16 BYBELVERSE VIR MOEDERSDAG

Hierdie jaar val Moedersdag op die 9de Mei, wat beteken dit is net om die draai.

Ek deel vandag graag met jou 16 Bybelverse vir Moedersdag. Lees dit en laat die Woord jou opnuut bewus maak van die voorreg wat elkeen van ons het om iemand ons ‘ma’ of ‘moeder’ te kan noem.

16 Bybelverse vir Moedersdag

VERSE VIR MOEDERSDAG UIT DIE OU TESTAMENT.

Jesaja 66:13: Soos iemand se moeder hom troos, so sal Ek self julle troos; in Jerusalem sal julle getroos word.

Eksodus 20:12: Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee.

Hierdie is die enigste van die Tien Gebooie wat God gegee het, wat gepaard gaan met ‘n belofte. Dit beloof ‘n lang lewe aan diegene wat hulle ouers met eerbied behandel.

Deuteronomium 6:6–7: En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan.

1 Samuel 1:26-28: Sy het gesê: “Asseblief, my heer! So seker as wat u leef, my heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Vir hierdie seun het ek gebid, en die Here het my versoek, dit wat ek van Hom gevra het, toegestaan. Op my beurt staan ek hom nou aan die Here af. Solank as wat hy leef, is hy geleen aan die Here.” Hulle het toe daar voor die Here in aanbidding gebuig.

Levitikus 19:3: Elkeen van julle moet vir sy moeder en vader ontsag hê, en my Sabbatte moet julle onderhou. Ek is die Here julle God.

LEES OOK: LESSE UIT DIE LEWE VAN HANNA

VERSE UIT PSALMS.

Psalm 127:3: Kyk, seuns is ‘n erfdeel wat van die Here kom; die vrug van die moederskoot is ‘n beloning.

Hierdie vers leer ons dat kinders ‘n seën is wat uit die hand van die Here kom.

Psalm 139:13-14: Dit is immers U wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het. Ek prys U omdat ek op ‘n ontsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is u werke en ek besef dit maar te goed.

Psalm 113:9: Hy wat aan die onvrugbare vrou van die huis ‘n tuiste gee – ‘n gelukkige moeder van kinders. Halleluja!

Vir diégene wat nie kinders het nie, is Moedersdag soms maar swaar. Hierdie vers is egter ‘n bemoediging vir kinderloses. God sal Self sorg dat die onvrugbare ‘n huis vol kinders het, selfs al is hulle nie haar eie nie.

VERSE UIT SPREUKE.

Spreuke 1:8-9: My seun, luister na die vermaning van jou vader, en moenie die onderrig van jou moeder verontagsaam nie; want dit is ‘n bekoorlike krans vir jou kop, en halssnoere vir jou nek.

Ouers wil net die beste vir hulle kinders hê. Daarom vermaan hulle hulle kinders sodat hulle nie dinge doen wat verkeerd is nie. ‘n Gelowige ouer onderrig sy of haar kind in die waarheid van die Woord van God.

Spreuke 23:22-25: Luister na jou vader, hy wat jou verwek het; en moet jou moeder nie minag wanneer sy oud geword het nie. Verkry waarheid, en moet dit nie verkwansel nie, ook wysheid, vermaning en insig. Die vader van ‘n regverdige jubel uitbundig; wie ‘n wyse seun verwek, sal oor hom verheug wees. Mag jou vader en moeder blydskap ervaar; mag sy wat jou in die wêreld gebring het, jubel.

Spreuke 31:25-26: Krag en luister is haar bokleed; sy lag onbesorg oor die toekoms. Haar mond maak sy oop met wysheid, en liefdevolle onderrig is op haar tong.

Spreuke 22:6: Rig die jongmens af ooreenkomstig die pad wat hy moet loop; selfs wanneer hy oud geword het, sal hy nie daarvan afwyk nie.

Spreuke 19:14: ‘n Huis en besittings is ‘n erflating van ouers, maar ‘n verstandige vrou is van die Here.

Net soos kinders ‘n seën uit die Here se hand is, is ‘n verstandige vrou ook ‘n seën uit God se hand vir haar man.

VERSE VIR MOEDERSDAG UIT DIE NUWE TESTAMENT.

1 Petrus 3:3-4: Julle skoonheid moet nie op uiterlike dinge berus nie – soos die vleg van hare, die dra van goue juwele, of die aantrek van elegante klere nie; maar op dit wat in die mens se hart verborge is – die onverganklike skoonheid van ‘n saggeaarde en rustige gees, wat in God se oë baie kosbaar is.

God is nie teen mooi klere, juwele of grimering nie. Dit is egter nie die uiterlike wat vir Hom kosbaar is nie. ‘n Vrou met ‘n gees wat in pas is met God se Gees, is baie mooier as een met ‘n pragtige gesiggie, wie se hart ver van God af is.

2 Timotheus 1:5: Ek dink steeds aan jou opregte geloof, daardie geloof wat eers in jou ouma Loïs, en in jou moeder Eunice was – en ek is oortuig dat dit ook in jou is.

Efesiërs 6:1-3: Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. “Eer jou vader en jou moeder,” dit is die eerste gebod met ‘n belofte, “sodat dit met jou goed mag gaan, en jy ‘n lang lewe op aarde sal hê.” En vaders: Moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here.

As enige van hierdie verse vir jou uitstaan, deel dit dan op Moedersdag met jou ma of met ander vroue wat ‘n impak op jou lewe gemaak het.

LEES OOK: LESSE UIT DIE LEWE VAN MARIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *