OORWIN DIE VYAND SE LEUENS

Die duiwel het verskeie wapens, maar daar is een wat sy gunsteling is. Weet jy wat dit is? Ons lees van daardie wapen in die derde hoofstuk van Genesis. In Genesis 3:1-4 staan: “Hy [dis nou die slang] het vir die vrou gevra: “Is dit werklik so dat God gesê het julle mag nie van […]