HANDELINGE 4: WAT ONS DAARUIT LEER

Petrus en Johannes verskyn in Handelinge 4 voor die Joodse Raad. Daar is ‘n hele paar dinge wat ons uit hierdie hoofstuk kan leer. In Handelinge 3 lees ons dat Petrus en Johannes ‘n man, wat verlam was, in die Naam van Jesus genees het. Na sy genesing was die mense wat dit gesien het […]