BYBELVERSE OOR GOD DIE VADER

Daar is sommer baie verskillende vaders, of pa’s, van wie ons in die Bybel lees. Daar is vaders wie se voorbeeld ons kan volg. Sommige het die pad bietjie byster geraak en wie ‘n mens moet liewer nie hulle voorbeeld volg nie. En dan is daar God die Vader. Hy is die beste Vader en […]