14 VERSE OOR DIE BLOED VAN CHRISTUS

Die bloed van Christus reinig ons van alle sonde. Deur geloof in Hom kan ons nou met God in ‘n verhouding staan en as verloste mense leef. NET DEUR JESUS. Jesaja 53:5: “Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, […]