VROUEDAG: 15 VERSE VIR VROUE

Hier is 15 verse vir Vrouedag vir die spesiale vroue in jou lewe.

In die Bybelse tyd was vroue nie juis veel werd nie. Hulle was baie keer gesien as besittings en was meeste van die tyd baie afhanklik van die mans in hulle lewens.

En tog sien ons baie sterk vroue in die Bybel – vroue wat leiersfigure, wyse moeders, en betroubare individue was.

Dit is die 9de Augustus weer Vrouedag. In aansluiting daarby deel ek graag ‘n klompie Bybelverse met jou om jou te bemoedig en versterk. Baie van dié verse is juis gemik op vroue, maar daar is ook verse wat beide mans en vroue maar ter harte kan neem.

Vrouedag: 15 Verse om jou te bemoedig

JOSHUA 1:9.

Het Ek jou nie beveel, ‘Wees dapper en sterk’ nie? Moenie paniekbevange wees nie en moet jou nie laat afskrik nie, want die Here jou God is by jou, oral waar jy gaan.

Die Bybel is vol verse waar God vir ons sê dat ons nie bang moet wees nie. Hy is altyd by ons, maak nie saak wat in die lewe met ons gebeur nie. Hy het belowe om ons nooit te verlaat of in die steek te laat nie.

PSALM 46:5.

God is in haar midde, sy sal nie wankel nie. God sal haar help wanneer die oggend aanbreek.

In konteks gesien verwys die ‘haar’ in dié vers na Jerusalem. Maar, net soos God in Jerusalem se midde is, is Hy ook in ons midde. En, soos Hy Jerusalem en die mense wat in haar gewoon het gehelp het, help Hy ons steeds. Selfs wanneer dit lyk of daar nie lig aan die einde van die tonnel is nie, kan ons met sekerheid weet God is daar en Hy sal help wanneer ons Hom daarvoor vra.

PSALM 139:14.

Ek prys U omdat ek op ‘n ontsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is u werke en ek besef dit maar te goed.

God het gekies om die vrou te gebruik om fisiese lewe aan mense te gee. Elkeen van ons is gebore uit ‘n vrou en daarom moet ons nie net dankbaar wees vir die lewe wat God ons gegee het nie, maar ook vir ons ma’s, wat geboorte aan ons gegee het en ons grootgemaak het om hierdie lewe te kan leef.

SPREUKE 3:15.

Sy is kosbaarder as koraal; niks wat jy begeer, kan met haar vergelyk word nie.

As jy hierdie versie in konteks lees, sal jy sien die ‘vrou’ van wie gepraat word, is Wysheid. Maar, net soos wysheid kosbaar is, is ‘n vrou ook kosbaar. Daarom moet ons vroue altyd met respek en liefde behandel.

SPREUKE 11:16.

‘n Deugsame vrou is gesteld op haar goeie naam; mense wat niks ontsien nie, is gesteld op rykdom.

‘n Deugsame vrou is ‘n vrou wat altyd daarna strewe om die goeie te doen. So ‘n vrou sal ‘n beloning van die Here ontvang.

SPREUKE 31:16-17.

Sy oorweeg die waarde van ‘n stuk grond en koop dit, sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag, haar hande staan vir niks verkeerd nie.

Wanneer ‘n vrou besluit om iets te doen, is daar niks wat haar gaan keer om haar doel te bereik nie.

SPREUKE 31:20-21.

Sy het ‘n oop hand vir die armes, sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu: hulle dra almal warm klere.

Navorsing het gewys dat vroue tot 90% van hulle inkoste terugploeg in hulle gesinne en die gemeenskap rondom hulle. ‘n Vrou is dus nie bang daarvoor om aan God gehoorsaam te wees en vir ander te gee wanneer hulle in nood is nie. Sy weet God sal vir haar sorg en weer vir haar voorsien.

SPREUKE 31:25.

Alles aan haar spreek van ‘n sterk en edel persoonlikheid; sy ken geen kommer oor die toekoms nie.

Met God aan ons sy hoef ons nooit bang te wees vir die toekoms nie. Hy is daar om ons te lei sodat ons die regte ding op die regte tyd kan doen.

SPREUKE 31:26.

As sy praat, is dit met wysheid; as sy leiding gee, is dit met liefde.

Vroue dink nie altyd voor hulle praat nie, maar die wat dit wél doen, se woorde is vol wysheid. Vroue is gewoonlik ook die eerstes wat die goeie nuus oor Jesus met ander deel.

SPREUKE 31:30.

Uiterlike skoonheid hou nie, ‘n mooi voorkoms is nie alles nie; as sy die Here dien, dán verdien ‘n vrou om geprys te word.

Dit is nie hoe jy lyk en wat jy besit wat belangrik is nie, maar jou verhouding met die Here.

LUKAS 1:45.

En gelukkig is sy wat geglo het dat die Here se beloftes aan haar vervul sal word.

Wanneer ons tot die Here bid en glo wat Hy in Sy Woord belowe het, hoor Hy ons gebede en antwoord Hy dit ook.

1 KORINTHIëRS 11:11-12.

Nogtans bestaan ‘n vrou nie apart van ‘n man nie en ‘n man nie apart van ‘n vrou nie – in die Here – want soos die vrou daar is uit die man, so ook is die man daar deur die vrou. Maar alle dinge kom van God.

God het die man en vrou as gelyke geskep. Die een is nie beter as die ander nie. Hy het ons ook geskep om mekaar te help en te ondersteun. Daarom moet ons die gawes wat Hy in ons geplaas het, gebruik om mekaar te help en by te staan.

1 KORINTHIëRS 15:10.

Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie, trouens, ek het baie harder gewerk as al die ander – eintlik nie ek nie, maar die genade van God, wat met my is.

Sommige mense dink dat werk ‘n vloek is, wat gekom het as gevolg van die sondeval. Maar dis nie waar nie. Nog voor Adam en Eva aan God ongehoorsaam was, het Hy vir hulle die werk gegee om die Tuin te bewerk en dit op te pas (Genesis 2:15). Om te werk is dus ‘n seën en voorreg uit God se hand. Wanneer ons hard werk, is Sy genade altyd tot ons beskikking om ons te ondersteun en te help met die taak wat Hy ons opgelê het.

1 TIMOTHEUS 3:11.

Net so moet vroue ook van goeie karakter wees, nie skinder nie, nugter en in alles betroubaar.

As vroue moet ons betroubaar en getrou wees in alle dinge. Ons moet getrou wees aan God, aan ons huweliksmaat, aan ons kinders en ons ander geliefdes. Ons moet ook betroubaar wees in die taak wat die Here ons gegee het om hier op aarde te verrig.

1 PETRUS 3:3-4.

Julle skoonheid moet nie op uiterlike dinge berus nie – soos die vleg van hare, die dra van goue juwele, of die aantrek van elegante klere nie; maar op dit wat in die mens se hart verborge is – die onverganklike skoonheid van ‘n saggeaarde en rustige gees, wat in God se oë baie kosbaar is.

‘n Vrou moet versigtig wees om nie vasgevang te raak in oppervlakkige dinge nie. Hoewel daar niks mee verkeerd is om na jouself te kyk en mooi te lyk nie, is dit nie wat die belangrikste in jou lewe moet wees nie. Jou eie hart – en die harte van andere – is baie belangriker. Ons as vroue moet dus daarna streef om baie tyd saam met God te spandeer sodat Hy ‘n saggeaarde en rustige gees [hart] in ons kan skep, want dit is ‘n onverganklike skoonheid wat vir Hom baie kosbaar is.

Kom ons herinner onsself hierdie Vrouedag weer daaraan dat vroue besondere en kosbare mense is. Ons moet hulle met respek en liefde behandel en God altyd dank vir dié vroue wat Hy in ons lewens geplaas het.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *