HANDELINGE 4: WAT ONS DAARUIT LEER

Petrus en Johannes verskyn in Handelinge 4 voor die Joodse Raad. Daar is ‘n hele paar dinge wat ons uit hierdie hoofstuk kan leer.

Lesse uit Handelinge 4

In Handelinge 3 lees ons dat Petrus en Johannes ‘n man, wat verlam was, in die Naam van Jesus genees het.

Na sy genesing was die mense wat dit gesien het verstom daaroor. Petrus het die geleentheid aangegryp en met hulle oor Jesus begin praat.

Jy kan jou indink dat die priesters en die Sadduseërs nie beíndruk was daarmee nie.

Hulle was veral ontsteld daaroor dat Petrus en Johannes die mense geleer het “dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding ‘n werklikheid geword het” (Handelinge 4:2).

Die gevolg was dat die twee in hegtenis geneem en in die tronk gestop is.

Nadat hulle ‘n nag in die tronk deurgebring het, het hulle die volgende oggend voor die Joodse Raad verskyn. Daar is hulle ondervra.

DIE NAAM EN DIE KRAG.

Die eerste vraag wat gevra is, was: “Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen?”

Petrus laat nie op hom wag nie, en antwoord dadelik: “Raadslede van die volk, en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor ‘n weldaad aan ‘n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die Naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy hier gesond voor julle staan – dié Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het” (Handelinge 4:8-10).

Sien jy dat hy altwee hulle vrae beantwoord het?

Hy verduidelik dat die man genees is in die Naam van Jesus Christus. En deur te sê dat God vir Jesus uit die dood opgewek het, impliseer hy dat die man genees is deur die krag van God.

Jy sien, God se krag is in die Naam van Jesus opgesluit.

Dit maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie. As jy in Jesus glo dan is die krag van God deur die Naam van Jesus altyd tot jou beskikking.

En net soos dit ‘n verlamde man kon laat loop, kan dit ook in jou lewe wonderwerke verrig!

VOLGELINGE VAN JESUS.

In vers 13 lees ons dat die Joodse Raad verbaas was toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien.

Hulle het die twee ook herken as volgelinge van Jesus.

In die New King James Version staan: “And they recognized that they had been with Jesus.”

Die Raadslede het beslis vir Petrus en Johannes saam met Jesus gesien. Dit is waarom hulle die twee herken het as Sy volgelinge.

Mense moet vir my en jou ook herken as volgelinge van Jesus.

Wanneer ons deur die Woord en in gebed tyd in Sy teenwoordigheid spandeer, verander ons.

In 2 Korinthiërs 3:18 lees ons: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”

Ander sal dus kan sien ons was by Jesus. Hulle sal ons as Sy volgelinge herken, net soos hulle Petrus en Johannes as Sy volgelinge herken het.

LEES OOK: 8 WENKE VIR BYBELSTUDIE

PRAAT OOR WAT JY SIEN.

Die Raadslede was radeloos.

Niemand kon ontken dat ‘n wonderwerk plaasgevind het toe die verlamde man genees is nie.

Toe besluit hulle die beste ding om te doen, is om die apostels te dreig. Hulle verbied hulle ook om verder in die Naam van Jesus met ander te praat.

Petrus en Johannes word toe beveel “om glad nie verder in die Naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie” (Handelinge 4:18).

Maar dit het hulle nie van stryk gebring nie.

Die twee het geantwoord: “Julle moet maar self besluit wat voor God reg is: om aan júlle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie.”

Hulle kon nie anders as om te getuig oor Jesus nie.

Jesus is só goed vir ons en, as ons mooi daaroor dink, moet ons erken dat ons elke dag Sy hand in ons lewens kan sien.

Petrus en Johannes kon nie anders as om te praat oor wat hulle gesien en gehoor het nie. Net so moet ons ook nie anders kan as om te praat nie.

Ons moet praat oor al die wonderlike dinge wat Jesus in ons lewens doen.

Op dié manier getuig ons oor Sy liefde, goedheid, genade, getrouheid, ensovoorts.

PRAAT OOR WAT JY HOOR.

Ons moet ook praat oor die dinge wat Jesus ons leer terwyl ons tyd met Hom in Sy Woord spandeer.

Jesus het vir die dissipels, en ook vir ons, die volgende opdrag gegee: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

En in Hebreërs 5:12 staan daar: “Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig.”

Dit is nie net die verantwoordelikheid van predikante, sendelinge en ander wat in die bediening staan, om mense te leer wat God se Woord sê nie.

Daardie verantwoordelikheid rus op die skouers van elke kind van God.

Ek en jy het elkeen mense wat deel is van ons lewens, met wie ons kan gesels oor wat Jesus ons leer.

Ons hoef nie vir hulle te preek nie, maar kan sommer net gesels en met hulle deel wat ons geleer het.

Soms sal ons die geleentheid kry om met iemand te praat wat ons nie ken nie. Dan moet ons die Here vertrou om vir ons die woorde te gee om dan ook te kan praat oor wat ons gehoor het.

GOD KRY DIE EER.

Petrus en Johannes is op die ou end laat gaan. Die Raadslede kon nie ‘n rede kry om hulle te straf nie. Dan was die volk se houding ook ‘n probleem. “Al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het” (Handelinge 4:21).

Die mense het God geprys omdat hulle gesien het hoe Hy in die verlamde man se lewe gewerk het.

Op dieselfde manier sal mense God ook loof en prys wanneer hulle sien hoe Hy in ons lewens werk.

My gebed is dat jy die Naam van Jesus in elke situasie in jou lewe sal inspreek en dat jy die krag van God sal ervaar.

Mag ander sien dat jy by Jesus was, en mag hulle hoor hoe jy oor Sy goedheid getuig en Sy Woord verkondig.

En mag hulle Hom dan prys oor alles wat gebeur het!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *