FOKUS OP HIERDIE DINGE VIR ‘N POSITIEWE LEWE

Het jy geweet ‘n ervare diere-afrigter neem altyd ‘n stoeltjie saam wanneer hy saam met ‘n leeu in ‘n hok stap?

Hoekom ‘n stoel?

Want dit gee hom beter beheer oor die leeu as enigiets anders wat hy kan gebruik – behalwe natuurlik ‘n geweer wat gelaai is met ‘n verdowingsmiddel.

Die afrigter sal die stoel vashou sodat die pote na die leeu se gesig wys. Die leeu sal gelyktydig op al vier pote probeer fokus en dit sal hom heeltemal verlam.

Fokus op hierdie drie dinge vir 'n positiewe lewe

Jy sien, verdeelde fokus werk altyd teen ‘n mens.

Ons kan nie gelyktydig op positiewe sowel as negawiewe dinge fokus nie. Ons moet kies waarop ons fokus.

Die positiewe gaan ons vorentoe vat; die negatiewe gaan ons laat stilstaan of ons agtertoe vat.

Vandag wil ek met jou gesels oor drie positiewe dinge waarop jy kan fokus, sodat jy vorentoe kan gaan in jou lewe.

As jy vir ‘n groep mense vra waarop hulle gewoonlik fokus – dit wat hulle het of dit wat hulle nie het nie – sal meeste antwoord hulle fokus op wat hulle nié het nie.

Dis, om dit in Engels uit te druk, soort van ons ‘default mode’.

Ons sien altyd raak wat ander het, wat óns nie het nie. Baie keer is hierdie dinge nie regtig nodig vir oorlewing nie, maar sommer dinge wat ons graag sou wou hê.

En dit veroorsaak dat ons nie raaksien wat ons wél het nie.

Dis juis omdat ons so geneig is om te fokus op wat ons nie het nie, dat God vir ons sê ons moet tevrede wees met wat ons het (Hebreërs 13:5).

Dit wat ons het is alles seëninge uit Sy hand en daarom moet ons dankbaar wees daarvoor. As ons enigiets kortkom, wat noodsaaklik is vir die lewe, kan ons dit van Hom vra en verseker weet Hy sal dit vir ons gee.

Maak ‘n lys van al die wonderlike dinge waarmee God jou geseën het.

Wanneer jy weer ontsteld raak oor iemand anders iets het wat jy nie het nie, haal jou lys uit en sê vir die Here dankie vir elkeen van daardie dinge.

Dit sal jou help om jou fokus te skuif van wat jy nie het nie, na dit waarmee God jou geseën het.

Daar is baie dinge in die lewe waaroor ons nie beheer het nie. Om die waarheid te sê, ons het oor meeste dinge in die lewe nie veel beheer nie.

Ongelukkig word ons heeltyd oorval met inligting oor dinge waaroor ons nie beheer het nie. En dit veroorsaak dat ons fokus op goed waaraan ons niks kan doen nie!

Om vorentoe te gaan in die lewe, is dit dus belangrik om jou fokus te skuif van dit waaroor jy nie beheer het nie, na dit waaroor jy wel beheer het.

As jy mooi daaroor dink, het jy eintlik net beheer oor jouself en dinge wat met jou lewe te doen het.

Jy het byvoorbeeld beheer oor hoe jy teenoor ander optree. Jy kan kies of jy aan God gehoorsaam wil wees en mense met liefde behandel.

Dan het jy ook beheer oor die woorde wat jy sê. Dis weereens jou keuse of jy opbouende woorde sê of woorde wat afbreek en seermaak. Dis jou keuse of jy woorde sê wat jou geloof in God weerspieël en of jy woorde sê wat vol ongeloof is.

En jy het beheer oor jou gedagtes, die besluite wat jy neem, hoe jy jou tyd gebruik, ensovoorts. Die Bybel noem dit ‘selfbeheersing’. Dis deel van die vrug van die Gees en gelukkig het ons dan ook die Heilige Gees in ons om ons daarmee te help.

Vra die Heilige Gees om jou te help om die vrug van selfbeheersing in jou lewe te dra.

Kyk ook hierdie video op Nader In Eenvoud se YouTube-kanaal. In die video gesels ons oor nog van die dinge waaroor jy beheer het in die lewe.

Nie almal van ons het ‘n goeie verlede nie. Daar is mense wie se kinderjare baie stormagtig was. Ander het weer ‘n wonderlike kinderlewe gehad.

Daar is diegene wat al op ‘n jong ouderdom die Here leer ken het en die pad met Hom begin stap het. Hulle kyk terug op hulle verlede en hou van wat hulle sien.

Dan is daar ander wat al bejaarde mense is en steeds nie die Here ken nie. Hierdie mense se verlede is dan ook gewoonlik nie juis een waarop hulle trots is nie, selfs al erken hulle dit nie altyd nie.

Dit maak egter nie saak of jy ‘n goeie of ‘n slegte verlede het nie, jy kan nie daaraan verander nie. Dit help dus nie om te bly terugkyk na wat voorheen gebeur het nie.

In Lukas 9:62 waarsku Jesus ons dan ook: “Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.”

En in Filippense 3:13 skryf Paulus: “Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek: Ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voorlê.”

Wanneer jy bly fokus op die verlede, leef jy nie regtig in die hede nie. En jy maak gewoonlik ook nie gereed vir die toekoms nie.

Daarom moet ons Jesus en Paulus se woorde ter harte neem en die verlede los waar dit is – in die verlede! Ons moet fokus op die hier en nou en ons lewens tot eer van God leef, ongeag wat voorheen gebeur het. Ons moet ook dink oor die toekoms en saam met God beplan wat ons gaan doen en hoe ons gaan leef.

Ja, ons kan leer uit die verlede sodat ons nie dieselfde foute maak as voorheen nie. Maar ons moenie toelaat dat die verlede bepaal hoe ons vandag en môre gaan lyk deur te veel daarop te fokus nie.

As jy nie ‘n goeie verlede het nie en dit pla jou, praat met die Here daaroor.

Vra Hom om jou te help om dit te verwerk en agter jou te sit en daar te los. Vra Hom om jou te help om te fokus op vandag en op die toekoms.

En as jy ‘n goeie verlede het, sê vir die Here dankie daarvoor.

Maar moenie daarby vassteek nie! Werk saam met God aan vandag en môre sodat jy ook daarop kan terugkyk met blydskap in jou hart.

Net jy weet waarop jy op hierdie stadium in jou lewe fokus.

Fokus jy op wat jy het of wat jy nie het nie?

Fokus jy op dit wat jy kan beheer of bekommer jy jou oor dit waaroor jy geen beheer het nie?

En fokus jy op jou verlede of op vandag en môre?

Onthou, ‘n mens kan nie op die positiewe en die negatiewe tegelyk fokus nie. Dis of die een of die ander een.

Net jy kan die besluit neem om jou fokus te verander. So, waarop gaan jy van nou af fokus?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *