JESUS, MAAK MY SOOS…

My vriendin se sus het drie kinders. Die middelste seuntjie (5) is ‘n baie diep kind. Roep hy een aand na slaaptyd sy ma. Hy vertel vir haar dat hy nie kan slaap nie, nou bid hy maar. Ma antwoord, “Dis reg dat jy bid. Mens kan mos enige tyd met Jesus gesels.”

Hy vertel toe ook sommer vir sy ma waarvoor hy bid.

“Ek bid dat Jesus my soos die drie wyse manne in die Bybel moet maak; soos Abraham, Moses, en Dawid. En Hy moet my help om die moed te hê om te erken as ek iets verkeerd doen en dit dan regmaak.”

Na my vriendin my die storie vertel het, het ek gedink dat die kind nogal ‘n punt beet het om te bid dat die Here hom soos Abraham, Moses, en Dawid moet maak. Hy besef dit dalk nog nie, maar van elkeen van hulle word iets baie spesiaal in die Bybel geskryf.

ABRAHAM.

Abraham is die vader van almal wat glo (Romeine 4:11-12). God het hom vrygespreek nie op grond van wat hy gedoen het nie, maar op grond van die feit dat hy God geglo het (Romeine 4:2-3). Ons word ook vrygespreek op grond van ons geloof in Jesus: “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie” (Efesiërs 2:8-9).

Abraham was ‘n man van geloof. Hy het geglo God kán en sál Sy beloftes hou. Om te bid om soos Abraham te wees, bid die seuntjie indirek om ook ‘n man van geloof te wees, wat nie sy geloof stel in wat hy sien en hoor nie, maar in God en Sy Woord.

En dit is nie al nie! Die Bybel noem ook vir Abraham ‘n vriend van God (Jakobus 2:23). Ek is seker dat Abraham nie God se enigste vriend was nie, maar hy het ‘n besondere intieme verhouding met God gehad. Om te bid om soos Abraham te wees, is om te bid om God beter te ken as enige iemand anders in jou lewe, en om ‘n baie hegte verhouding met Hom te hê.

‘n Vaste geloof in God en ‘n intieme verhouding met Hom. Is dit nie wat elkeen van ons begeer nie?

MOSES.

Moses was ‘n uiters sagmoedige man, meer as enigiemand anders op aarde (Numeri 12:3). In van die Engelse vertalings, staan dat hy ‘meek’ was. Ek lees nou die dag dat ‘meekness’ in die antieke tye met perde verbind is. Wanneer iemand gepraat het van ‘n ‘meek’ (sagmoedige) perd, dan het hy bedoel dit is ‘n perd wat gehoorsaam was aan sy ruiter.

Gehoorsaamheid was beslis een van Moses se sterk punte. God gee vir hom baie spesifieke opdragte oor die Tabernakel, hoe dit gemaak moes word en wat gebruik moes word. Hy gee opdragte oor die klere van die priesters, oor offers en feesdae. En telkens lees ‘n mens, “Moses het alles gedoen presies net soos die Here hom beveel het” (Eksodus 40:16).

Ongelukkig het hy een keer nie die Here se opdrag presies uitgevoer soos die Here dit gegee het nie, en hy het die vrugte daarvan gepluk, maar verder is hy vir ons ‘n voorbeeld van ‘n baie gehoorsame man.

Wanneer die seuntjie bid om soos Moses te wees, bid hy dat God hom help om gehoorsaam te wees aan Sy opdragte, en dit uit te voer net soos God dit gegee het.

DAWID.

Dawid was ‘n man na God se hart (1 Samuel 13:14; Handelinge 13:22). In Handelinge 13:22 lees ons waarom Dawid ‘n man na God se hart was: “Ek het in Dawid seun van Isai ‘n man na My hart gevind. Hy sal al My opdragte uitvoer.”

Ook Dawid was ‘n man wat aan God gehoorsaam was. En toe hy die pad bietjie byster raak, en by ‘n ander man se vrou slaap en hom laat doodmaak om sy sonde toe te smeer, draai hy terug na God en erken wat hy gedoen het en vra vergifnis.

Miskien moet ons die seuntjie se voorbeeld volg, en ook bid dat God ons soos die drie wyse manne in die Bybel maak.

Soos Abraham – manne en vroue met ‘n vaste geloof in God, wat ‘n intieme verhouding met Hom het en Hom beter ken as enige ander persoon in ons lewens.

Soos Moses – om gehoorsaam te wees aan elke opdrag wat God gee en dit presies uit te voer soos Hy gesê het.

Soos Dawid – om die moed te hê om te erken wanneer ons sonde gedoen het, terug te draai na God, en weer die pad van gehoorsaamheid met Hom te stap.

Mag die Here ‘n pad met jou stap en jou maak soos Abraham, Moses en Dawid!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *