GELOOF IN AKSIE: VROU MET BLOEDVLOEIING

Die afgelope twee weke het ons gesels oor geloof. Ons het eers gekyk na alles wat jy oor geloof moet weet. Toe het ons gekyk na drie geloofslesse uit Mattheus 9. Vandag gaan ons kyk na die vrou wat aan bloedvloeiing gely het en sien wat ons kan leer oor geloof in aksie.

Na ons na die vrou se geloof gekyk het, gaan ons ons eie geloof ondersoek en kyk of ons iewers tekort skiet.

Ons lees van die vrou in Lukas 8:42-48.

Geloof in aksie

JESUS EN DIE VROU WAT AAN BLOEDVLOEIING GELY HET.

Voor ons kom by die vrou se geloof in aksie, kom ons lees eers die gedeelte uit die Bybel:

42 Op pad daarheen het die skares Jesus verdring.

43 Onder hulle was daar ‘n vrou wat al twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het en reeds alles wat sy besit, aan dokters bestee het, maar sy kon deur niemand genees word nie.

44 Sy het van agter af nader gekom en die soom van sy bokleed aangeraak – en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou.

45 “Wie het My aangeraak?” het Jesus gevra. Toe almal dit ontken, het Petrus gesê: “Meester, die skare dring tog rondom U saam en druk teen U aan.”

46 Maar Jesus het gesê: “Iemand het My aangeraak, want Ek het agtergekom dat daar krag uit My vloei.”

47 Toe die vrou besef dat haar optrede nie ongemerk verbygegaan het nie, het sy bewend voor Hom kom neerval. Sy het toe voor die hele volk vertel waarom sy Hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het.

48 Toe sê Hy vir haar: “Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede!”

DIE VROU EN HAAR GELOOF.

Hierdie vrou was vir twaalf jaar lank siek. Sy het alles probeer wat sy aan kon dink. Sy het ook al haar geld uitgegee in haar soeke na genesing. Maar sy was steeds siek.

Toe hoor sy van Jesus.

Iemand het haar vertel van die Man wat “die land deurreis [het], goed gedoen [het] en almal wat onder die mag van die Duiwel was, genees [het]” (Handelinge 10:38).

Toe sy van Hom hoor, het sy geglo dat Hy haar ook kon gesond maak.

Let nou mooi op wat sy toe doen, want hier sien ons haar geloof in aksie.

Volgens die Wet van Moses mag sy in haar toestand nie haar huis verlaat het en tussen ander mense gewees het nie.

Maar sy het nie toegelaat dat die Wet haar van haar genesing weerhou nie.

Sy het uit haar huis gestap en na Jesus gaan soek.

Toe sy Hom kry, was Hy oppad na Jairus se huis. Dié se dogtertjie het op sterwe gelê, en Jesus was daarheen oppad om haar te genees.

Kyk nou weer mooi wat doen die vrou.

Sy praat nie eens met Jesus nie. Nee, sy kom van agter af en raak aan die soom van Sy bokleed. Hoekom? Want sy het vir haarself gesê: “As ek tog net Sy bokleed kan aanraak, sal ek gesond word” (Mattheus 9:21).

En onmiddellik het haar bloedvloeiing opgehou.

DRIE DINGE WAT DIE VROU GEDOEN HET.

Die vrou het ‘n paar dinge gedoen, wat ek onder jou aandag wil bring:

  1. Sy het van Jesus gehoor.
  2. Sy het geglo wat sy gehoor het.
  3. Dit wat sy gehoor het, het haar optrede bepaal.

Iemand het een keer gesê geloof is ‘n positiewe reaksie op dít wat genade beskikbaar gestel het.

Dit is waar van hierdie vrou. Sy het ‘n positiewe reaksie gehad op dít wat deur Jesus Christus beskikbaar gestel is.

As ons regtig iets glo, sal ons daarvolgens optree. Ons woorde en dade sal ‘n getuienis wees van die dinge wat ons werklik glo.

Hierdie vrou het onteenseglik geglo Jesus kan haar genees. Ons sien dit in haar woorde en dade.

GELOOF WORD GEHOOR EN GESIEN.

Kom ons ondersoek nou so ‘n bietjie ons eie geloof.

As ek sê ek glo iets omtrent Jesus, maar daar is nie ‘n positiewe reaksie of handeling wat dít wat ek sê ek glo, ondersteun nie, dan glo ek dit tien teen een nie regtig nie.

Onthou, Romeine 10:9 sê ons glo met die hart. As ek sê ek glo iets, maar daar is nie handeling wat ooreenstem met wat ek sê ek glo nie, dan glo ek nog net met my kop, maar nog nie met my hart nie.

As ek egter regtig iets met my hart glo, dan sal daar ooreenstemmende handeling uit my geloof voortspruit.

Ek sal nie nodig hê om mysself te forseer om op ‘n sekere manier op te tree, sodat my geloof gesien kan word nie. Dit sal gebeur sonder dat ek eers daaroor dink.

Kom ek gee jou ‘n voorbeeld.

In Romeine 10:9 staan: “Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word.”

Glo met jou hart – geloof.
Bely met jou mond – ooreenstemmende handeling.

Wat is daar wat jy sê jy glo omtrent Jesus?

Kan ander jou geloof in jou woorde hoor en in jou dade sien?

As jy ‘nee’ antwoord, dan moet jy nog tyd in die Woord spaneer en daardie spesifieke onderwerp bestudeer. Dit sal help dat jou geloof van jou kop na jou hart beweeg.

As jy ‘ja’ geantwoord het, hou dan aan glo. Bely wat jy glo en tree op volgens wat jy glo – dit is geloof in aksie. En jy sal binnekort hoor: “Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede!”

One thought on “GELOOF IN AKSIE: VROU MET BLOEDVLOEIING

  1. Elder G

    what an amazing word I thank God that I can ACT IN FAITH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *