se behoeftes te voorsien, as ons self niks het nie en ander in óns behoeftes moet voorsien?

Wat Jesus vir ons sê is dat ons bereid moet wees om enige iets prys te gee om Hom te volg en te gehoorsaam. As ons dié gesindheid het, sal niks ooit tussen ons en God kom nie. En ons sal ook nie die materiële dinge waarmee Hy ons seën, op ‘n verkeerde manier gebruik nie.

Is daar iets in jou lewe wat dalk vir jou belangriker begin raak as God en jou verhouding met en gehoorsaamheid aan Hom?

Dit hoef nie noodwendig geld of besittings te wees nie. Daar is baie ander dinge wat tussen ons en God kan kom.

As jy van so iets in jou lewe weet, word stil by die Here en praat met Hom daaroor. Hy sal jou kan wys wat jy moet doen om van hierdie ding in jou lewe ontslae te raak sodat daar niks is wat vir jou belangriker is as Hy en jou verhouding met Hom nie.

Die oordenking hierbo is ‘n voorbeeld van die tipe oordenkings wat jy in twee van die oordenkingsboeke, wat in ons aanlyn-winkel beskikbaar is, kan lees.

Hierdie spesiaal saamgestelde oordenkings neem jou op ‘n geestelike reis wat jou geloof en begrip elke dag verdiep.

Elke dag bied ‘n nuwe insig uit die lewe en leringe van Jesus en ook hoe jy wat jy leer in jou eie lewe kan toepas.

Hierdie 18-dae oordenkings-eBoek gee vir jou ‘n kykie na die lewens van sommige vroue in die Bybel wat ons inspireer met hul geloof asook die wat ons leer wat om nié te doen as kinders van God nie.

Ons kyk na vroue soos Eva, Sara en Hagar, Ester, Martha, Isebel, ensovoorts. Hierdie oordenkings is perfek vir jou daaglikse stiltetyd en sal jou geestelike reis verryk en versterk.

Altwee boeke is in PDF-formaat, wat beteken jy kan dit sommer op jou foon aflaai en daar lees. Jy hoef nie eers ink te mors om dit te druk nie.

Hierdie week – 24-30 Junie 2024 – is altwee boeke, sowel as die ander produkte in ons aanlyn-winkel, op ‘n Middel-Van-Die-Jaar-Verkoping, so maak gerus ‘n draai. Jy weet nooit wat jy gaan raakloop, wat jou gees kan versterk en jou siel kan verryk nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *