GAAN BY DIE SMAL DEUR IN

“Toe vra iemand Hom: “Here, is dié wat gered word, maar min?” Hy sê vir hulle: “Span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie, verseker Ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie regkry nie.”” (Lukas 13:23-24)

Vandag gaan ons ‘n bietjie kyk na Jesus se antwoord op die vraag, “Here, is dié wat gered word, maar min?”

In Johannes 10:9 in die Ou Afrikaanse Vertaling, noem Jesus Homself die deur (in die nuwe vertaling staan die ingang). Hy sê verder: “…as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.” En in Handelinge 4:11-12 lees ons: “Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag is, wat ’n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.”

Jesus is die smal deur. Hy alleen is die Een wat ons red. Daar is geen ander manier om gered te word nie, geen ander persoon deur wie ons gered kan word nie. 

Baie, verseker Ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie regkry nie.

Baie mense verwerp Jesus as Verlosser en probeer om op ‘n ander manier in God se Koninkryk in te gaan. Hulle probeer die Wet onderhou in die hoop dat hulle gehoorsaamheid hulle in die hemel sal kry. Ander doen baie goeie werke om te probeer om hulle saligheid te verdien.  Nog ander sit hulle vertroue in iemand anders as Jesus, en glo dat hierdie persoon of godheid hulle toegang tot die hemel sal verkry. 

Om die Wet te onderhou gaan jou egter nie red nie, want niemand kan die Wet ten volle onderhou nie. En dit is juis wat God verwag – dat die Wet perfek nagekom moet word.

Goeie werke gaan jou ook nie red nie, want selfs ons beste dade is soos vuil klere in die oë van God.

Die waarheid is, jy kan jouself nie red nie, maak nie saak hoe hard jy probeer nie.

En daar is ook geen ander persoon of god wat jou kan red nie. Mense kan jou nie red nie om presies dieselfde rede wat jy jouself nie kan red nie. En daar is geen ander god behalwe God nie, dus is daar ook geen ander god wat jou kan red nie.

Jesus is die enigste manier.

Hy is die smal deur waardeur jy moet gaan om gered te word en in ‘n verhouding met die Vader te staan en die ewige lewe te ontvang.

Let op dat Jesus nie gesê het of daar baie of min mense gered gaan word nie. Sy antwoord was bedoel om hulle te wys hoe om gered te word – gaan by die smal deur in, deur Jesus. Jy sien, verlossing deur Jesus is ‘n geskenk wat ons aanneem in geloof, en dit is beskikbaar vir elkeen wat glo.

 Het jy al Sy uitnodiging aangeneem en by die smal deur ingegaan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *