DIE HEILIGE GEES EN SY ROL IN JOU LEWE

Voor Jesus gekruisig is, het Hy vir die dissipels gesê: “En Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ‘n ander Parakleet gee, sodat Hy vir ewig by julle kan wees” (Johannes 14:16). Dis dan ook presies wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees. Die belofte wat Jesus oor die […]