BYBELLEESPLAN: VROUE SOOS EK EN JY

Die Bybelleesplan vir Augustus is, spesiaal vir Vrouemaand, oor vroue in die Bybel. Laai die gratis leesplan af en kyk wat jy alles by dié vroue kan leer.

Daar is een antwoord wat ek gereeld kry wanneer ek mense vra waarom hulle sukkel om Bybel te lees of Bybelstudie te doen. “Ek weet nie waar om te begin nie.” Dis ‘n baie geldige rede, maar ook een wat maklik is om iets aan te doen.

Jy kan eenvoudig voor in jou Bybel, by Genesis, begin en dit dwarsdeur lees tot jy by Openbaring kom. Dis ‘n goeie manier om ‘n breë oorsig oor die Bybel te kry en die goue draad – Jesus en Sy verlossingswerk – oral in elke boek te ontdek.

Maar jy kan ook ‘n Bybelleesplan gebruik. So ‘n leesplan gaan gewoonlik ook ‘n spesifieke onderwerp. Dit help jou weer om te sien wat die Bybel oor daardie onderwerp sê.

Hier by Nader In Eenvoud kan jy elke maand ‘n gratis Bybelleesplan aflaai om in jou stiltetyd te gebruik.

Augustus is Vrouemaand in Suid Afrika, en daarom is die leesplan vir Augustus oor van die vroue in die Bybel.

Die vroue oor wie ons gaan lees, is nie mense wat noodwendig belangrik was of besondere talente gehad het nie. Dis vroue net soos ek en jy, maar daar is soveel wat ons by elkeen kan leer.

In hierdie artikel gaan ons gesels oor vier van hierdie vroue, van wie ons in die Nuwe Testament lees. Sommige van hulle is nie baie bekend nie, so jy het dalk nie eers geweet daar is so ‘n vrou in die Bybel nie.

So, kom ons kyk na net een ding wat ons by elkeen van hierdie vroue kan leer.

Bybelleesplan: Vroue soos ek en jy

TABITA.

Handelinge 9:36: “In Joppe was daar ‘n sekere vrouedissipel met die naam Tabita, wat as Dorkas vertaal is. Sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys.”

Uit hierdie een versie leer ons ‘n paar dinge oor Tabita.

Ons sien dat sy ‘n dissipel van die Here was. Verder sien ons dat sy nie haar liefde vir die Here onder ‘n maatemmer weggesteek het nie. Nee, sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help.

‘n Paar verse verder aan lees ons dat die weduwees vir Petrus die klere gewys het wat Tabita gemaak het. Sy het dus nie haar ou en stukkende klere vir die armes gegee nie, maar nuwes gemaak om te gee.

Sy gebruik dus haar talente, tyd en handewerk om ander te dien.

En sy doen dit nie om ander te beïndruk nie. Sy doen dit omdat sy die Here regtig liefhet en daardie liefde teenoor ander wil uitleef.

WAT TABITA ONS LEER.

God gebruik mense met besondere talente in Sy Koninkryk, maar Hy gebruik ook gewone mense. Tabita het haar liefde vir die Here op ‘n tasbare manier uitgeleef deur goed te doen aan andere.

En dis wat Hy van ons ook vra.

In Efesiërs 2:10 staan daar: “Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het, te doen, en daarvolgens te leef.”

God het vir elkeen van ons sekere take – goeie werke – voorberei, wat ons in ons leeftyd moet doen. Is jy besig, om soos Tabita, die goeie werke te doen wat God vir jou voorberei het? Getuig dit wat jy doen daarvan dat jy aan Jesus behoort?

LIDIA.

Handelinge 16:14-15: “‘n Vrou uit die stad Tiatira, ‘n purperhandelaar met die naam Lidia, wat God vereer het, het ook geluister, en die Here het haar hart oopgemaak om ag te slaan op wat Paulus gesê het. Nadat sy en haar huishouding gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê: “As julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom bly dan in my huis.” En sy het ons oorgehaal.”

In die tyd waarin Lidia geleef het, was vroue ondergeskik aan mans. Dit was ‘n hoë uitsondering dat ‘n vrou ‘n beroep beoefen en ‘n besigheid gehad het.

Lidia se beroep was ook nie sommer enige beroep nie, dit was ‘n baie gespesialiseerde een.

In die vers hierbo lees ons dat sy ‘n purperhandelaar was. Om materiaal pers te kleur was ‘n groot kuns. Die pers kleurstof is van ‘n seeslak verkry en dan is die materiaal met ‘n moeisame proses, pers gekleur. Hierdie materiaal was dus baie duur en net konings en ryk mense kon dit bekostig. Lidia was waarskynlik dan ook ‘n ryk vrou.

Lidia het God vereer en wanneer sy die boodskap oor Jesus hoor, glo sy en word gered.

Uit die aard van haar beroep, kom sy met baie mense in aanraking. En net daar, by haar werk, begin sy haar Christenskap uitleef deur ander van Jesus te vertel.

WAT LIDIA ONS LEER.

Elkeen van ons wat ‘n beroep het, kan by Lidia iets leer.

Sy het haar werk en haar werksplek gebruik om ander van Jesus te vertel.

Net so kan ek en jy ook ons werksplek gebruik om ander vir Jesus te bereik. Dis dalk nie moontlik om met woorde oor Hom te getuig nie, omdat jy in die moeilikheid kan beland as jy dit sou doen. Maar dis altyd moontlik om jou werk so te doen, en jou lewe by die werk so te leef, dat ander Jesus in jou kan raaksien.

En, as iemand jou dan daaroor uitvra, het jy die gulde geleentheid om oor Jesus te getuig.

PRISCILLA.

Handelinge 18:2-3: “Daar het hy [Paulus] ‘n Jood met die naam Akwila aangetref, ‘n boorling van Pontus, wat kort tevore saam met sy vrou, Priscilla, daar aangekom het uit Italië, omdat Claudius beveel het dat alle Jode Rome moes verlaat. Paulus het na hulle gegaan, en omdat hy dieselfde ambag as hulle beoefen het – hulle was immers tentmakers van beroep – het hy by hulle gebly en saam met hulle gewerk.”

Oral waar ons van Priscilla in die Bybel lees, word haar man, Akwila, se naam ook genoem. Hulle name word dan ook ses keer in die Bybel genoem. En dis interessant dat Priscilla se naam drie keer voor haar man s’n genoem word. Dis iets wat baie ongewoon was in die tyd waarin sy geleef het.

Paulus ontmoet hierdie egpaar in Korinte, tydens sy tweede sendingreis, en hulle ontvang hom gasvry in hulle huis.

Hulle, net soos hy, is tentmakers van beroep. Dit beteken dat hulle drie saam kon werk en ook hulle geloof met mekaar kon deel.

In Handelinge 18:18 lees ons dat Paulus vir Priscilla en Akwila saamneem wanneer hy na Sirië vertrek. Later lees ons dat hulle terug is in Rome, waar hulle eintlik vandaan gekom het (Romeine 16:3). En nog later sien ons dat hulle in Efese gaan woon (2 Timotheus 4:19).

Op elke plek waar hulle woon, word hulle huis ‘n plek waar gelowiges ontmoet. Dis ook daar waar baie ongelowiges die Woord van God hoor en tot geloof in Jesus kom.

WAT PRISCILLA ONS LEER.

Priscilla was bereid om, saam met haar man, heeltemal tot God se beskikking te wees. Saam word hulle medewerkers van Paulus, maar ook van God. Op dié manier help hulle om God se Koninkryk hier op aarde uit te brei.

As getroudes moet ek en jy dieselfde doen. Ons moet saamwerk as ‘n span, nie net aan ons en ons kinders se lewens nie, maar veral aan die bevordering van God se Koninkryk.

FEBE.

Romeine 16:1-2: “Ek beveel ons suster Febe by julle aan, wat ‘n dienares in die gemeente van Kenchreë is. Ontvang haar in die Here, soos dit die heiliges betaam, en staan haar by in enige saak waarin sy julle nodig mag kry. Sy was ‘n ware weldoener vir baie mense, en ook vir my.”

Febe kry haar naam van die Romeinse maangodin. Dié naam beteken ‘lig’. En, as ons lees wat Paulus in net twee verse oor haar skryf, sien ons dat sy haar lig baie helder vir Jesus laat skyn het in haar gemeente.

Ons lees dat sy ‘n ‘dienares’ in die gemeente was. Dit beteken moontlik dat sy ‘n diakones was. Van die skrifkenners meen dan ook dat sy die eerste vroulike diaken in die kerk was.

Dan lees ons ook dat Paulus haar ‘ons suster’ noem. Dit wys vir ons dat sy ‘n besondere status in die gemeente gehad het. Sy het, in ‘n tyd toe vroue moes terugstaan vir mans, ‘n gelykwaardige geestelike plek in die familie van God beklee.

Febe was waarskynlik ongetroud, maar dit keer haar nie om vrou-alleen ‘n baie gevaarlike reis van Korinte na Rome te onderneem, om Paulus se brief vir die gelowiges daar, te vat nie.

Hierdie avontuur verander haar lewe. Sy leer nuwe mense ken, sien nuwe dinge en het verseker ook ‘n paar nuwe ervaringe gehad!

WAT FEBE ONS LEER.

Net soos ons met die vorige vroue gesien het, is Febe ook bereid om deur God gebruik te word.

Sy laat nie toe dat haar ongetroude status haar weerhou daarvan om dinge vir God te doen nie.

By Priscilla en Akwila het ons nou net geleer dat ons as getroudes saam met ons man/vrou moet werk om God se Koninkryk te bevorder.

Dieselfde is waar van ongetroudes. Soos Febe, kan ongetroudes hulle lewens vul met God en dit wat vir Hom belangrik is.

Onthou, jou huweliksstatus bepaal nie jou bruikbaarheid vir God nie. Daar is vir elkeen van ons, getroud en ongetroud, ‘n plek in die gemeente en ook werk in die gemeente.

As jy dus ongetroud is, doen wat Febe gedoen het. Raak deel van die verskillende dinge in jou gemeente. Bied jou tyd en talente aan om God se Koninkryk te bevorder.

BYBELLEESPLAN VIR AUGUSTUS.

Hierdie is dan vier van die vroue met wie ons kennis maak in ons Bybelleesplan vir Augustus.

Jy kan die leesplan gratis aflaai deur jou inligting in die vorm hieronder in te vul. Wees dan op die uitkyk vir ‘n e-pos met die skakel na Nader In Eenvoud se webblad, waar jy hierdie een, of enige van ons vorige Bybelleesplanne, kan aflaai.

Ek vertrou dat Augustus se leesplan vir jou van waarde gaan wees en dat jy sommer baie gaan leer by hierdie vroue, wat elkeen maar net soos ek en jy is!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *