WAARHEDE OOR GOD UIT PSALM 34

In Psalm 34 is daar wonderlike waarhede oor God wat ons kan, en moet, glo sodat ons geestelik kan groei en Hom met ons hele hart vertrou.

Hoe weet ‘n mens wanneer jy geestelik groei? Meeste van ons sal antwoord dat jy meer Bybellees en bid. Ander sal dalk antwoord dat jy meer soos Jesus word en dinge op God se manier begin doen.

Maar hier is ‘n antwoord wat nie baie van ons sou gee nie: ‘n mens groei geestelik wanneer jy die waarheid oor God glo.

Wat glo jy oor God?

Glo jy dat Hy ‘n harde, ongenaakbare God is wat net wag om jou by te kom oor jy alweer gesondig het? Of glo jy Hy is ‘n liefdevolle en genadige God, wat altyd bereid is om jou te vergewe wanneer jy die pad byster raak?

Glo jy God is by jou, vir jou en gereed om jou te help wanneer jy ‘n probleem het? Of glo jy dat Hy ver van jou af is en dat dit Hý is wat die probleme in jou lewe veroorsaak?

Wat glo jy oor God?

waarhede oor God in psalm 34

PSALM 34.

Psalm 34 is ‘n psalm van Dawid. Hy het dit geskryf na aanleiding van die keer toe hy voor Abimeleg gemaak het asof hy mal is.

Die opskrif van die psalm is Die Here Is Naby. Dis sommer al klaar ‘n wonderlike waarheid wat ons oor God kan, en moet, glo.

En in die res van die psalm kry ons nog meer waarhede oor God, wat ons lewens radikaal gaan verander as ons dit glo.

GOD HOOR EN HELP.

In Psalm 34:5-7 lees ons: “Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord, Hy het my gered uit alle doodsgevare. Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap, hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor, uit al my benoudhede het Hy my gered.”

Ons lees dieselfde waarheid in verse 16, 18 en 20: “Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep” (vs.16).

As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red Hy hulle uit al hulle benoudhede” (vs.18).

Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal” (vs.20).

In verse 5-7 sê Dawid twee keer dat hy die Here aangeroep het. Hy het ‘n probleem gehad en het dit nie self probeer oplos nie. Nee, hy het daarmee na God toe gegaan.

En wat het God gedoen?

Hy het hom gehoor en geantwoord. Hy het hom gered uit sy benoudheid, uit die doodsgevaar wat gedreig het.

Dan voeg Dawid by dat niemand wat opkyk na God toe, wat Hom om hulp vra, ooit teleurgestel word in hulle verwagting nie.

Ons kan hierdie waarhede oor God ter harte neem. Dit mag lyk asof die hele wêreld besig is om rondom ons in duie te stort. Dit veroorsaak dat baie mense hoop verloor. Maar ons as God se kinders het altyd hoop.

Wanneer ons swaar kry en Hom aanroep, hoor Hy ons en Hy antwoord. Ons sal nie teleurgesteld word wanneer ons op God vertrou nie, want Hy sal ons help en ons red wanneer enige ramp ons tref.

GOD BESKERM SY KINDERS.

Psalm 34:8 is ‘n wonderlike waarheid omtrent God om te onthou wanneer jy beskerming nodig het.

Daar staan: “Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom dié wat die Here dien, en red hulle.”

God beskerm ons van alle kante. Hy is bo jou, onder jou, langs jou, voor jou en agter jou. Dan is Hy boonop nog binne jou ook!

Ons hoef dus nooit bang te wees vir enige gevaar nie, want God het Sy laer rondom ons opgeslaan om ons te beskerm en Hy sal ons red.

GOD IS GOED.

God is goed en Hy is altyd besig om te doen wat vir ons die beste is. Hy is ook altyd besig om vir ons te gee wat vir ons die beste is.

Om die waarheid te sê, die Bybel sê Hy weerhou die goeie nooit van dié wat reg lewe nie (Psalm 84:12).

In Psalm 34:9-11 lees ons dan ook: “Kom ondervind en sien self dat die Here goed is! Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil. Julle wat aan die Here behoort, dien Hom! Wie Hom dien, het geen gebrek nie. Selfs leeus ly gebrek en kry honger, maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie.”

Daar is ongelukkig baie mense wat nié glo dat God goed is nie. Maar as ons in geloof die lewe saam met Hom aandurf, sal ons self ondervind dat Hy goed is en dat ons, wanneer ons Hom vra vir hulp, nie gebrek sal lei nie maar altyd die goeie sal hê omdat ons goeie God dit vir ons gee.

GOD TREE OP TEEN KWAADDOENERS.

In Psalm 34:17 lees ons: “Maar Hy tree op teen dié wat kwaad doen en vee selfs die herinnering aan hulle van die aarde af.”

Ons kry dieselfde idee in vers 22: “Die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy eie ondergang: vir sy vyandskap teen die regverdige sal hy boet.”

Die wêreld is vol mense wat nié lewe soos God van ons vra nie. En dit mag lyk asof hulle lewens seepglad verloop en dinge vir hulle net goed gaan.

Maar dis nie waar nie. Op een of ander stadium gaan hulle dade hulle inhaal en gaan God teen hulle optree.

In Galasiërs 6:7-8 lees ons dat God Hom nie laat bespot nie. Wat ons saai, sal ons oes. As ons in die vlees saai (dit sluit die kwaad wat die goddelose doen in) sal ons uit die vlees vernietiging oes.

Sien jy hoe die goddelose sy eie ondergang bewerkstellig?

Ons moet ons dus nie bekommer wanneer dit lyk asof mense wat kwaad doen besig is om te floreer nie. God gaan teen hulle optree en hulle gaan die vernietiging wat hulle gesaai het, in hulle eie lewens oes.

GOD IS BY JOU WANNEER JY GEBROKE EN MOEDELOOS IS.

Die laaste waarheid waarna ons gaan kyk, staan in Psalm 34:19: “Die Here is naby die gebrokenes, Hy help die moedeloses.”

Wanneer ‘n mens gebroke is – wanneer jy hartseer is en dit voel of alles net vir jou te veel word – dan is God by jou.

Wanneer die lewe en al jou probleme jou moedeloos maak, dan is God by jou.

Jy is nooit alleen nie.

In Psalm 23:4 staan: “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig.”

Dit maak nie saak hoe donker dinge om jou lyk nie, God is by jou en jy is veilig.

Hy sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie. Hy is altyd by jou om jou te help, te ondersteun, vir jou te sorg, jou te beskerm en goed te wees vir jou.

WAARHEDE OMTRENT GOD.

In Psalm 34 is daar ‘n hele klomp waarhede oor God wat verandering en geestelike groei in ons lewens gaan bring as ons dit glo.

Kom ons kyk gou weer wat hierdie waarhede is:

God hoor ons wanneer ons om hulp roep en Hy antwoord ons. Hy help ons en red ons uit ons benoudhede.

God is goed en doen altyd net goeie dinge vir Sy kinders. Hy gee ook altyd vir ons net die goeie.

God beskerm Sy kinders van alle gevaar. Selfs al lyk dit asof rampe ons tref, beskerm Hy ons steeds en red Hy ons van al ons probleme.

God is by ons wanneer ons gebroke en moedeloos is. Hy help ons ook in hierdie tye van nood.

En laastens tree God op teen diegene wat kwaad doen. Dit mag lyk asof hulle floreer, maar op een of ander stadium gaan hulle dade hulle inhaal en hulle gaan vernietiging oes.

Ons het nie oor al die verse in Psalm 34 gesels nie, so doen jouself ‘n guns en gaan lees die hele psalm. Dalk sien jy nóg waarhede oor God daar raak waaroor ons nie gesels het nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *