15 VERSE OOR GOD SE GUNS

Wanneer God se guns op ons as Sy kinders rus, verander dinge rondom ons. Dit kan mense se harte verander sodat hulle ons goedgesind is en aan ons goed doen. GOD SE GUNS VERANDER HARTE. Eksodus 3:21; 12:36: “Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van My, sodat, as julle […]