OM DANKBAAR TE WEES EN DANKIE TE Sê

Die Here verwag van ons as Sy kinders om dankbaar te wees vir alles wat ons uit Sy hand ontvang. In hierdie artikel gesels ons oor dankbaarheid en danksegging. Dit is aan die einde van die maand weer ‘Thankgiving’ in Amerika. Hoewel dit nie iets is wat hier by ons gevier word nie, beteken dit […]